İmar Kanununun 38 inci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi02.11.1985
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Kanunun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; belediye ve mücavir alan sınırlan ile bu sınırlar dışında görev yapacak 38 inci maddede sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İmar Kanunu


Yorumlar