C.B. Kararı

  • Sıralama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2031)

Bu Karar; Ekli' Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015)

Bu Karar; Ekli T.C Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1955)

Bu Karar; Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine ilişkindir.

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1953)

Bu Karar; Ekli Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1949)

Bu Karar, muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Bursa İlinde Yapılacak Olan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1945)

Bu Karar; Bursa İlinde yapılacak olan elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilşkindir.

Cezayir’in 15 Yaşından Küçük ve 65 Yaşından Büyük Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1943)

Bu Karar; Cezayir'in 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkindir.

Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1931)

Bu Karar; ekli "Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Ana Statüsü"nün yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Şehit ve Gazilerin Mirasçılarına “İstiklal Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1930)

Bu Karar; Kurtuluş Savaşındaki hizmetleri tespit edilen ekli listede adları yazılı şehit ve gazilerin aynı listede belirtilen mirasçılarına "İstiklal Madalyası" verilmesine ilişkindir.