C.B. Kararnamesi

  • Sıralama

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 23)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Türkiye Uzay Ajansı teşkilatını ve personelini kapsar.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 13)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli Strateji ve Bütçe Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 14)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli İletişim Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 11)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Devlet Arşivleri Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 12)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 6)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Cumhurbaşkanına bağlı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 8)

Yüksek Askeri Şûra'nın kuruluş ve görevleri hakkında esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 7)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Savunma Sanayii Başkanlığı kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatını belirlemek amacıyla yayımlamıştır.