Gece Çalıştırılmaması İsteği Kabul Edilmeyen Annenin İş Akdinin Feshi

  • Mevzuat Tarihi08.10.2019
  • KurumYargıtay

Bu Karar; işçinin iş akdini feshettiği dönemde annenin ilgi ve sevgisine muhtaç iki küçük çocuğu ve sağlık problemlerinin bulunduğu anlaşılıp, bu sebeple gece çalıştırılmaması talebinin işverence karşılanmadığı gibi son bir ay sürekli olarak gece vardiyasında çalıştırılmasıyla işçinin iş sözleşmesini feshinin haklı nedene dayandığına ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar