Bilgi Edinme Mevzuatı

  • Sıralama

Vatandaşın Bilgi Edinme Talebi Hk.

Hayırlı günler hocam. Belediyemiz tarafından yapılan hizmet alımları ile ilgili bilgilerin (kimden, ne kadar ve nasıl alındığı) vatandaş tarafından bilgi edinme kanuna göre sorulmuş olup, bu konularda cevap verme sorumluluğumuz nedir ?

Bilgi Edinme Hakkı ve Meclis ve Encümen Kararları Hk.

Belediye meclis ve encümen kararları bilgi güvenliği kapsamında değerlendirilmeli midir? Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 2021 yılı meclis ve encümen kararlarının verilen dilekçeye istinaden verilmesi uygun mudur?

Şirket İşçileri Arasından Zabıta Hizmetlerinde Görevlendirme Hk.

İyi çalışmalar dilerim, belediye bünyesinde bulunan şirket içerisinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan personelin (lise mezunu) zabıta görevlisi olarak zabıta hizmetlerine dahil edilmek üzere, zabıta müdürlüğüne görevlendirilebilir mi? Görevlend...

Üst Öğrenim İntibakı Hk.

Personelimiz; 1)20/07/2009 Tarihinde İmamoğlu Belediyesine bağlı su-ad şirketinde işçi olarak başladı. 2)15/10/2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi laborant ve veteriner sağlık teknikerliği önlisans bölümünden mezun oldu. 3)01/0...

İmar Planına Esas Kurum Görüşlerinin Açıklanması

Belediyemizce yapılan bir önceki planla jeolojik etüdü bulunmayan 2 parsel imara açılmış,ancak yapılan tespitlerde bu iki parsel hem soruşturma konusu olmuş ve bizde bu doğrultuda planlarımızı düzelttik ve bu parseller jeolojik etüdü olmadığından ima...

Sigorta Primi Desteği

Türkiye İş Kurumundan gelen yazıda TYP kapsamında yapılan hakedişlerden 6661 sayılı kanun kapsamında yapılan asgari ücret destek tutarı indirimlerinin düşülmesi için kurumumuzun 1 sayılı cetvel dışında olunması gerektiği belirtilmekte ve Maliye Bakan...

Yıkım Kararına İlişkin İşlemler

Bir vatandaş başka bir vatandaşın kaçak yapısını şikayet etmiş, yapıyla ilgili tüm işlemler yapılarak yıkım aşamasına getirilmiştir. Ancak şikayetçi vatandaş Belediyeye başvurarak şikayet ettiği başkasına ait yapıyla ilgili yapılan tüm işlemleri belg...

Mualif meclis üyesinin belediye ile belediye şirketinin gelir ve giderlerini istemesi

Saygılar sunarım, Belediye meclis üyesi belediye başkanlığına dilekçe vererek Belediyenin ve Belediye şirketinin 2017 yılı sonu itibari ile tüm gelir ve giderlerini gösterir ayrıntılı mali bilanço istemektedir. Meclis üyesinin böyle bir yetkisi var m...

Sözleşme ve Hakedişlerin Bilgi Edinme Kapsamında Verilmesi Hk.

Sayın Hocam; Belediyemizin gerçekleştirdiği bir yapım işinin yüklenicisi, boya işi yaptırdığı bir firmaya borcunu ödememiş. Bu firmanın avukatı Belediyemizden işin sözleşmesini, hakedişlerini, süre uzatımını ve diğer belgeleri yazılı olarak dilekçe i...

Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Özel Hayatın Gizliliği

Beldemizden bir vatandaş belediyemizde hizmet alımı ile çalışan personelin belediyemizdeki görevi, unvanı ve hangi kanuna göre çalıştığını ve ne kadar aylık ücret aldığını dilekçe ile sormaktadır. Bu özel hayatın gizliliği kapsamına girer mi? Vatanda...