Belediye Gelirleri

  • Sıralama

Ruhsatsız işyerinden Geçmişe Dönük İlan ve Reklam Vergisi İle ÇTV Alınması Hk.

İyi çalışmalar, belediye ruhsat almadan iş yeri çalıştıran bir işyeri tesbit edilmiştir. Bu işyerinin vergi dairesinde açılış kaydı 15.01.2006'dır. Ruhsat talebinde bulunan söz konusu işyerinin ÇTV ve İlan reklam vergilerinin tahakkuk tarihi belediye...

Ruhsatlandırmada Alınan Ücretlerin İadesi Hk.

Sayın Hocam; bir kooperatifin belediyemize, yaptığı inşaat alanı ile ilgili başvurularında, tüm proje iş ve işlemleri ile ilgili ücretlendirmeleri 4000 m² üzerinden yaptırmış, ancak sonraki yıl, ilgili kooperatif buradaki m² sini hizmet alanının dışı...

Pandemi Dolayısıyla İşyeri Kiralarında İndirim ve Süre Uzatımı Hk.

Hocam saygılar. Kovit -19 salgını nedeniyle belediyemiz tarafından kiraya verilen işyerleri için 7244 sayılı kanunda bahsi geçen maddelere istinaden 1- Kiraya verilen işyerlerinden kirasını peşin ödeyenlere destek amaçlı 2021 kira bedellerinin % 50's...

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesinde Damga Vergisi ve Harç Alınması Hk.

Hocam Merhabalar. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsat başvuru beyanlarında damga vergisi alabilir miyiz? Ayrıca ruhsatlandırma sürecinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden ön kontrol ve tetkik harcı alabilir miyiz?

Eczane Tabelalarından İlan ve Reklam Vergisi Alınması Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Eczanelerin Tabelaları ile "E" Logolarının İlan ve Reklam Vergisinden muaf olup olma...

Yapı Ruhsatının İptali Dolayısıyla Harç İadesi Hk.

31.05.2018 tarihinde İnşaat Ruhsatı harç ve ücretlerini Belediyemize yatıran vatandaş, işin iptal olması ve kişi adına ruhsat düzenlenmemesi neticesinde; Başkanlığımıza 24.12.2020 tarihinde dilekçe vererek, ödediği ruhsat harç ve ücretlerinin tarafın...

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Hk.

Kaldırılan hafta tatili sonunda muhtelif uygulamalar mevcut olup doğrusu sadece ulusal bayramlarda açık olacak işyerleri için midir ve hafta tatili derken cumartesi ve pazar dahil midir?

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Elektrik Tüketim Vergisi Hk.

Gediz Perakendenin Belediyemize yazmış olduğu yazı doğrultusunda; 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Attı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçici 1 inci maddesinin on...

Elektrik Trafo ve Panolarından İşgaliye Ücreti Alınması Hk.

Belediyeler tarafından kaldırımlardaki ve sokaklardaki elektrik şirketlerinin panolarına ilişkin trafo işgaliye bedeli altında ücret alınabilir mi? Nasıl bir yol izlemeliyiz?

Fabrikalardan Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı Alınması Hk.

Sayın Hocam Selamlar, İlçemizde faaliyet gösteren birinci sınıf Gayrisıhhi Müesseseler örneğin fayans fabrikaları ve tuğla fabrikaları belediyemize Hafta Tatili Çalışma Harcını ödemek zorunda mıdırlar? Ödemediklerinde belediyenin yaptırım gücü nedir?