C.B. Kararı

  • Sıralama

Arşivlerden Yararlanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; araştırmaya açık arşiv belgelerinden yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerin yararlanması, yükümlülükleri ve arşiv belgesinin örneklerinin verilmesi hususlarında usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup,11 sayılı Devle...

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4093)

Tarımsal ürünlerin 5300 sayılı tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı depolarda muhafaza edilmesi halinde destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin karar (Karar Sayısı: 4093)

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin Kuruluşuna İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Ana Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2603)

Bu karar; "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin Kuruluşuna İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Ana Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"ın yürürlüğe...

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 2503)

Bu Karar; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında, toplu iş sözleşmesi kapsamında belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalışan işçilerin kendisi, eşi ve yirmi beş yaşından küçük çocuklarını...

Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2480)

Bu Karar; Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla durma sürelerinin uzatılmasına ilişkindir.

Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazınım Katılım Payı Tutarlarının 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2063)

Bu Karar; ekli listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarının, 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı listede belirtildiği şeklide tespit edilmesine ilişkindir.

Konya İli, Selçuklu İlçesinde Bulunan Alanın Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2033)

Bu Karar; Konya İli Selçuklu İlçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkindir.

Bazı Alanın Giresun Bulancak Adatepe Yayla Turizm Merkezi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi, Bazı Alanın Giresun Güce Yayla Turizm Merkezi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2034)

Bu Karar; Ekli (1) sayılı krokide sınırları gösterilen alanın Giresun Bulancak Adatepe Yayla Turizm Merkezi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkindir.

Hakkari İli, Yüksekova İlçesinde Bulunan Nehil Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1881)

Bu Karar; Hakkari İli, Yüksekova İlçesinde bulunan Nehil Sazlıkları potansiyel doğal sit alanı kapsamına giren ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkindir.

Antalya İli Sınırları İçerisinde Bulunan Belek Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1910)

Bu Karar; Antalya İli sınırları içerisinde bulunan Belek Özel Çevre Koruma Bölgesinin sınırlarının ekli kroki ve koordinatları listesinde gösterildiği şekilde değiştirilmesine ilişkindir.