Bütçe ve Muhasebe

  • Sıralama

Yapılandırılmış Borçların Katsayı Farklarının Muhasebeleştirilmesi Hk.

Sayın hocam günaydın. Yapılandırılmış ssk ve vergi borçlarının muhasebe kaydı 438 kayıt yapılırken asıl borç ile taksitlendirme katsayı farkı ayrı ayrı hangi hesaplarda gösterilecek? Ssk, emekli sandığı, vergi borçları bunları 438 hesabın hangi alt h...

Fazladan Tahsil Edilen Gelirin Mükellefin Borcuna Mahsubu Hk.

Hocam selamlar, 2017 yılında tahsil edilen bina ruhsat ücretinin hesaplanmasında fazla ücret alındığı tespit edilen vatandaşımız fazla tahsil edilen alacağının kurumumuza olan borçlarından mahsup edilmesini talep etmektedir. Bu şekilde mahsup yapabil...

Alacaklar Karşılığı Vadeli Çek Alınması Hk.

Öncelikle iyi çalışmalar diliyorum. Belediyemizin alacaklı olduğu bir özel şirketten vadeli olarak çek kabul edebilir mi? Kabul ettiğimiz bu çeki borçlarımızdan düşülmek üzere belediye şirketine verebilir miyiz? Yapacağımız muhasebeleştirme işlemi na...

Şirketteki Belediye Hissesinin Satışı Hk.

İyi çalışmalar hocam, üye olunan şirketteki belediye hisselerinin satışı için belediye başkanına yetki verildi. Belediyenin ortak olduğu şirketteki belediye hissesi satış işleminin gerçekleştiği yıl içerisindeki rayiç değer üzerinden satışı yapılarak...

Devlet Hakkı Payının Tahakkuku ve Ödenmesi Hk.

Belediyemize ait taş kırma ocağımız var. Her yıl sonunda işletme faaliyet raporu düzenlenerek o yıl ocaktan çıkardığımız malzemelerin Devlet Hakkı olan bedeli Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü hesaplarına aktarılacak. Bu bedeli belediyede hangi...

Hazine Arazileri Satışından Ayrılan Payların Kaydı Hk.

Hocam iyi çalışmalar, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım. Çevre ve şehircilik bakanlığı milli emlak müdürlüklerince hazineye ait taşınmazların satışından ayrılan belediye paylarını hangi gelir hesabında takibini yapacağız (gelir tahakkuk ve...

Gelir Kaydı Kodları Hk.

Selam hocam Belediyemizin milli eğitime karlı açmış olduğu kamulaştırmasız arsa el koyma ile ilgili kazanılan davaya ait aktarılan tutar hangi gelir bütçe edeceğine kayıt yapılır, ayrıca müze geliri ve parkometre gelir kodları ne yapılması gerekir?

Hibe Araç Muhasebe Kaydı Hk.

254 nolu hesaba kaydedilen hibe yoluyla alınan araçların alacak bölümüne hangi kod yazılmalıdır?

Tören Temsil ve Ağırlama Ödeneği Hk.

Hocam Merhaba. Belediyemizde Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünü kurmak istiyoruz. Müdürlüğün bütçe kalemine temsil tören ağırlama Bütçe kalemlerini ekleyebilir miyiz? Kültür sosyal işlerinde gerçekleşecek olan fuar, organizasyon, yardımlar gibi yapı...

Esnafın Borcu ile Alacağının Mahsubu Hk.

Hocam iyi akşamlar. Belediyemizden alacağı olan esnafın belediyemize kum borcu bulunmaktadır. Alacağı olan miktarı mutemet eliyle bankadan çekip belediyemiz tahsilat servisine borcuna mukabil makbuz kesmek suretiyle mahsuplaşma yapabilir miyiz.. (Esn...