Bütçe ve Muhasebe

  • Sıralama

Kamulaştırılan Ağaç Bedellerinin Ödenmesi Hk.

3194 sayılı kanunun 18. madde uygulaması sonucu yol+yeşil alanda kalan meyve ağaç bedellerinin kamulaştırılarak ödenmesi gerekmektedir. Bunun ödeme kalemi 06'lı kod olduğundan bu kodun 630 kalemi olmadığından karşılığında hangi kodun kullanılması ger...

Yüklenici Avansı ve Muhasebe Kaydı

Fırat Kalkınma Ajansı Fizibilite desteği kapsamında su dolum tesisi fizibilite ve teknik projelerin hazırlanması için 4734 sayılı Kamu İhale kanunun 22. maddenin (d) bendine göre hizmet alımı yapacağız. Sözleşmeye bağlı olarak faturasız %40 ön ödeme...

Netcad Programı Alımı Hk.

Belediyemiz imar müdürlüğüne lazım olan netcad (tek üretici) programını 4734 sayılı kanunun hangi maddesine göre alım yapılmalı ayrıca hangi bütçe ödeneğinden yapılabilir?

2020 Yılı Bütçesi Gelir ve Gider Tahminleri

İyi günler hocam, 2019 yılı bütçesini bütün kalemlerde gelir ve gider artışlarına % 5 artış yapılmıştır. Fakat 2020 yılı bütçe artışları en az %10 artış yapılarak bütçe kalemleri bu artışa göre güncellenecek mi, yani bütçe kalem artış oranı %10 veya...

Bedelsiz Araç Kaydı

İyi Çalışmalar. Bir Vatandaş Kamyonetini cenaze yıkama arabası yapmak şartı ile belediyemize bedelsiz olarak vermiştir. Yapılan devir işlemlerinden sonra belirlenen 10.000,00 TL bedel üzerinden aracı düzenlediğimiz muhasebe işlem fişi ile 254 Taşıtla...

Şirket İşçisi Kıdem ve İhbar Tazminatı Hk.

1-Mahkemece işten çıkarılan şirket işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatlarını belediye başkanlığımız tarafından ödenmesi istenilmektedir. Kararda belediye ve şirket eşit derecede sorumlu tutulması tazminatların belediye bütçesinden ödenmesinde bir sak...

Bakanlık Yardımı Muhasebe Kaydı

Sayın hocam iyi günler. Maliye Bakanlığından belediyemize yapılan proje karşılığında ve direkt yardım olarak gönderilen paranın muhasebe kaydı nasıl yapılacak?

Muhasebe Yetkisinin Devri

Mali Hizmetler Müdürlüğümüz müfettiş denetiminden geçti, denetim sonucunda sıkıntılı bir mali rapor düzenlendi. (kamu zararları, zimmetler vs.) Daha sonrasında Belediye Başkanı Veteriner Hekim olarak çalışan personeli Mali Hizmetler Md. V. olarak gör...

Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri

Hocam Merhabalar; 1- Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri hangi müdürlük bütçesine konulması gerekir? 2- Her müdürlüğe konulabilir mi? 3- Konulan bu ödeneğin kullanılması direkt Belediye Başkanının yetkisinde olduğundan başka birimlere ve Başkan yardım...

Personel Maaşları

Hocam Merhabalar, Belediyemiz olarak her bir müdürlük bütçesini hazırlarken personel giderlerini de hazırlayarak gönderiyor. Yani personel maaşları her müdürlüğün kendi bütçesinden karşılanıyor. Bu devam eden uygulamada tüm maaşların tek bir müdürlük...