Bütçe ve Muhasebe

  • Sıralama

İcra Dairesine Yatırılan Teminat Hk.

Hocam iyi günler, icra dairesine belediyenin bir dosyası için teminat yatırıldı. Yatırılan bu parayı hangi hesapta nasıl takibini yapacağız yazabilir misiniz? Bir de İl Belediyesinden asfalt alımı için il belediyesine para yatırıldı o yatan parayı ha...

Yüklenici Avansı Muhasebe Kaydı Hk.

Hocam Hayırlı Ramazanlar diliyorum kolay gelsin iyi çalışmalar. Belediye mücavir alanları içerisinde bazı parsellere 18. madde imar uygulaması yaparak ilçemizde konut yapımına yönelik arsa üretimi sağlamak amacı ile plan proje üzerinde çalışan bir fi...

Buluntu Eşyaların Muhasebeleştirilmesi Hk.

Zabıta müdürlüğünde 1 yılı geçmiş olarak bulunan altın, telefon, tablet vb. eşya durumunun belediyeye teslimi nasıl olmalıdır? Özellikle altın belediyeye teslimi nasıl olmalıdır? Teşekkürler.

Geçmiş Yıl Faturasının Ödenmesi Hk.

Hocam iyi günler, muhasebe kayıtlarına girmeyen 2020 yılına ait fatura 2021 yılında ödenebilir mi?

Yapılandırılmış Borçların Katsayı Farklarının Muhasebeleştirilmesi Hk.

Sayın hocam günaydın. Yapılandırılmış ssk ve vergi borçlarının muhasebe kaydı 438 kayıt yapılırken asıl borç ile taksitlendirme katsayı farkı ayrı ayrı hangi hesaplarda gösterilecek? Ssk, emekli sandığı, vergi borçları bunları 438 hesabın hangi alt h...

Fazladan Tahsil Edilen Gelirin Mükellefin Borcuna Mahsubu Hk.

Hocam selamlar, 2017 yılında tahsil edilen bina ruhsat ücretinin hesaplanmasında fazla ücret alındığı tespit edilen vatandaşımız fazla tahsil edilen alacağının kurumumuza olan borçlarından mahsup edilmesini talep etmektedir. Bu şekilde mahsup yapabil...

Alacaklar Karşılığı Vadeli Çek Alınması Hk.

Öncelikle iyi çalışmalar diliyorum. Belediyemizin alacaklı olduğu bir özel şirketten vadeli olarak çek kabul edebilir mi? Kabul ettiğimiz bu çeki borçlarımızdan düşülmek üzere belediye şirketine verebilir miyiz? Yapacağımız muhasebeleştirme işlemi na...

Şirketteki Belediye Hissesinin Satışı Hk.

İyi çalışmalar hocam, üye olunan şirketteki belediye hisselerinin satışı için belediye başkanına yetki verildi. Belediyenin ortak olduğu şirketteki belediye hissesi satış işleminin gerçekleştiği yıl içerisindeki rayiç değer üzerinden satışı yapılarak...

Devlet Hakkı Payının Tahakkuku ve Ödenmesi Hk.

Belediyemize ait taş kırma ocağımız var. Her yıl sonunda işletme faaliyet raporu düzenlenerek o yıl ocaktan çıkardığımız malzemelerin Devlet Hakkı olan bedeli Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü hesaplarına aktarılacak. Bu bedeli belediyede hangi...

Hazine Arazileri Satışından Ayrılan Payların Kaydı Hk.

Hocam iyi çalışmalar, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım. Çevre ve şehircilik bakanlığı milli emlak müdürlüklerince hazineye ait taşınmazların satışından ayrılan belediye paylarını hangi gelir hesabında takibini yapacağız (gelir tahakkuk ve...