Fiber Optik Kablo Döşenmesi ve 25 Yıl Kullanım Hakkı İzni

  • Mevzuat Tarihi28.03.2018
  • KurumSayıştay

Bu Karar, İl Özel İdaresi ile bir İletişim Telekomünikasyon Ltd. Şti. arasında yapılan ve 6360 sayılı Kanun uyarınca On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen “Yer Altı Kazısı Yapılarak Fiber Optik Kablo Döşenmesi ve 25 Yıl Kullanım Hakkı İzni Verilmesi” işinde, Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca firmanın, 15 yıllık geçiş hakkı bedelinin ödenmesinde çıkan uyuşmazlık üzerine verilmiştir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar