Alacakların Tahsili/Takibi

  • Sıralama

Borcunu Yatırmayan Abonelerin Sularının Kesilmesi

Merhabalar Hocam iyi çalışmalar. Şahısların belediyemize çok eski dönemlerden kalan birikmiş su borçları bulunmaktadır. Su borçlarını tahsil etmeleri için tarafımızca ihbarname gönderilmiş (7 gün ) süresi içinde ödemeyenlerin suları kesileceği tebliğ...

Su Tahsilatının Özel Firmaya Yaptırılması

Sayın hocam, Belediyemizde su tahsilatlarımız, belediyemiz veznesinden başka bir işletme yada şirket adı altında olmaksızın öz gelirlerimiz olarak tahsil edilmektedir. Ayrıca tüm sayaç okuma, personel vb. giderlerimizde belediyemiz bütçesinden gerçek...

Ecrimisilde İndirim ve Taksitlendirme

Hocam kolay gelsin. Belediyemizce 2886 sayılı DİK’nun 75. maddesince ecrimisil uygulanan yer ile ilgili işgalci ecrimisile itiraz ediyor. Buna istinaden tekrar ecrimisil düzeltme ihbarnamesi düzenlenerek tekrar tebliğ ediliyor. Teslim tarihi 04.07.20...

Kira Alacaklarında Gecikme Faizi

Belediyemize ait kum ocağı, Ankay Plan Proje... Ltd. Şti. isimli bir şirket tarafından kiralanmış ve kira borcu zamanında ödenmemiştir. Belediye olarak icra takibi başlatmaya hazırlanmaktayız. İş bu icra takibinde faiz olarak yüzde kaç talep edeceğim...

Su Aboneliği Hk.

Merhaba, herhangi bir dairenin veya dükkanın kiracısı olan X şahıs su sayacının da kendi üzerine yaptırmış şekilde ve üzerinde yüklü miktarda borç ile söz konusu meskenden ayrılmıştır. Yeni kiracı Y daireye veya dükkana yeni abonelik açtırmak istemek...

Tecil Faizi Hk.

Belediyemize ait alacaklar taksitlendirilirken tecil bedeli alınması uygun mudur? Tecil bedelinin alınması zorunlu mu veya alınmayabilir mi?

Kira Alacağı İle Akaryakıt Borcunun Mahsubu Hk.

Sayın Hocam, Belediyemiz sınırlı ayni hak tesisi ile bir taşınmazı 10 yıllığına akaryakıt istasyonuna kiraya verdi. Kira badeli ödemesi KDV dahil olarak hesaplanmaktadır. Kiracımız kira bedelini ödememektedir. Bu kiracıdan belediye kira alacağına kar...

Faiz Affı

Belediyemizin alacaklarının tahsili sürecinde, yapılandırma kapsamına girmeyen, yapılandırmadan faydalanmayan vb. mükelleflerimizden olan alacaklarımızın tahsilinde, vatandaşlarımızın katılımını arttırabilmek ve bu yöndeki tahsilatlarımıza hız kazand...

Kredi Kartı ile Tahsilat Hk.

Merhaba. Belediyelerde kredi kartı ile tahsilat hakkında birkaç sorum olacak. 1- Kamu haznedarlığı yönetmeliği gereği kredi kartı ile yapılan tahsilatların azami 20 gün içerisinde belediyenin kamu sermayeli bankasındaki hesabına aktarılması gerekmekt...

Posta İle Tebligat

İyi günler hocam, posta ile tebligat yaptığımızda mernis adreslerini yazmamıza rağmen çoğu evrak mükellefin adreste bulunamamasından dolayı çıkış mercine iade edilmektedir. Bu durumda ikinci kez "MERNİS ADRESİDİR BU TEBLİGAT 2. DEFA GÖNDERİLMİŞTİR. 7...