İcbar Suretiyle İrtikap Suçunda İcbar Kavramının Kapsamı

  • Mevzuat Tarihi26.12.2019
  • KurumYargıtay

Özet: İcbar suretiyle irtikap suçunda mağdurun iradesini baskı altında tutmaya elverişli olmak koşuluyla, doğrudan doğruya veya dolaylı biçimde yapılan her türlü zorlayıcı hareketin icbar kavramına dahil olduğu, manevi cebirin, belli bir şiddete ulaşması, ciddi olması, mağdurun baskının etkisinden kolaylıkla kurtulma olanağının bulunmaması gerektiği, kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille yüklenen suçun ispat edilebileceği, bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olanak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyetin, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gerektiği, somut olayda Cumhuriyet savcısı olaydan haberdar edilmeksizin kurum tarafından müştekiye verilen kamerayla yapılan kayıtların suçun sübutunda delil olarak değerlendirilemeyeceği gözetilmelidir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Türk Ceza Kanunu


Yorumlar