İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu Ölen İşçiye Yapılan Ödemelerin Kimlere Rücu Edilebileceği

  • Mevzuat Tarihi27.03.2019
  • KurumYargıtay

Bu Karar; iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin ku­suru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine ya­pılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edileceği, iş kazasında vefat eden kusurlu sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücu edilemeyeceği, diğer borçluların iç ilişkide bu borçluya rücu edemeyeceğine ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


Yorumlar