İşçiyi Gizlice Elektronik Ortamdan İzleme Sonucu İş Sözleşmesinin Feshedilmesi

  • Mevzuat Tarihi07.05.2019
  • KurumYargıtay

Bu Karar; işverenin yönetim hakkının bir sonucu olarak işçiyi elektronik ortamdan izlemesi ve takip etmesi her zaman mümkün olup; bunu gizlice yapan işverenin elde edilen bilgilerin haklı bir fesih sebebi ola­rak ileri sürülmesi mümkün olup olmadığına ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar