Anayasa Mahkemesi

  • Sıralama

Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planlarında Farklı Statülerde Görünen Taşınmaz Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmış Olması

Bu karar; Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi uygulama imar planında park alanı, nâzım imar planında ise yeşil alan statüsünde kalan taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisinin sınırlanmış olması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Gecekonduların Yeşil Alanda Kalması Nedeniyle Yıkılması Sonucu Uğranılan Zararın Giderilmemesi

Bu karar; başvuruculara ait gecekondunun imar planında yeşil alanda kaldığı gerekçesiyle yıkılması sonucu uğranılan zararın giderilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Uygulama İmar Planlarında Umumi Hizmetlere Ayrılan Taşınmazın Kamulaştırılma Süreci

OLAY: Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ayrılmakla birlikte henüz kamulaştırılmamış olan taşınmazların malikleri tarafından açılan tam yargı davalarında itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan mahkemeler, iptali için ba...