Bütçe ve Muhasebe

  • Sıralama

Ek Ödenek ve Performans Programı

Sayın hocam merhabalar. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntıların belediyemizi de etkilemiş olması sebebi ile bütçemizi revize ederek 103 milyonluk bir ek bütçe daha yaptık ve bütçeyle birlikte performans programını da revize ederek belediye meclisimizden ge...

Ek Bütçe Talebinin Meclisçe Reddi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre 2022 yılında ek bütçe çalışması yapılmıştır. Komisyonca meclise havale edilip, ilçe ve büyükşehir meclisince onaylanmıştır. Aynı yönetmeliğe göre, fen işleri müdürlüğümüzde ki bir k...

Market İşletilmesi

Belediyenin işletmesine ait petrol ofisinde bulunan marketi işletme üzerinden nasıl işletebiliriz? Alınan malzemeler yine diğer malzeme alımları gibi doğrudan teminle mi olacak yoksa belli toptancılar ile yapılacak sözleşmeye istinaden alınabilir mi?...

Şartlı Yardımların Muhasebe Kaydı

Selam Sayın Hocam; Belediyemize; İhalesini Belediye yapmak şartıyla ödenekler gelmektedir. Örneğin: Kapalı Spor Salonu Yapımı için 2022 Yılı Bütçemizin de üzerinde ödenek ayrılmış durumdadır. Bu tür ödenekleri bütçeye dahil etmeden nasıl muhasebeleşt...

Ek Bütçe

Ek bütçe yapılırken ilk dört aylık tahmini gelirin üzerinde bir gelir tahsil edildiği ve bu tahsil edilen miktarın yıl boyunca devam edeceği düşünülerek tahmini ek bütçe yapılabilir mi? Örneğin ilk dört ayda tahmin edilen 40.000.000,00 TL tahsil edil...

Ek Ödenek Alınmasında Gelir ve Finansman Kaynakları

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ;MADDE 37 – (1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılması...

İller Bankası Fon Hesabının Kaydı Hk.

İller bankasında fon hesabı açılmıştır. Sizinde daha önce cevap verdiğiniz üzere aktarılan tutar 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına borç ve 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. Aktarma işlemi tamamlandıktan sonra aktarıl...

Elektrik Kurumuna Verilen Teminat Mektubunun Kaydı Hk.

Sayın hocam, elektrik şirketine güvence bedeli olarak verilmek üzere İller Bankasından alınan teminat mektubu muhasebe kaydı nasıl yapacağız? 126 nolu hesabı çalıştıracak mıyız, çalıştıracaksak 103 yerine ne çalışır veya işlem yapmayıp İller Bankasın...

Sermaye Artışının Mahsuben ve Nakden Ödenmesi Hk.

İyi günler hocam, sermayesinin tamamı belediye başkanlığına ait belediye şirketinin kendi aracı olmadığından belediyenin araçlarının aylık kiralık olarak kullanmaktadır. Her ay araç kira faturası şirkete kesilmektedir. Şirket sermaye artışı yapacağın...

Kantar Alımında Ödenek Tertibi ve Gider Kalemi Hk.

Hocam iyi akşamlar. Belediyemiz tarafından ağır tonajlı araçların tartılmasında kullanmak üzere kantar alımı yapmayı düşünmekteyiz. Yapılacak ihalenin sonucunda ödemeyi acaba bütçenin hangi gider kaleminden yapmalıyım. Şimdiden teşekkür ederim.