Başvuru ve Şikayetler

  • Sıralama

İhaleye İlişkin Şikayet Başvurusu Hk.

Merhaba, ihaleye itiraz eden olması halinde itiraza ilişkin talebin değerlendirmesini ihale komisyonu mu yapıyor, yoksa harcama yetkilisi mi?

İdareye Şikayet Başvurusuna Cevap Süresi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan yapım işi ihalesine şikayet dilekçesi 01.10.2020 tarihinde veren istekliye en son hangi tarihe kadar cevap vermem...

İhale Kararına İtiraz Süresinin Başlangıcı

Hocam Merhabalar; Kesinleşen İhale kararını tebliğ ettiğimizde 10 günlük itiraz süresine tebliğ ettiğimiz tarih dahil ediliyor mu? Saygılarımla

İhalelerde İtiraz Süresi

Hocam Merhabalar; Kesinleşen İhale Kararının tebliğinden sonra beklenilen 10 günlük itiraz süresi içerisinde firmalar ihaleye itirazının olmadığını dilekçe ile verseler, itiraz süresi dolmadan ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalamamız da herhangi b...

İdareye Şikayet Başvurusu ve Yapılacak İşlemler

Sayın hocam; Çatı yapım ihalesini açık ihale usulü ile 11.11.2016 da yaptık. İhale komisyonu 17.11.2016 tarihinde karar verdi ve ilk kararı tebligatını 17.11.2016 da gerçekleştirdik. En avantajlı ikinci teklif sahibi 22.11.2016 tarihinde karara itira...

İtiraza Cevap

Merhaba, 1-) Belediyemiz ihale komisyonunun kararına, kesinleşen ihale kararının bildiriminden sonra itirazen başvuru yapılmıştır. Şikayete vereceğimiz cevap, ilgililerin hepsine birden verilmeli midir? Yoksa sadece şikayet eden tarafa mı bildirilmel...

İtiraz süreci

Açık ihalede ihaleye itiraz süresi kaç gündür. 10 günden sonra komisyon kararı verip kesinleştirirse itiraz edilirse, kurum KİK sonucunu bekleyecek mi yoksa ihale sonuçlandırılıp yüklenici işe başlarsa, KİK itirazı yerinde bulursa nasıl davranılacak?...