B. Ed. Değ. Kurulu

  • Sıralama

Başkasını İlgilendiren Belediye Encümen Kararının Talep Edene Verilip Verilmeyeceği

Bu Karar, Belediye Başkanlığının bila tarihli cevabi elektronik postasıyla, Encümen Kararının başvuru sahibinin şahsı ile ilgisinin olmadığı, başka özel kişileri ilgilendirdiği, Encümen Kararlarının ilgilisine tebliğ edildiği ve Bilgi Edinme Hakkı Ka...

Belediye Meclis Kararlarının Talep Sahiplerine Verilmesi

Bu Karar, Belediye Meclis Kararlarının tasdikli suretlerinin istenmesi üzerine, belediyenin bu kararları vermemesi sonucu yapılan başvuru üzerine verilmiştir.