C.B. Kararnamesi

  • Sıralama

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 77)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında temel usûl ve esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 49)

Bu Karar; coğrafi bilgi sistemleri ile Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin; kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içinde yer alan coğrafi veri ve bilg...

Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 9)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Milletlerarası Andlaşmaların onaylanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)

Bu Bölüm; Adli Tıp Kurumunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 5)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Devlet Denetleme Kurulunun kuruluşu, görevleri ve işleyişi, Cumhurbaşkanı adına Kurul tarafından yapılacak denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmalarla ilgili usul ve esasları, mensuplarının nitelikleri, atanmala...

Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 10)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete’sinin içeriği ile yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (12/07/2018 Tarihli ve 30476 Sayılı Resmî Gazete'de Düzeltmesi Vardır.)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında temel usûl ve esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kan...