Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hacıbayram Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1694)

  • Mevzuat Tarihi24.10.2019
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Karar; Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hacıbayram Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun


Yorumlar