Başvuru ve Şikayetler

  • Sıralama

İhalede Teklif Sunmayan İsteklilerin Yaklaşık Maliyete Yönelik Şikayet Başvurusunda Bulunup Bulunamayacağı

Bu karar; yaklaşık maliyetin tutarının ne olduğu bilgisinin ihale tarih ve saatinden önce bilinmesinin mümkün olmaması sebebiyle yaklaşık maliyete ilişkin itirazların ihaleye teklif sunmayan istekli olabilecekler tarafından yapılamayacağına ve başvur...

Pazarlık Usulü İle Gerçekleştirilen İhalede, İsteklilerden Son Yazılı Fiyat Teklifinin İstenilmesinin Diğer İsteklilerin Şikayet Hakkını Ortadan Kaldırıp Kaldırmayacağı

Bu karar; pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerden son yazılı fiyat teklifinin istenilmesinin diğer isteklilerin kanundan kaynaklanan şikayet hakkını ortadan kaldırıp kaldırmayacağı ve idarenin hukuka uygun olmayan işlemini geri...

Teklif Geçerlilik Süresini Uzatmayan İsteklinin Geçici Teminatının Gelir Kaydedilip Kaydedilemeyeceği ile Hakkında Yasaklama Kararı Verilip Verilemeyeceği

Bu karar; teklif geçerlilik süresini uzatmayan istekli hakkında geçici teminatın irat kaydedilip kaydedilemeyeceği ile ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümlerin uygulanıp uygulanamayacağına ilişkindir.

Kamu İhale Kurulu Tarafından Verilen Kararların KİK Tarafından Yeniden İncelenip İncelenemeyeceği

Bu karar; Kamu İhale Kurulu tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığına ilişkindir.

Mahalli İdarelerin İhalelerinden Yasaklama Kararlarını Hangi Kurumun Vereceği

Bu karar; il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelere ilişkin olarak ihaleden yasaklama kararının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmesi gerektiği, bu konuda KİK’in bir yetkisinin...

İhale Dokümanına Yönelik Şikayet Başvurularının İdareler Tarafından İhale Tarihinden Önce Sonuçlandırılmasının Zorunlu Olup Olmadığı

Bu karar, ihaleyi yapan idarelerce, ihale dokümanına yönelik yapılan şikâyet başvurularının ihale tarihinden önce sonuçlandırılmasının bir zorunluluk olup olmadığına ilişkindir.

İhale Dokümanına Yönelik Şikayette Bulunulmasından Sonra İhaleye Teklif Verilip Verilemeyeceği

Bu karar, bir ihalede başvuru sahiplerince ihale dokümanına yönelik şikâyette bulunulmasından sonra ihaleye teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı hususuna ilişkindir.

İhale Dokümanına Yönelik Şikayet Başvurularının Sonuçlandırılacağı Tarih

Bu karar, ihaleyi yapan idarelerce, ihale dokümanına yönelik yapılan şikâyet başvurularının ihale tarihinden önce sonuçlandırılmasının zorunlu olmadığına ilişkindir. (DANIŞTAY KARARI)

İhale Dokümanına Yönelik Şikayet Başvurularının Sonuçlandırılacağı Tarih

Bu karar, ihaleyi yapan idarelerce, ihale dokümanına yönelik yapılan şikâyet başvurularının ihale tarihinden önce sonuçlandırılmasının zorunlu olmadığına ilişkindir. (DANIŞTAY KARARI)

İhale Dokümanına Şikayette Bulunulması Halinde Teklif Verilip Verilemeyeceği, KİK’e İtiraz Şikayeti Yapılıp Yapılamayacağı

Bu karar, ihale dokümanına yönelik olarak şikayette bulunulmasından sonra aynı ihaleye teklif verilip verilemeyeceği, aynı ihale için Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunulup bulunulamayacağına ilişkindir. (Danıştay Kararı)