Alacakların Tahsili/Takibi

  • Sıralama

Kira Alacaklarının Yapılandırılması Hk.

Hocam hayırlı günler, 7326 sayılı kanun kapsamında Belediyemiz kira alacaklarını yapılandırma yapabilir miyiz? Teşekkür eder hayırlı çalışmalar dilerim.

Taşınmaz Satışlarına İlişkin Alacaklarda Yapılandırma Hk.

7326 Sayılı Kanun ve akabinde çıkan ilgili yönetmeliklerinde taşınmaz satışı ve lojman satışı sonucunda girilen taksitli tahakkuklardan vadesi geçenlerde yapılandırma yapabilir miyiz?

Yapılandırılan Borçlarda Hacizlerin Kaldırılması Hk.

İyi günler hocam, borçlarından dolayı menkul ve tapu haczi yaptığımız mükelleflerimiz, borçlarını taksitlendirir ise hacizlerini kaldırmamız gerekir mi? Yoksa ödediği taksit tutarı kadar gayrimenkullerindeki haczi kısmi kaldırma yapmamız mı daha doğr...

Yapılandırmanın Kapsamı Hk.

Hocam kolay gelsin. Malumunuz üzere 03 haziran 2021 tarihinde 7326 sayılı kanun yürürlüğe girdi ve söz konusu kanun hakkında 14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe istinaden yapılandırma genel tebliği yür...

İmar İdari Para Cezasının Takip Tahsili Hk.

Merhaba hocam. Mahkemeye intikal etmiş ve belediye tarafından (1 aylık süre geçtikten sonra) tahakkuk edilen kaçak inşaat para cezaları tahsil edilmeli mi? Tahsil edilmeyecek ise mahkeme kararı nasıl olmalı? Tahsil edilmiş ise iadesi gerekir mi? Teşe...

İdari Para Cezalarında Sulh Yolu Hk.

Sayın Hocam; 2559 Sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince verilen idari para cezaları 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/k ve 18/h maddeleri gereğince vergi resim ve harç dışında kalan belediye alacağı olarak değerlendirilebilir mi? İdari Para cezası dava k...

Yapılandırmada Peşin Ödemenin Vadesi Hk.

Sayın hocam iyi güler dilerim; Belediyemize emlak borcu bulunan bir mükellef borçlarını peşin olarak yapılandırmış olup, 01 mart 2021 tarihine kadar ödeme yapmamıştır, borçlarını 26 mart 2021 tarihinde ödemek için müracaat etmiş olup yapılandırma tar...

Vergi Affı Başvuru ve Taksit Sürelerinin Uzatılması Hk.

İyi çalışmalar hocam, 7256 sayılı kanun başvuru süresi ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatılmasına karar verilmişti. Bu karar sonrası belediyelerde ilk taksit son ödeme tarihi hangi tarih oluyor? Bu uzamanın 2. taksit, 3. taksit vs. sonraki öde...

Ruhsatsız işyerinden Geçmişe Dönük İlan ve Reklam Vergisi İle ÇTV Alınması Hk.

İyi çalışmalar, belediye ruhsat almadan iş yeri çalıştıran bir işyeri tesbit edilmiştir. Bu işyerinin vergi dairesinde açılış kaydı 15.01.2006'dır. Ruhsat talebinde bulunan söz konusu işyerinin ÇTV ve İlan reklam vergilerinin tahakkuk tarihi belediye...

Pandemi Dolayısıyla İşyeri Kiralarında İndirim ve Süre Uzatımı Hk.

Hocam saygılar. Kovit -19 salgını nedeniyle belediyemiz tarafından kiraya verilen işyerleri için 7244 sayılı kanunda bahsi geçen maddelere istinaden 1- Kiraya verilen işyerlerinden kirasını peşin ödeyenlere destek amaçlı 2021 kira bedellerinin % 50's...