Alacakların Tahsili/Takibi

  • Sıralama

Pandemi Sürecinde Kapalı İşyerlerinin Kiraları Hk.

Pandemi sürecinde genelge ile kapatılanlardan kira alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm genelleştirilerek açık olan işletmelerin, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerin kira bedellerinden düşülecek midir? Yoksa tam kira mı alınacaktır?...

Taşınmaz Kiralarının Ertelenmesi Hk.

Covid-19 nedeniyle 3 ay erteleme sonucu haziran başında açılacak işyerleri, kafe, çay bahçeleri her ne kadar açıksa da iş hacmi "0" olarak çalışmakta olup, kira erteleme ve sözleşme süresi 01.06 2020 de başlıyor. İşyeri işletmecileri hastalık nedeniy...

Koronavirüs Salgını Sebebiyle Dükkan Kirası Alınmaması veya Ertelenmesi Hk.

Sayın hocam, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 2020/7 sayılı genelgenin 1 maddesi a ve b fıkraları ile 7244 sayılı Kanunun 1 madde ç fıkrası birlikte değerlendirildiğinde yönetmelikte bahsi geçen ve tek tek sayılan "tiyatro, sinema,...

Koronavirüs Sebebiyle Lokantalardan Kira Alınmaması Hk.

Verdiğiniz bilgi için öncelikle teşekkür ederim. Faaliyette bulunmayanların içinde 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı veya giriş yasağı getirilenler alanlarda bulunanlar hariç, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’mız...

Koronavirüs Salgını Sebebiyle İşyeri Kirası Alınmaması Hk.

7244 sayılı kanunun 1. maddesi (ç) fıkrası "Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez." hükmü bulunmaktadır. Pandemi döneminde faaliyette bulunmayan kir...

Koronavirüs Salgını Sebebiyle Kira Bedellerinin Alınmaması Hk.

Sayın hocam iyi çalışmalar. Belediyemizin kiraya verdiği taşınmazlardan Covid-19 salgın hastalık sebebiyle hangi sürelerde, hangi taşınmazlardan kira borcu alınmayacağı genelgede belirtilmiş olmasına rağmen bu konuda meclis kararı alınması gerekli mi...

Su Gelirlerinin Tahsilatında Fatura Düzenlenmesi Hk.

Merhaba hocam, Resmi Daireler harcadıkları suyun parasını ödemek için Belediyemizden su faturası istemektedirler. Belediyelerin yapmış olduğu tahsilat karşılığında vermiş olduğu tahsilat makbuzu veya teslimat müzekkeresi fatura yerine geçer mi, yoksa...

Koronavirüs Salgını Sebebiyle Dükkan Kirası Alınmaması Hk.

Hocam merhaba, 1-Belediyemize ait oto terminalini ihale ile kiraya vermiştik. Korona virüs kapsamında otobüsler faaliyette olmayıp, terminalde bulunan 3 - 4 tane minibüs belli saatlerde müşteri toplanırsa eğer il sınırında faaliyet göstermektedir. Ki...

Mükelleflerin Adres Bilgilerine Ulaşılması Hk.

Hocam hayırlı günler. Halihazırda İlçemiz mücavir alan sınırları dışında ikamet eden ve Belediye'ye borcu olan mükellefler hakkında takip sürecinin başlatılması için güncel adreslerine ulaşmamız gerekmektedir. Konuyla alakalı Nüfus ve Vatandaşlık Gen...

Koronavirüs Salgını Sebebiyle Dükkan Kiralarının Ertelenmesi Hk.

Belediyemize ait kira yerlerinin nisan, mayıs, haziran aylarına ait kira tahakkuklarının yapılıp yapılmayacağı ve akabinde tahsil edilip edilmeyeceği hakkında bilgi verilmesini rica ederim.