Alt İşveren İşçisinin Ana Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma Şartları

  • Mevzuat Tarihi25.05.2021
  • KurumYargıtay

Bu Karar; bakanlığa bağlı hastanede alt işverenler bünyesinde çalışırken sendika üyesi olup, işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinden yararlanan davacının bundan kaynaklanan alacaklarının ödenmemesi üzerine açtığı eldeki davada; mahkemece davalı bakanlık ile dava dışı alt işveren arasındaki tüm hizmet alım sözleşmeleri ile ekleri dosyaya getirtilerek alt işveren ile bakanlık arasındaki hizmet alım sözleşmesinin "personel çalıştırılmasına dayalı” olup olmadığı netleştirilerek, sonucuna göre davalı bakanlığın gerek fiyat farkı alacağından, gerekse asıl işveren sıfatıyla toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacaklardan sorumlu olup olmadığına ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar