İşçinin İşverene Açtığı İşe İade Davası ve Ek Tazminat

  • Mevzuat Tarihi22.09.2020
  • KurumYargıtay

Bu Karar; davalı işverenin yasal süresi içerisinde davacı işçiye ve vekiline davacının işe başlaması için iadeli taahhütlü gönderdiği mektubun boş olduğu iddia edilmekteyse de; dürüstlük kuralı gereği bu durumun muhataba iletilip, nedeninin araştırılması gerekirken, davacının işe başlatma için öngörülen yasal sürenin sona ermesine kadar hareketsiz kalıp, bu sürenin sonunda dava açtığı dikkate alındığında davacı işçi işe başvurusunda samimi olmadığından mahkemece boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı taleplerinin reddi ile kıdem tazminatı ve izin ücreti yönünden ise geçerli fesih tarihine göre değerlendirme yapılarak karar verilmesi ile ilişkilidir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar