Belediye Gelirleri

  • Sıralama

İşyerinin Kapalı Olduğu Döneme İlişkin İlan ve Reklam Vergisinin Terkini Hk.

İyi Çalışmalar. 6360 Sayılı Kanun ile belediyemize bağlanan belde belediyeleri ve belediyemiz kayıtlarında iş yeri ve tabelası olan mükelleflere ilan ve reklam vergisi tahakkuk yapıldığı ancak mükelleflerin belediyemize yaptıkları müracaatlarında bor...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Binanın Su Aboneliği Hk.

Yapı Kayıt belgesi ile emlak beyanı girişi yapılabilir mi? Yapı kayıt belgesi ve doğal afet sigortası (dask) ile su aboneliği olunabilir mi? Yapı kayıt belgesi ve dask poliçesinin yanında tapudan yapı kayıt belgesi ile yeni mesken tapularının alınmas...

İlan ve Reklam Vergisi Tarifesi Hk.

Belediyemiz 3. Grup belediyedir. 2013 yılına kadar Belediye Meclislerince belirlenen İlan ve Reklam Vergisi tutarlarının, 10.02.2014 tarih ve 2014/5896 sayılı kararname ekinde yayınlanan tutarlar üzerinden tahsil edilmesi gerektiği belirlenmiştir. 20...

Eğitim Kurumlarından Katı Atık Bertaraf Ücreti Alınması Hk.

Belediyemiz tarafından alınan meclis kararına istinaden tüm eğitim kurumlarından katı atık bertaraf ücreti alınmaktadır. Özel eğitim kurumları da bu karara dahildir. Eğitim kurumlarının katı atık bertaraf ücreti alınması hususunda herhangi bir istisn...

Eczane Tabelalarının Vergilendirilmesi

Merhaba, Eczanelerin E logolu tabelalarından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın genelgesi gereği ilan ve reklam vergisi alınmamaktadır. Ancak eczanelerin eczane isminin yazılı olduğu tabelalardan da alınmaması gerektiği konusundan tarafımıza başvurular olm...

Tapu Devri İçin Rayiç Değer Verilmesinde Taşınmaza İlişkin Belediyeye Borç Bulunmaması Şartı Getirilmesi Hk.

Hocam Merhaba, Belediye Başkanlığımıza su, çevre temizlik, emlak vs. borçları bulunan bir vatandaş aynı sicilde bulunan arazisini satmak istemekte ve belediyeden emlak beyan değeri istemektedir. Çeşitli borçları bulunan vatandaşın belediye tarafından...

Vergi ve Harç Tarifeleri Hk.

Merhaba, Belediye Ücret tarifelerinde yer alan çevre temizlik vergisi ve ücretler haricindeki vergi ve harçları belirlemeye yetkili midir? Cumhurbaşkanlığı ya da Bakanlar Kurulunun bu konuda yayımlamış olduğu bir tarife ya da alt ve üst limitler var...

Akıllı Su Sayacı Kullanımı Hk.

Beldemizde ödenmemiş su faturalarından kurtulmak için akıllı sayaca aşamalı olarak geçilmiştir. Ancak bazı vatandaşlar bu durumu kabul etmemektedir. Ben sayacımdan memnunum tarzında tepkiler gelmektedir. Şahsın sayacı arızalı olup bunu değiştirmek iç...

Bağış Kabulü Hk.

Sayın Hocam; bir ulusal marketler zinciri sahibi belediyemize nakdi bağış yapmak istiyor. Belediyemiz bağışı kabul edebilir mi? Meclis veya Encümen kararı gerekir mi? İyi günler diliyorum.

Doğalgaz Tüketim Vergisi

İyi günler hocam, ilçemizde 1.11.2019 tarihinden itibaren doğal gaz kullanılmaya başlandı. Doğal-gaz dağıtım şirketinin abonelerden tahsil ettiği doğal-gaz tahsilatından belediye başkanlığımıza doğal gaz tüketim vergisi ödeyecek mi ne kadar ödeyecek...