Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifeleri

  • Mevzuat Tarihi08.04.2015
  • KurumBakanlar Kurulu

Ekli “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 25/3/2015 tarihli ve 43 sayılı yazısı üzerine, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci ve 29 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Mevzuat Tarihi                 : 08.04.2015 

Resmi Gazete Sayısı    : 29323

Karar Sayısı                    : 2015/7509

 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLUGUNÜN 2015 YILI SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR

Sulama ve tahliye tesisleri

MADDE 1- (1) İşletme ve bakım ücreti alınacak sulama ve tahliye tesisleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ ALINACAK SULAMA VE TAHLİYE TESİSLERİ

 

SULAMALAR

TAHLİYE TESİSLERİ

 

CAZİBE

 

GRUP 1

GRUP 2

 

Gembos Yeşildağ

Güldürcek

Eleşkirt

Patnos

Ürünlü

Işıktepe

Van

Malazgirt

Koruluk

Kars

Gökçeada

Hasanağa

Köprüköy

Ayvacık

Süksün

Marmaracık

Gölayağı

Lütfiye-Sarısu

Satılmış

İhsaniye

Sığırcık-Buzluca

Yenidoğan

Tespihli-Rüstemler

Karakamış-Akçınar

Ahmediye-Cobran

Akçakamış

Çarksu-Memba

Demirbey-icbariye

Gökçeören

Simav

Kurşunlu

Kestel

Emen

Sağlık Ovası

 
 

 

İşletme ve bakım ücret tarifeleri

MADDE 2- (1) Sulama ve tahliye tesislerinden faydalananlardan aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda işletme ve bakım ücreti alınır.

2015 YILI SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ

BİTKİ ÇEŞİTLERİ

İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ

TL/da

CAZİBE

POMPAJ

Grup 1

Grup 2

Hububat

Baklagiller (Tar.Zir.)

Bostan

Şeker Pancarı

Pamuk

Tütün

Anason

Yerfıstığı

Ayçiçeği

Haşhaş

Çiçek Bahçesi

Keten, Kenevir

Susam, Aspir

Mısır, Süpürge Otu

Çeltik, Şeker Kamışı

Fidan

İncir

Bağ

Zeytinlik

Meyve

Narenciye

Muz

Sebze, Çilek

Patates

Soğan, Sarımsak (Tar.Zir.)

Yem Bitkileri

Kavak, Okaliptüs, Orman

Çayır-Mera

Mevsim Dışı Sulamalar

Sera

22,68

36,62

36,62

70,67

70,67

45,45

36,62

45,45

36,62

36,62

45,45

36,62

45,45

45.45

141,00

36,62

59,35

45,45

70,67

70,67

118,31

118,31

59,35

45,45

45,45

45,45

45,45

22,68

22,68

70,67

34,03

54,90

54,90

104,73

104,73

68,12

54,90

68,12

54,90

54,90

68,12

54,90

68,12

68,12

209,49

54,90

86,43

68,12

104,73

104,73

173,25

173,25

86,43

68,12

68,12

68,12

68,12

34,03

34,03

104,73

88,26

142,49

142,49

274,97

274,97

176,86

142,49

176,86

142,49

142,49

176,86

142,49

176,86

176,86

548,68

142,49

230,93

176,86

274,97

274,97

460,35

460,35

230,93

176,86

176,86

176,86

176,86

88,26

88,26

274,97

1000 m3 Su Ücreti(TL/1OOOm3)

25,40

50,81

152,42

2015 YILI TAHLİYE TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ

İşletme ve Bakım Ücreti: 2,80 TL/da

Uygulamaya ilişkin genel esaslar

MADDE 3- (1) 2015 yılında sulama ve tahliye tesislerinde uygulanacak olan işletme ve bakım ücreti tarifelerine ilişkin genel esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde. bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanır.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri; sulama sayısına bakılmaksızın. sulanan veya tahliye tesisinden yararlanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya (gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilikleri dâhil) uygulanır.

b) Tahliye tesisi işletme ve bakım ücreti, bitki çeşidine bakılmaksızın, tarım yapılan parsellere uygulanır.

c) Suyun metreküp olarak ölçülebildiği sulama şebekelerinde, işletme ve bakım ücreti, suyun tarifede gösterilen ın3 su ücreti üzerinden uygulanır. Ücret tahakkukunu, suyun m3 su ücreti üzerinden yapıp yapmamakta Devlet Su İşleri Genci Müdürlüğü (DSİ) serbesttir.

