Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi11.07.2020
  • KurumKültür ve Turizm Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Kapadokya Alan Başkanlığı sınırlarında fiziki, doğal, estetik, tarihi, kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, turizm sektörünü geliştirmek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren her ölçekteki Kapadokya Alan planlarının yapılmasına, yaptırılmasına, yapım esaslarına, incelenmesine, gösterimine, onaylanmasına, yürürlüğüne, bu planlarda revizyon, ilave, değişiklik yapılmasına, bu planlar doğrultusunda hazırlanacak alt ölçekli uygulama projelerine ve planları hazırlayacak müelliflerin nitelikleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun


Yorumlar