C.B. Kararnamesi

  • Sıralama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi Üyeliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 62)

Bu Karar; 11/10/1983 tarihli 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Devlet üniversitelerinde öğretim üyeliği görevi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi üyeliği görevi birleşebilmesine ilişkindir.

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 23)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Türkiye Uzay Ajansı teşkilatını ve personelini kapsar.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 13)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli Strateji ve Bütçe Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 14)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli İletişim Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 11)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Devlet Arşivleri Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 12)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 6)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Cumhurbaşkanına bağlı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 8)

Yüksek Askeri Şûra'nın kuruluş ve görevleri hakkında esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 7)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Savunma Sanayii Başkanlığı kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatını belirlemek amacıyla yayımlamıştır.