Belediye Gelirleri

  • Sıralama

Kira Alacaklarına Gecikme Faizi Uygulanması Hk.

Hocam Merhaba; 2886 sayılı Kanuna göre yapılan bir kiralama ihalesinde gecikme faizi Borçlar Kanununa göre mi yoksa Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre mi hesaplanacaktır? Ayrıca faiz oranı kaç olmalıdır?

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

Sayın Hocam, 6585 sayılı Kanunun 25.maddesiyle 394 sayılı hafta tatili hakkındaki kanunun hükümlerine göre perakende ticaretle uğraşan ticari işletmelerden hafta tatili ruhsatı düzenlenmiyecektir. Tüm işyerleri ulusal bayram 29 ekimde işyerini açık b...

Ruhsata Tali Faaliyet Eklenmesinde Harç Alınması

Merhabalar Hocam, önceden İşyeri Ruhsat Harcı alınarak Market faaliyeti için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiş bu gün itibariyle aynı işyerinin ruhsatına aynı yerde yapacağı (Fatura Tahsilat) tali faaliyet eklenecektir. Tekrar harç almamız gere...

İşyeri Açma İzin Harcı Tarifesi

Hocam iyi çalışmalar. Beldemizde iş yeri açacak vatandaşlar için, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat harçlarını 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa göre harç almaktayız. Ancak harç miktarını meclis kararı alarak istediğimiz miktara yükseltebilir m...

Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payı Hk.

02/07/2008 tarih ve 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanunun Belediye paylarının tahsisine ilişkin esasları kapsamında Belediyelerin gelişmişlik endeksine göre İller Bankası tara...

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve Tarifesi Hk.

Sayın Hocam; 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7033 Sayılı Kanunun 1. Maddesi “2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.” ve 12. Maddesi “26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Bel...

Elektirk ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesi Hk.

İyi Günler, Elektrik enerjisini tedarik eden veya hava gazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi ,tahsil tarihini takip eden ayın 20. günü akşamına kadar belediye ye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar ib...

Emlak Vergisi Değerlerinin Artırılması Hk.

Sayın Hocam, 1-Beldemizde gelir getirmesi amacıyla alınan emlak vergi değerleri çok düşük kalmıştır. Gelirlerin arttırılması amacıyla emlak vergi değerleri arttırımına nasıl gidebiliriz? 2-İlan reklam vergileri alınmasında ticari alanlardan (örnek fa...

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Çevre Temizlik Vergisi

Sayın Hocam, en son 6360 Sayılı Kanunla Aydın Belediyesi -Aydın Büyükşehir Belediyesi olmuştur. İlçemiz Belediyesi de kanun gereği bazı görev ve yetkileri Büyükşehir Belediyesine devir etmiştir. İlçemizde büyükşehir olmadan önce köy vasfında olan yer...

Bina İnşaat Harcının İadesi

2015 yılında belediyemize 10.000,00 TL bina inşaat harcı yatıran vatandaşın, yapı ruhsatı almaması ve 2464 sayılı Bel.Gel.kanununun ek 5 inci maaddesinde Bina İnşaat Harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında ilgili belediyeye öde...