Alacakların Tahsili/Takibi

  • Sıralama

Vadeli Çek Yoluyla Tahsilat Hk.

Birliğimize yüksek miktarda borcu olan ve icra takibi başlatılan bir su kullanıcımız; şu anda nakit parası olmadığından herhangi bir ödeme yapamayacağını, ancak 6 ay sonra ödeme yapabileceğini ve buna karşılıkta 6 aylık çek vererek icra takibinin kal...

Devreden Alacaklarda Zamanaşımı Hk.

İyi günler hocam, 2014 yılında belediyemizin büyükşehir belediyesi olmasından sonra kurulan bir ilçe belediyesiyiz. 2014 yılı ve öncesi vergi borçları büyükşehire kaldı. Ancak bize de kapanan beldelerin alacakları devretti. Öğrenmek istediğim bizim z...

Su Aboneliği ve Kira Alacakları Hk.

Sayın Hocam, bazı su abone sahipleri su borcunu ödemediklerinden dolayı icra işlemleri başlatıldı. Ama borcu tahsil edemedik. Abone sahiplerinin bankaya borçlarından dolayı banka evi sattı alacağını tahsil etti. Bankaca satılan evi alan kişiye yeni b...

Borcunu Yatırmayan Abonelerin Sularının Kesilmesi

Merhabalar Hocam iyi çalışmalar. Şahısların belediyemize çok eski dönemlerden kalan birikmiş su borçları bulunmaktadır. Su borçlarını tahsil etmeleri için tarafımızca ihbarname gönderilmiş (7 gün ) süresi içinde ödemeyenlerin suları kesileceği tebliğ...

Su Tahsilatının Özel Firmaya Yaptırılması

Sayın hocam, Belediyemizde su tahsilatlarımız, belediyemiz veznesinden başka bir işletme yada şirket adı altında olmaksızın öz gelirlerimiz olarak tahsil edilmektedir. Ayrıca tüm sayaç okuma, personel vb. giderlerimizde belediyemiz bütçesinden gerçek...

Ecrimisilde İndirim ve Taksitlendirme

Hocam kolay gelsin. Belediyemizce 2886 sayılı DİK’nun 75. maddesince ecrimisil uygulanan yer ile ilgili işgalci ecrimisile itiraz ediyor. Buna istinaden tekrar ecrimisil düzeltme ihbarnamesi düzenlenerek tekrar tebliğ ediliyor. Teslim tarihi 04.07.20...

Kira Alacaklarında Gecikme Faizi

Belediyemize ait kum ocağı, Ankay Plan Proje... Ltd. Şti. isimli bir şirket tarafından kiralanmış ve kira borcu zamanında ödenmemiştir. Belediye olarak icra takibi başlatmaya hazırlanmaktayız. İş bu icra takibinde faiz olarak yüzde kaç talep edeceğim...

Su Aboneliği Hk.

Merhaba, herhangi bir dairenin veya dükkanın kiracısı olan X şahıs su sayacının da kendi üzerine yaptırmış şekilde ve üzerinde yüklü miktarda borç ile söz konusu meskenden ayrılmıştır. Yeni kiracı Y daireye veya dükkana yeni abonelik açtırmak istemek...

Tecil Faizi Hk.

Belediyemize ait alacaklar taksitlendirilirken tecil bedeli alınması uygun mudur? Tecil bedelinin alınması zorunlu mu veya alınmayabilir mi?

Kira Alacağı İle Akaryakıt Borcunun Mahsubu Hk.

Sayın Hocam, Belediyemiz sınırlı ayni hak tesisi ile bir taşınmazı 10 yıllığına akaryakıt istasyonuna kiraya verdi. Kira badeli ödemesi KDV dahil olarak hesaplanmaktadır. Kiracımız kira bedelini ödememektedir. Bu kiracıdan belediye kira alacağına kar...