Alacakların Tahsili/Takibi

  • Sıralama

Kira Alacaklarının Takibinde Sorumluluk Hk.

Hocam kolay gelsin. Malumunuz üzere belediyelerde kira alacakları borçlar kanunu kapsamında bulunduğundan takibi avukatlar aracılığı ile takip edilmektedir. Bu sebeple belediyelerde kira alacaklarının takibinden bizzat hangi müdürlük sorumlu olup bu...

İdari Para Cezalarında Yapılandırma İndirimi Hk.

7326 sayılı Kanun Madde 2/b; "... 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin... tahsilinden vazgeçi...

Adresi Bilinmeyenlere Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden Haciz Uygulanması Hk.

İyi günler hocam, resen tahakkuk yapılmış bir alacak için adres bilgisi olmaması dolayısı ile herhangi bir ödeme emri gönderilememiştir. Ama icradan bu borçluya ait mülklerin satılacağı bilgisi alınmıştır. Ödeme emri gönderemediğimiz zaruri durumlard...

Kira Alacaklarının Yapılandırılması Hk.

Hocam hayırlı günler, 7326 sayılı kanun kapsamında Belediyemiz kira alacaklarını yapılandırma yapabilir miyiz? Teşekkür eder hayırlı çalışmalar dilerim.

Taşınmaz Satışlarına İlişkin Alacaklarda Yapılandırma Hk.

7326 Sayılı Kanun ve akabinde çıkan ilgili yönetmeliklerinde taşınmaz satışı ve lojman satışı sonucunda girilen taksitli tahakkuklardan vadesi geçenlerde yapılandırma yapabilir miyiz?

Yapılandırılan Borçlarda Hacizlerin Kaldırılması Hk.

İyi günler hocam, borçlarından dolayı menkul ve tapu haczi yaptığımız mükelleflerimiz, borçlarını taksitlendirir ise hacizlerini kaldırmamız gerekir mi? Yoksa ödediği taksit tutarı kadar gayrimenkullerindeki haczi kısmi kaldırma yapmamız mı daha doğr...

Yapılandırmanın Kapsamı Hk.

Hocam kolay gelsin. Malumunuz üzere 03 haziran 2021 tarihinde 7326 sayılı kanun yürürlüğe girdi ve söz konusu kanun hakkında 14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe istinaden yapılandırma genel tebliği yür...

İmar İdari Para Cezasının Takip Tahsili Hk.

Merhaba hocam. Mahkemeye intikal etmiş ve belediye tarafından (1 aylık süre geçtikten sonra) tahakkuk edilen kaçak inşaat para cezaları tahsil edilmeli mi? Tahsil edilmeyecek ise mahkeme kararı nasıl olmalı? Tahsil edilmiş ise iadesi gerekir mi? Teşe...

İdari Para Cezalarında Sulh Yolu Hk.

Sayın Hocam; 2559 Sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince verilen idari para cezaları 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/k ve 18/h maddeleri gereğince vergi resim ve harç dışında kalan belediye alacağı olarak değerlendirilebilir mi? İdari Para cezası dava k...

Yapılandırmada Peşin Ödemenin Vadesi Hk.

Sayın hocam iyi güler dilerim; Belediyemize emlak borcu bulunan bir mükellef borçlarını peşin olarak yapılandırmış olup, 01 mart 2021 tarihine kadar ödeme yapmamıştır, borçlarını 26 mart 2021 tarihinde ödemek için müracaat etmiş olup yapılandırma tar...