C.B. Kararı

  • Sıralama

Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1747)

Bu Karar; Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın yenileme alanı olarak belirlenmesine ilişkindir.

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Belpınar Fosil Yatakları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1746)

Bu Karar; Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi sınırları içerisinde bulunan Belpınar Fosil Yatakları Doğal Sit Alanının korunma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösteren alanın Kesin Korunacak H...

Muğla Bodrum Torba ve Çevresi ile Muğla Bodrum Kızılağaç İçmeler Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1671)

Bu Karar; 1- Ekli (I) sayılı krokide sınırları gösterilen alanın Muğla Bodrum Torba ve Çevresi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine, 2- Ekli (II) sayılı krokide sınırları gösterilen alanın Muğla Bodrum Kızılağa...

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 466)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararı; İzmir ili, Menderes ilçesi, Cumaovası mahallesindeki bazı parsellere yönelik olarak hazırlanan planlara karşı yapılan itirazların sonucunu belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 256)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararı; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın onaylanmasına karar verilmesi amacıyla yayımlanmıştır.

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Uygulanan İleri Saat Uygulamasının Devam Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 139)

Bu Cumhurbaşkanlığı kararı, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam edilmesine ilişkindir.

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 24)

Bu Cumhurbaşkanı Kararı; Vatandaşların bayram tatili süresince, otoyol ve köprü geçişleri ile toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasını düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.