B. Ed. Değ. Kurulu

  • Sıralama

Başkasını İlgilendiren Belediye Encümen Kararının Talep Edene Verilip Verilmeyeceği

Bu Karar, Belediye Başkanlığının bila tarihli cevabi elektronik postasıyla, Encümen Kararının başvuru sahibinin şahsı ile ilgisinin olmadığı, başka özel kişileri ilgilendirdiği, Encümen Kararlarının ilgilisine tebliğ edildiği ve Bilgi Edinme Hakkı Ka...

Nüfus Kayıtlarının Gizliliği

Bu Genelge; nüfus kayıtlarına ait bilgilerin, almaya yetkili olanlar dışında başkalarına verilmesi durumundaki yaptırımlara ilişkindir.