Bilgi Edinme Mevzuatı

  • Sıralama

İmar Planına Esas Kurum Görüşlerinin Açıklanması

Belediyemizce yapılan bir önceki planla jeolojik etüdü bulunmayan 2 parsel imara açılmış,ancak yapılan tespitlerde bu iki parsel hem soruşturma konusu olmuş ve bizde bu doğrultuda planlarımızı düzelttik ve bu parseller jeolojik etüdü olmadığından ima...

Sigorta Primi Desteği

Türkiye İş Kurumundan gelen yazıda TYP kapsamında yapılan hakedişlerden 6661 sayılı kanun kapsamında yapılan asgari ücret destek tutarı indirimlerinin düşülmesi için kurumumuzun 1 sayılı cetvel dışında olunması gerektiği belirtilmekte ve Maliye Bakan...

Yıkım Kararına İlişkin İşlemler

Bir vatandaş başka bir vatandaşın kaçak yapısını şikayet etmiş, yapıyla ilgili tüm işlemler yapılarak yıkım aşamasına getirilmiştir. Ancak şikayetçi vatandaş Belediyeye başvurarak şikayet ettiği başkasına ait yapıyla ilgili yapılan tüm işlemleri belg...

Mualif meclis üyesinin belediye ile belediye şirketinin gelir ve giderlerini istemesi

Saygılar sunarım, Belediye meclis üyesi belediye başkanlığına dilekçe vererek Belediyenin ve Belediye şirketinin 2017 yılı sonu itibari ile tüm gelir ve giderlerini gösterir ayrıntılı mali bilanço istemektedir. Meclis üyesinin böyle bir yetkisi var m...

Sözleşme ve Hakedişlerin Bilgi Edinme Kapsamında Verilmesi Hk.

Sayın Hocam; Belediyemizin gerçekleştirdiği bir yapım işinin yüklenicisi, boya işi yaptırdığı bir firmaya borcunu ödememiş. Bu firmanın avukatı Belediyemizden işin sözleşmesini, hakedişlerini, süre uzatımını ve diğer belgeleri yazılı olarak dilekçe i...

Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Özel Hayatın Gizliliği

Beldemizden bir vatandaş belediyemizde hizmet alımı ile çalışan personelin belediyemizdeki görevi, unvanı ve hangi kanuna göre çalıştığını ve ne kadar aylık ücret aldığını dilekçe ile sormaktadır. Bu özel hayatın gizliliği kapsamına girer mi? Vatanda...

Teminat mektubu iadesi

Hocam kolay gelsin. Geçici kabulü yapılan yapım işiyle ilgili ilişiksiz yazısı SGK'dan alınmıştır. Bu işle ilgili kesin kabulden sonra yine ilişiksiz yazısı istememiz gerekir mi? Kesin teminat mektubu henüz iade edilmemiştir.

Şikayet Dilekçesi Örneğinin Şikayet Edilene Verilmesi

Belediyemize kaldırım işgali nedeniyle şikayet edilen kişi, itiraz ve dava haklarını kullanacağı gerekçesiyle Bilgi Edinme Kanunu kapsamında şikayet dilekçesinin örneğini talep etmektedir. Şikayet dilekçesinin fotokopisi kişiye verilebilir mi?

Özlük dosyası suretinin kişiye verilmesi

Başkanlığımız Zabıta müdürlüğü Zabıta memuru kadrosunda Aday Memur olarak görev yapan ve adaylık süresi içerisinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumlar içerisinde bulunduğundan 657 sayılı D.M.Kanununun 56. maddesine istinaden 15.0...

Ticari Sır

İhaleye katılan bir firmanın ihaleyi kazanan katılımcıya ait iş deneyim belgesinin fotokopisini talep etmesi durumunda bu belge verilebilir mi? Yoksa Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Ticari sır başlıklı 23. maddesine istinaden bu belgenin verilmemesi mi...