Başvuru ve Şikayetler

  • Sıralama

İhaleye Teklif Veren Firmanın Kendi Elenme Sebebi Dışındaki Sebeplerle İhaleye İtiraz Etmesi

Bu Karar, ihaleye teklif veren firmanın kendi elenme sebebi ve/veya elenmesine sebebiyet verecek hususlar dışında başka bir sebepten dolayı ihaleye itiraz etmesi durumunda itirazının red edileceğine ilişkindir.

İdareye Yapılan Şikayet Başvurularında Belirtilmeyen Hususlarda, Kuruma Yapılacak İtirazlarda Başvuruda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, idareye yapılan itiraz başvurusunda belirtilmemiş olan hususlarda kamu ihale kurumuna yapılan itirazlarda yer verilmesi halinde bunun ihale mevzuatına uygun olmayacağını belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İdareye Yapılması Gereken Şikayet Tarihinin Geçirilmesi Halinde, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, idareye yapılması gereken şikayet tarihinin geçirilmesi halinde kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İtiraza Haiz Olmayan Kişiler Tarafından, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, ihale ile alakası olmayan ve itiraz hakkına haiz olmayan kişi veya firmalar tarafından kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil ve yetkisizlik yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İdareye Yapılması Gereken Şikayet Başvurusu Süresinin Geçirilmesi Halinde, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, idareye yapılması gereken şikayet başvurusu süresinin geçirilmesi halinde kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İhale Öncesi İşlemlerle Alakalı Olarak, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, ihale öncesi iş ve işlemlerle alakalı olarak kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

Eksik Vekalet Belgesi İle, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, eksik vekalet belgesi ile ve tamamlanmayan diğer eksik belgeler ile kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İtiraz Etme Süresi Geçirilmesi Halinde, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, itiraz süresi geçirildiği takdirde haklı da olunsa kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İdareye Verilen İtiraz Başvurusuna İdarenin Cevap Vermemesi Halinde, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar idareye şikayet edildiği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde cevap alınamaması halinde kamu ihale itiraz sürecinin başladığı ve itiraz süresinin bu tarih baz alınarak başlatılacağı hakkında Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

Sözleşme Sonrası İle Alakalı Olarak, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, ihale sonrasında imzalanan sözleşme sonrası hususlar ile ilgili olarak kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil ve yetkisizlik yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu kararına ilişkindir.