İhale Tarihi ile Satış İlanı Tebliğ Tarihi Arasındaki Sürenin İhalenin Feshine Etkisi

  • Mevzuat Tarihi02.04.2019
  • KurumYargıtay

Bu Karar; istinaf sebebi olarak ileri sürülmeyen ve kamu düzenine ilişkin olmayan ve ihale tarihi ile satış ilanı tebliğ tarihi arasında bulunan yedi günlük sürenin makul olması karşısında ihale tarihi ile satış ilanı tebliğ tarihi arasında yeterli süre olmadığı gerekçesi ile ihalenin feshine karar verilmesinin isabetli olup olmadığına ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Devlet İhale Kanunu


Yorumlar