Alacakların Tahsili/Takibi

  • Sıralama

Yapılandırmada Peşin Ödemenin Vadesi Hk.

Sayın hocam iyi güler dilerim; Belediyemize emlak borcu bulunan bir mükellef borçlarını peşin olarak yapılandırmış olup, 01 mart 2021 tarihine kadar ödeme yapmamıştır, borçlarını 26 mart 2021 tarihinde ödemek için müracaat etmiş olup yapılandırma tar...

Vergi Affı Başvuru ve Taksit Sürelerinin Uzatılması Hk.

İyi çalışmalar hocam, 7256 sayılı kanun başvuru süresi ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatılmasına karar verilmişti. Bu karar sonrası belediyelerde ilk taksit son ödeme tarihi hangi tarih oluyor? Bu uzamanın 2. taksit, 3. taksit vs. sonraki öde...

Ruhsatsız işyerinden Geçmişe Dönük İlan ve Reklam Vergisi İle ÇTV Alınması Hk.

İyi çalışmalar, belediye ruhsat almadan iş yeri çalıştıran bir işyeri tesbit edilmiştir. Bu işyerinin vergi dairesinde açılış kaydı 15.01.2006'dır. Ruhsat talebinde bulunan söz konusu işyerinin ÇTV ve İlan reklam vergilerinin tahakkuk tarihi belediye...

Pandemi Dolayısıyla İşyeri Kiralarında İndirim ve Süre Uzatımı Hk.

Hocam saygılar. Kovit -19 salgını nedeniyle belediyemiz tarafından kiraya verilen işyerleri için 7244 sayılı kanunda bahsi geçen maddelere istinaden 1- Kiraya verilen işyerlerinden kirasını peşin ödeyenlere destek amaçlı 2021 kira bedellerinin % 50's...

Yapılandırma Başvurusunun Posta Yoluyla Yapılması Hk.

Mükellefimiz tarafından 7256 sayılı yasa kapsamında borçlarının yapılandırılması için başvuru dilekçesini 29.01.2021 tarihinde iadeli taahhütlü olarak göndermiş olduğu posta idaremize 05.02.2021 tarihinde ulaşmıştır. Bu durumda, mükellefimizin bu dur...

Jeotermal Isıtma Ücretlerinin Takip ve Tahsil Usulü Hk.

Belediyemiz olarak İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan E-Belediye Bilgi sistemine geçiş yaptık. Belediyemizce normal hizmetlerimizin yanında konutlarımızın jeotermal (sıcak su) ile ısıtılması hizmeti var. Aylık 2.000.000-TL tahakkuk, 14000 abone,...

Pandemiden Dolayı Kira Alacaklarında İndirime Gidilmesi Hk.

7244 sayılı Kanunun 1/ç maddesi " Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca ya...

İdari Para Cezasının Yapılandırılması Hk.

Hocam iyi çalışmalar, Belediye Encümenimizce kaçak yapıdan dolayı şahısa 7.099,39 TL idari para cezası 15/12/2014 tarihinde kesilmiş olup aynı gün tebliğ edilmiştir. Bugüne kadar bir ödeme gerçekleşmemişse de ilgili rızaen ödemek istemektedir. 6183 s...

İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Hk.

Hocam kolay gelsin. 7256 sayılı Kanun kapsamında Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih ve 282807 sayılı yazısında; "Buna göre, belediyelerce verilen ve takibi 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılan idari para cezalarının da Kanun kapsamı...

Pandemi Sebebi İle Kira Alacakların Terkini Hk.

Sn Hocam, 2020/27 sayılı genelgeye istinaden belediye olarak düğün salonu işletmemizin talepleri vardır. soru1: Genelgenin (b) maddesi gereğince pandemi süresince kira borçlarının terkini yapılabilir mi? soru2: Genelgenin (b) maddesi gereğince pandem...