İrtikap Suçunun Tüm Kamuya Karşı İşlenmiş Bir Suç Olduğu

  • Mevzuat Tarihi12.12.2019
  • KurumYargıtay

Bu karar; irtikap suçu mağdurunun kamu olduğu, eylemin belirli bir kişinin zararına olarak işlenmesi halinde bu kişinin suçtan zarar gören olacağı ve fiilin zincirleme suç olarak kabulüyle suçtan hüküm kurulup, öngörülen temel cezanın tayini ve zincirleme suç nedeniyle yapılacak alt ve üst sınırlar arasında takdir hakkının kullanılması suretiyle sonuç cezanın saptanması ve TCK'nin 250/4. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun da irtikap edildiği kabul edilen tüm menfaat miktarına göre değerlendirilmesi gerektiğine ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Türk Ceza Kanunu


Yorumlar