Anayasa Mahkemesi

  • Sıralama

Kara Yolunda Oluşan Çökme Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; kara yolunda oluşan çökme sonucu binanın kullanılamaz duruma gelmesinde idarenin kusuru bulunmasına rağmen uğranılan zararın karşılanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkindir.

Yolcu Taşımaya İlişkin Minibüs Hattı Tahsisinin İptali Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; yolcu taşımaya ilişkin minibüs hattı tahsisinin iptali nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Kusuru Bulunduğu İleri Sürülen İdare Aleyhine Açılan Tam Yargı Davalarında Yetersiz Tazminata Hükmedilmesi Nedeniyle Bazı Hakların İhlali

Bu karar; sel felaketi nedeniyle meydana gelen ölüm olayında kusuru bulunduğu ileri sürülen idare aleyhine açılan tam yargı davalarında yetersiz tazminata hükmedilmesi nedeniyle yaşam hakkının, yargılamanın uzun sürmesi ve aleyhe vekâlet ücretine hük...