Anayasa Mahkemesi

  • Sıralama

Kamulaştırma Bedelinin Değer Kaybına Uğratılarak Ödenmesi Sebebiyle, Mülkiyet ve Adil Yargılanma Haklarının İhlali

Bu karar; kamulaştırma bedelinin değer kaybına uğratılarak ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının, istinaf itirazının incelenmemesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği...

Taşınmazın İmar Planında Kamu Hizmeti Alanına Ayrılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; taşınmazın, imar planında kamu hizmeti alanına ayrılmasının mülkiyet hakkına ihlal ettiği sebebiyle, taşınmazını dilediği gibi kullanamama iddiasına ilişkindir.

Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planlarında Farklı Statülerde Görünen Taşınmaz Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmış Olması

Bu karar; Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi uygulama imar planında park alanı, nâzım imar planında ise yeşil alan statüsünde kalan taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisinin sınırlanmış olması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Taşınmazların İmar Planında Kamu Hizmeti Alanına Ayrılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali Başvurusu

Bu karar; taşınmazın imar planında kamu hizmeti alanına ayrılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

İmar Planında Taşınmazın Kamu Hizmeti Alanına Ayrılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; imar planında taşınmazın kamu hizmeti alanına ayrılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Ruhsatsız Binanın Yıkılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiği İddiası

Bu karar; ruhsatsız olan binanın yıkılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kamulaştırma Bedelinin Değer Kaybına Uğratılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; kamulaştırma bedelinin değer kaybına uğratılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Ruhsatı İptal Edilen Çatı Katının Yıkılması Sonucu Mülkiyet Hakkı İhlali

Bu karar; ruhsatı iptal edilen ilave çatı katının yıkılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Gecekonduların Yeşil Alanda Kalması Nedeniyle Yıkılması Sonucu Uğranılan Zararın Giderilmemesi

Bu karar; başvuruculara ait gecekondunun imar planında yeşil alanda kaldığı gerekçesiyle yıkılması sonucu uğranılan zararın giderilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Uygulama İmar Planlarında Umumi Hizmetlere Ayrılan Taşınmazın Kamulaştırılma Süreci

OLAY: Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ayrılmakla birlikte henüz kamulaştırılmamış olan taşınmazların malikleri tarafından açılan tam yargı davalarında itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan mahkemeler, iptali için ba...