ç) İşletme ve bakım ücretleri, sulamaların bir kısmında bulunabilen kadim su kullanma haklarına bakılmaksızın eşit olarak uygulanır.

d) İşletme ve bakım ücretlerinin uygulanmasında, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 dekar = 1 ar olarak kabul edilir.

e) Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında, parselin tamamına, bunlardan işletme ve bakım ücreti en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanır.

f) Mahalli şartlara göre, genel olarak sulama mevsimi dışında yapılan sulamalara "Mevsim Dışı Sulamalar” denir.

Sonbaharda tarlanın ekime hazırlanması için yapılan tav sulaması veya tohumun çimlenmesi için yapılan sulamalar, mevsim dışı sulama kabul edilir. Ancak, bu sulamadan sonra, aynı bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandığında, o bitkiye ait ücret uygulanır.

Sulama mevsimi dışında, bitki yetiştirilmeksizin, arazi iyileştirmek amacıyla yapılan sulamalar da mevsim dışı sulama kabul edilir.

Mevsim dışı sulamalarda ölçü işlemi sulamadan sonra yapılmayıp, sadece sulanan parseller tespit edilir. Normal ölçüm zamanında diğer parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve mevsim dışı sulamanın yapıldığı yıla ait tarife uygulanır.

g) Tarifede yer almamakla beraber, yapımı tamamlanıp da işletmeye açılan sulamalara veya tahliye tesislerine, tesisin özelliğine uygun olan grubun ücret tarifesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının onayı ile uygulanır.

ğ) İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen tesislerde, devir sözleşmesinin yürürlükten kaldırılması halinde tesisin özelliğine uygun olan grubun ücret tarifesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının onayı ile uygulanır.

h) İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen tesisler içinde. devredilmeyerek DSİ’nin sorumluluğu altında kalan (bir ya da birden fazla kuruluş tarafından kullanılan) ortak tesislere yapılan masraflar, her bir kuruluşa faydalandığı alan oranında tahakkuk ettirilir.

Tahakkuk ettirilecek miktar, DSİ tarafından işletilen sulamalar için ilan edilen ücret tarifesine göre, toplam işletme ve bakım masrafının ne kadarının geri alınacağını belirten orana göre hesaplanır.

ı) Ölçüm işlemleri çeşitli nedenlerle yapılamadığında veya geciktiğinde, ölçülmesi gereken alan, sulayıcılar tarafından önceden verilen sulayıcı bilgi formunda gösterilen miktarlar esas alınarak tespit edilir.

i) Sulama yapacak olanlar, sulama mevsimi başlamadan önce sulayıcı bilgi formlarını doldurup idareye vermekle yükümlüdürler. Bilgi formu vermeden sulama yapanlara işletme ve bakım ücreti % 10 zamlı uygulanır.

İdare, sulayıcı bilgi formu vermeyenlere veya bu formdaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere sulama suyu verip vermemekte serbesttir.

j) DSİ tarafından işletilip tarife uygulanmayan sulama ve tahliye tesislerine yapılan işletme, bakım ve onarım giderleri her tesisin kendi yatırımlarına eklenir.

k) Ücret tarifelerinde yer alan "Baklagiller” tanımı; normal ekim mevsimi içinde tarla ziraatı şeklinde ekilip, sulanan ve genellikle kuru dane olarak üretimi yapılan fasulye, nohut, mercimek, bakla, soya ve kanolayı (kolza) içermektedir.

l) Meyve bahçelerinde, ağaçlar arasında herhangi bir bitki ekildiğinde yalnızca "Meyve” ağaçlarına ait olan işletme ve bakım ücreti uygulanır.

m) "Fidan”, ileride meydana gelecek meyve bahçesinin esasını teşkil eden, ürüne yatma süresi her çeşit için değişen ağaç topluluğudur. Dalları tıraşlanmış ve meyve veremez hale gelmiş meyve bahçelerine de "Fidan” için belirlenen işletme ve bakım ücreti uygulanır.

n) İleride meydana gelecek kavaklığın esasını teşkil eden, her yaştaki kavaklıklara, "Kavak” işletme ve bakım ücreti uygulanır.

o) Fide, satış fidanı ve her çeşit tohum yetiştirmek amacıyla kullanılan parselin sulanması halinde, bunlara ait olduğu esas bitkinin işletme ve bakım ücreti uygulanır

ö) Sadece çekirdek üretimi gayesiyle yetiştirilen kabağın sulanması halinde kabak bitkisine, "Bostan” işletme ve bakım ücreti uygulanır.

p) Muz seralarına "Muz” bitkisi ücreti uygulanır.

İndirimler

MADDE 4- (1) İşletme ve bakım ücreti, üretimlerini teşvik etmek amacıyla: baklagiller, pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, kanola (kolza) ve aspir bitkilerine %20, narenciye, muz ve kivi bitkilerine ise %10 indirimli uygulanır.

