Büyükşehir Belediyesine Ait Yerlerde İlçe Belediyesinin Büfe Yaptırması

  • Mevzuat Tarihi29.01.2020
  • KurumSayıştay

Bu Karar; Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanında bulunan mahalde, herhangi bir taşınmaz devri ya da tahsisi yapılmaksızın, İlçe Belediyesinin Encümen Kararına istinaden imal edilen ve ilgili mevzuat uyarınca yıkımı gereken büfeler için yükleniciye yapılan ödemenin kamu zararı oluşturduğu iddiasına ilişkin olarak verilmiştir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Belediye Kanunu


Yorumlar