C.B. Kararı

  • Sıralama

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü (Karar Sayısı: 2678)

Bu karar; "Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü"ün yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604)

Bu karar; "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569)

Bu Karar; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Tasfiye Olan S.S. Kayısı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Kamuya Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 2491)

Bu Karar; tasfiye süreci tamamlanan ve ticaret sicilindeki terkini 8/1/2020 tarihli Türkiye Sicili Gazetesinde ilan edilen S.S. Kayısı Tarım Satış Kooperatif Birliği (Kayısıbirlik)'in kamuya olan borçlarının terkin edilmesine ilişkin hususların belir...

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)

Bu Karar; bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279)

Bu Karar; COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına ilişkindir.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178)

Bu Karar; bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2114)

Bu Karar; ekli "2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2081)

Bu Karar; bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1969)

Bu Karar; resmi İlan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ile 10/12/2018 tarihli ve 453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına ilşkindir.