Karayolu Yapımı Amaçlı Kamulaştırmalarda Hazine Taşınmazlarının Trampası Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi30.01.2016
  • KurumUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka...

Bu Yönetmelik; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından; görev alanına giren karayollarının yapımı ve mevcut karayollarının geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak taşınmazların kamulaştırılmasında, kamulaştırma bedellerine karşılık gelmek üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilenlerin, ilgililerin muvafakatiyle trampa yapılması iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiş olup; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından; görev alanına giren karayollarının yapımı ve mevcut karayollarının geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak taşınmazların kamulaştırılmasında, kamulaştırma bedellerine karşılık gelmek üzere Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilenlerin ilgililerin muvafakatiyle trampa yapılması iş ve işlemlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun


Yorumlar