İş Sözleşmesinin Feshinde Yıllık İzinlerin Kullanılıp Kullanılmadığının İspat Külfeti

  • Mevzuat Tarihi12.09.2019
  • KurumYargıtay

Bu Karar; işçiye yıllık izinlerin kullandırıldığı ispat yükü işverene ait olup, işveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşde­ğer bir belge ile kanıtlamakla yükümlü olup, hakim uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz veya çelişkili bulduğu hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabileceği, soru sorabileceği ve delil gösterilmesini isteyebileceğinin bilinmesi gerektiği gibi, hakimin, tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olduğuna ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar