Atıksu Arıtma Tesisi Kuran İşletmeden Su Alacağının Tahsili

  • Mevzuat Tarihi10.04.1997
  • KurumYargıtay

ÖZET: Atıksu arıtma tesisleri, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde tesbit edilen limitler aşılarak kurulmuş veyönetmelik maddeleri gereğince İdarenin saptadığı koşullar yerine getirilmemişse, aksine delil getirilmediği sürece, memurların düzenlediğ itutanağın doğru kabul edilmesi ve menfi tesbit davasının reddi gerekir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun


Yorumlar