Feshedilen Bir Satış İhalesinin İkinci Kez İhalesi Sonucu Doğan Bedel Farkının Tazmininin Nasıl Yapılacağı

  • Mevzuat Tarihi01.12.2016
  • KurumYargıtay

Ortaklığın giderilmesi kararına dayalı olarak yapılan taşınmaz satışına ilişkin ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmayarak ihalenin feshine neden olan tüm alıcıların ve kefillerinin teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu oldukları, şikayetçilerin iki ihale bedeli arasındaki farkı talep etmek için ayrı bir dava açmalarının gerekmediği, satışa karar veren mahkemece talep halinde 2004 sayılı Yasa'nın 133/2. maddesinin koşulları incelenerek hasıl olacak neticeye göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


Yorumlar