Belediye Gelirleri

  • Sıralama

Proje Kontrol Ücreti

Kurumumuza yapılan ruhsat başvuruları ilk olarak mimari ve betonarme projeler elektronik ortamda kontrol edilip eksiklikler ilgili proje müellifine bildirilmektedir. Bildirilen eksiklikler giderildikten sonra çıktı alınan ruhsat ekleri dosyası kontro...

Toplu Taşımada Ücretlerinde Öğrenci İndirimi

Belde içerisinde Belediyemiz otobüsü ile ilkokul öğrencilerinden ihtiyaçlı olan ailelerin çocukları meclis kararı alınarak ücretsiz olarak taşınabilir mi?

Elektrik Tüketim Vergisi Hk.

Belediyeye kesilen elektrik faturalarına BTV de eklendiği tespit edilmiştir. Her ne kadar BTV ilgili elektrik şirketi tarafından idareye yatırılıyor ise de; Belediye adına kesilen faturalarda BTV'nin önce fatura alacağı olarak ödenip sonra şirket tar...

Belediyece Yapılacak Yapılar İçin Bina İnşaat Harcı Hk.

Öncelikle iyi çalışmalar; belediyemize hazine tarafından tahsisi edilen alan mesire alanı yapmaktayız. Bu alan içinde yapacağımız binalar için belediye kanunun istisnalar başlıklı ek 2 maddesi ve İmar Kanunun 26. maddesi gereği ruhsat harcından muafi...

Mahalleye Dönüşen Köylerdeki İşyerlerinden Çevre Temizlik Vergisi Alınması Hk.

6360 Sayılı Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köy ve belde belediyeleri ilçe belediyesine bağlanmıştır. "Önceki düzenlemeye göre mahalleye dönüşen köylerde Emlak Vergisi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kapsamındaki vergi, harç ve katılım payların...

Kaçak Kattan Yol Harcamalarına Katılım Payı Alınması Hk.

Merhaba hocam, kaçak teras katlardan yol harcamalarına katılım payı alınabilir mi?

İlan ve Reklam Vergisi Tahakkukunun Terkini Hk.

Belediyemizde 2004-2005 yıllarında res’en yapılmış İlan Reklam Vergisi tahakkukları bulunmaktadır. Bu tahakkuklar 2015 yılına kadar sene aktarımlarıyla devam ettirilmiştir. Ancak bu tahakkuklara ait herhangi bir İlan Reklam beyannamesi olmadığı gibi...

Su Ücretlerinde KDV İndirimi Hk.

  Merhaba Hocam; temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV oranının %1 e düşürülmesi programı kapsamında belediyelerin su gelirlerinden alınan KDV oranında da indirim yapılacak mıdır?  

Engellilere Yönelik İçme Suyu İndirimi Hk.

Hocam, engelli olan su abonelerimize meclis kararı ile indirimli su tarifesi uyguluyoruz. Diğer abonelerimiz için de aynı evde ikamet eden, bakmakla yükümlü olduğu birinci derece yakını engelli olan vatandaşlarımıza su tarifesinde indirim uygulayabil...

Su Ücretlerine KDV İndiriminin Uygulanması Hk.

13 Şubat 2022 tarihindeki Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, doğrultusunda su da uygulanacak KDV oranı...