(2) Niğde ve Nevşehir illerinde patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen patates alanlarında ekimi ve dikimi yapılan alternatif bitkiler için yapılan sulamalarda işletme ve bakım ücreti %20 indirimli uygulanır.

(3) Sulama alanı içinde ve dışında sulama mevsimi boyunca herhangi bir nedenle yeterli sulama suyu verilemediğinde, bu alanlara, DSİ’nin onayıyla, verilen su miktarı ve birim alandan alınan bitki verimi de dikkate alınarak, tespit edilecek faydalanma oranı ile tarifedeki işletme ve bakım ücreti çarpılarak bulunan miktar işletme ve bakım ücreti olarak uygulanır. Örneğin; sulama tesisi için tespit edilen faydalanma oranı 0,80 ve tarifedeki işletme ve bakım ücreti 25 TL/da ise, uygulanacak işletme ve bakım ücreti 25 x 0,80 = 20 TL/da olacaktır. Bu ücretin sulanan alan ile çarpılması suretiyle, tahakkuk ettirilecek miktar tespit edilmiş olur.

(4) Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla, ondan sonra ekilen bitkilerin işletme ve bakım ücreti %50 indirimli uygulanır. Aynı parsele ikinci veya üçüncü bitkilerin ekimi yılı içinde yapılıp hasatı ise ertesi yılın Mart ayı sonuna kadar tamamlanan bitkilerde, sulanan parseller tespit edilir ve normal ölçüm zamanında diğer parsellerle beraber bu parseller de ölçülür ve ekim yılı tarifesi uygulanır. Bu durumda beşinci fıkra kapsamındaki indirimler ayrıca uygulanmaz.

(5) Sulamada kullanılmak amacıyla; sulama ve tahliye kanalları ile tabii su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı içi ve dışı sahalarda;

a) Çiftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkilere (yağmurlama sistemi dâhil), işletme ve bakım ücreti %20 indirimli uygulanır.

b) Çiftçilerin tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak damla sulaması sistemiyle suladıkları bitkilere, işletme ve bakım ücreti %50 indirimli uygulanır.

c) DSİ ile sözleşme yapmadan, sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda motopomp ve yağmurlama sistemi indirimleri uygulanmaz.

(6) Bir sulama şebekesinin belli bir kesiminde, sulama yapanların su dağıtımı dâhil (işletme ve bakım ücretleri ile ilgili işlemler hariç) işletme ve bakım hizmetlerini. DSİ tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılacak sözleşme hükümlerine göre kurulmuş sulayıcı grubu veya sözleşme ile tespit edilen ilkelere göre sulayıcı grubu gibi faaliyet gösteren köy tüzel kişiliği tarafından yürüttükleri takdirde, bunlara işletme ve bakım ücreti indirimli uygulanır. İndirim oranları mahalli şartlara da bağlı olarak, her sulamaya ait sulama oranı, arazi genişliği, sulanan bitki çeşidi vb. özellikler göz önünde bulundurularak tespit edilir.

Bu indirim oranları; yalnız işletme hizmetlerine katılmaları halinde %20' ye, hem işletme hem de bakım hizmetlerine katılmaları halinde ise %25 'e kadardır.

İşletmenin ve hizmetin özelliğine göre, bu indirim oranları; DSİ'nin onayı ile yalnız işletme hizmetlerine katılmaları halinde %30'a, işletme ve bakım hizmetlerine katılmaları halinde ise 9440'a kadar arttırılabilir.

Bu indirimlerin uygulanacağı alanlarda ayrıca beşinci fıkra kapsamındaki indirimlerin de uygulanması gerekiyorsa, önce beşinci fıkradaki indirimler, daha sonra da sulayıcı grup veya köy tüzel kişiliği indirimi uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 5- (1) İşletme ve bakım ücreti, tarifede isimleri bulunan tahliye tesislerinde %100 indirimli uygulanır.

(2) Şanlıurfa-Harran sulamasında, ana kanallardan sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalara 2 nci gruptaki işletme ve bakım ücretleri uygulanır.

(3) Sulamada kullanılmak amacıyla, DSİ depolama tesislerinden Büyük Menderes Nehri ve kollarına bırakılan sularla sulama yapanlara 2 nci gruptaki işletme ve bakım ücretleri %75 indirimli uygulanır. Bu sulamalara ayrıca 4 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki indirimler uygulanmaz.

(4) Baraj göllerinden çiftçilerin kendi imkânlarıyla suladıkları alanlara I inci gruptaki işletme ve bakım ücretleri %75 indirimli uygulanır. Bu sulamalara ayrıca 4 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki indirimler uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (2) Bu Karar hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 


İlgili Kanun:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun


Yorumlar