Boğaziçi Kanunu

  • Mevzuat Tarihi18.11.1983
  • KurumTBMM

Bu Kanunun amacı; İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar