Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.08.2004
  • KurumGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Kanunda belirtilen hak sahibinin yetkilerine aykırı olmamak kaydıyla, tarımsal üretimin korunması ve kollanması amacıyla, çiftçilerin işlediği arazilerinden elde ettikleri üründen, yine kendi işlediği arazilerinde yapacakları üretimler için korunan bir çeşidin çoğaltım materyalini kullanmaları hâlinde, kullanımla ilgili çiftçi, ıslahçı veya hak sahibinin hak ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; Kanunun 17 nci maddesinde sözü edilen bitki türlerini ve çiftçilerin Kanun kapsamında sağlanan istisnalardan yararlanması için gerekli kuralları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun


Yorumlar