2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

  • Mevzuat Tarihi20.06.2016
  • KurumBakanlar Kurulu

Ekli "2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/6/2016 tarihli ve 7198 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/6/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Resmi Gazete Tarihi: 03/08/2016

Resmi Gazete Sayısı: 29790

Karar Sayısı: 2016/9028

 

2016 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

Madde 1

MADDE 1 - 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Kararın 4 üncü maddesinin onyedinci fıkrasındaki tabloda yer alan "(TL/adet)" ibaresi "(TL/metre)" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2

MADDE 2 - Bu Karar, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


Yorumlar