Belediyenin Hazineye Ecrimisil Ödemesinde Gecikme Zammı

  • Mevzuat Tarihi16.01.2020
  • KurumSayıştay

Bu Karar; belediyenin kullanmış olduğu Hazineye ait taşınmaz karşılığında gerçekleştirilmesi gereken ecrimisil ödemesinin, zamanında yapılmadığı ve bu suretle de gecikme zammı ödenmesi sonucunda kamu zararına sebebiyet verildiği hususuna ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar