Belediye Gelirleri

  • Sıralama

Şartsız Bağışlar Hk.

Belediyemize yapılan şartsız bağışların, bu amaçla açtırmış olduğumuz banka hesabına yatırılmasını sağladıktan sonra tahsilat servisinden makbuz kestik. Yapılan bağışı muhasebe işlem fişi olarak kaydettik (sadece gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe...

Belediye Vergi ve Harçlarında Uzlaşma Hk.

Sn Hocam, mükellefler borçları için uzlaşma yöntemi ile anlaşmak istemektedirler. Soru1: Mahalli İdareler uzlaşma yönetmeliğince vergi ziyaı ve usulsüzlük cezası hariç hangi borçlar uzlaşmaya konu olabilir? Soru2: Uzlaşılacak borçta indirim yapma z...

Kaldırım İşgalinden Harç Alınması Hk.

Merhaba hocam. Belediyemizde bazı işyerleri (market, kafe vb.) işyerlerini kaldırıma doğru genişleterek satış yapmaktadır. Bu durum sökülebilir yapı yapılmak suretiyle süreklilik de arzetmektedir. Bu işletmelerin işgal ettikleri alan için belediye ge...

Giyim Kumbara Yerlerinin Kiralanması Hk.

Hocam merhaba ilçemizde firmanın biri giyim kumbarası koymak istiyor. Tekstil atıklarının toplanması için firma ile belediye arasında sözleşme yapılması gerekir mi? Yoksa İhale ile mi teksitil atıklarının toplanması için ihale mi yapmamız gerekir?

Bina İnşaat Harcından Müstesna Olan İnşaatlar Hk.

Hocam merhabalar; Belediyemiz mücavir sınırları içerisinde bulunan Jandarma Ulaştırma Eğitim Komutanlığı içerisinde yapılacak yapılar ile ilgili olarak yazılacak ruhsata ait harç ve ücretler nelerdir?

Ecrimisil İadesinde Faiz Ödenmesi Hk.

Sayın Hocam, 2019 yılında idare mahkemesi kararınca belediyemiz tarafından tahsili gerçekleştirilen ecrimisil bedelinin, istinaf incelemesi sonucunda geri iadesi istenmiştir. Ancak davacı şirket vekili belediyemize geçtiği tarihten itibaren işlenecek...

Mesire Alanındaki İnşaatların Ruhsatlandırılması ve Bina İnşaat Harçları Hk.

Devlet arazisinde bulunan ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından mesire yeri olarak tescillenen alan Orman İşletme Müdürlüğünce 3. şahsa 20 yıllığına kiralanmıştır. Kiralanan alanda Kır Lokantası, Kır kahvesi, İdari bina, Spor Tesis Destek Binası, Büf...

Hastane İnşaatından Yapı Kullanma İzni Harcı Alınması Hk.

Belediyemiz sınırları içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Devlet Hastanesi yapı kullanma izin belgesi (iskan) alınmak istenmektedir. Belediye Meclisince belirlenen yapı kullanma izin belgesi ücretinin alınması konusunda çelişkiye düşülmüşt...

Yıl İçerisinde Kapanan İşyerinin İlan ve Reklam Vergisi İle ÇTV'nin İadesi Hk.

Hocam iyi günler. Mükellef 2021 yılı 17.03.2021 tarihinde işyerini kapatmak için dilekçe veriyor. İş yerinin ilan ve reklam vergisi ile çevre temizlik vergisi 2021 yılı ocak ayında tahakkuk ediliyor. Mükellef 31.05.2021 tarihinde vergi de diğer borçl...

Fakir ve Muhtaçların Su Borçlarının Affı ve İndirimli Tarife Hk.

Hocam iyi günler dilerim; ilçemizde bulunan maddi durumu zayıf mükelleflerin mevcut su borçlarını silebilir miyiz ve gelecek su borçlarında indirime gidebilir miyiz? Bunun için uygulamamız gereken prosedür ve almamız gereken kararlar (meclis, encümen...