Bütçe ve Muhasebe

  • Sıralama

Tören Temsil ve Ağırlama Ödeneği Hk.

Hocam Merhaba. Belediyemizde Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünü kurmak istiyoruz. Müdürlüğün bütçe kalemine temsil tören ağırlama Bütçe kalemlerini ekleyebilir miyiz? Kültür sosyal işlerinde gerçekleşecek olan fuar, organizasyon, yardımlar gibi yapı...

Esnafın Borcu ile Alacağının Mahsubu Hk.

Hocam iyi akşamlar. Belediyemizden alacağı olan esnafın belediyemize kum borcu bulunmaktadır. Alacağı olan miktarı mutemet eliyle bankadan çekip belediyemiz tahsilat servisine borcuna mukabil makbuz kesmek suretiyle mahsuplaşma yapabilir miyiz.. (Esn...

Parklara Çocuk Oyun Grubu Alımı Hk.

Selam hocam, ilçemizde bulunan 16 adet parka 4734 kanunun 19. maddesine göre ihale ile çocuk oyun grubu alınacağından bunun ile ilgili hangi bütçe ödeneğindan yapılması gerekir?

Arazi Sulama Sistemleri Bakım ve Onarımı

Hocam iyi akşamlar. Belediyemiz tarafından DSİ'den kapalı devre arazi sulama işleri devir alınacak. Sulama sistemlerinde meydana gelen arızalarda kullanılan malzemeleri bütçenin hangi gider kalemini kullanarak ödemesini yapmalıyız?

Su Analiz Faturalarının Ödenmesi Hk.

Hocam iyi akşamlar. İçme sularının analiz faturalarının ödenmesini bütçenin hangi gider kalemini kullanarak yapabiliriz?

Parklara Merkezi Kamera Sistemi Kurulması Hk.

Selam hocam, Belediyemiz ilçemizde bulunan kuruma 60 adet ait parklara güvenlik amaçlı merkezi kamera sistemi kurmak istiyor, bununla ilgili hangi bütçe ödeneği kullanılması gerekir? "06.01.02.02" kaleminin kullanılması uygun mu? Vereceğiniz cevap iç...

Bütçe Gelir ve Gider Tahminleri Hk.

Hocam iyi günler dilerim, bütçe yaparken her yıl gelir-gider bütçesinde artış yapmak gerekiyor mu? Belediyemiz 2020 yılı bütçesi 4.250.000 TL olarak yapılmış olup, gerçekleşme tahmini 3.000.000 TL civarında olacaktır. 2021 yılı bütçesini hazırlarken...

Bütçe Tasarısının Gönderileceği Bakanlık Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince Bütçe Tasarısı hangi Bakanlıklara gönderilmesi gerekmektedir. Ko...

İmar Planı Tadilat Gideri Hk.

Hocam iyi akşamlar. Kasabamızın en son 1989 yılında yapılan imar planı yetersiz gelmektedir. İller Bankası vasıtasıyla yeni imar planı tadilatı yapılacak. Yaklaşık 260.000 TL lik maliyete sahip. Acaba bu ödeneği bütçenin (830 lu) hangi gider tertibin...

Mobil Pos Hat Bedeli

Merhaba hocam, Mobil pos hat bedelini bütçenin hangi tertibinden ödeyebiliriz? Hangi kodu kullanmamız gerekir?