C.B. Kararı

  • Sıralama

İller Bankası Anonim Şirketinin Sermayesinin 30.000.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1767)

Bu Karar; İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 30.000.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasına ilişkindir.

Suriye’de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1745)

Bu Karar; Ekli "Suriye'de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar...

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1691)

Bu Karar; “2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Sudan’da Meydana Gelen Sel Afetinden Zarar Gören Afetzedeler İçin Yardım Kampanyası Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1692)

Bu Karar; Sudan’da meydana gelen sel afetinden zarar gören afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkindir.

Bazı Alanın “ASBÜ Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1693)

Bu Karar; Ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın “ASBÜ Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak tespit edilmesine ilişkindir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 120.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1674)

Bu Karar; Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 120.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasına ilişkindir.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1665)

Bu Karar; Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Görev Sürelerinin 31/12/2020 Tarihine Kadar, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Görev Süresinin 31/12/2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1664)

Bu Karar; 1- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev sürelerinin 31/12/2020 tarihine kadar, 2- Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal...

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1661)

Bu Karar; Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının ekli Kararda belirtildiği şekilde tespit edilmesine ilişkindir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1623)

Bu Karar; Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ilke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kar...