Çevre Mevzuatı

  • Sıralama

Sıfır Atık Projesinde Vatandaşların Ödüllendirilmesi Hk.

Merhaba hocam, belediyemiz olarak sıfır atık projesi kapsamında vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, çevremizi temiz tutmak ve her çöp çöp değildir faaliyeti yaymak amacıyla kart çıkartıp, her atık türüne göre de puanlama yapıp vatandaşlara dağıttığımız...

Ambalaj Atığı Yönetim Planı

Ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanması için BELEDİYE’miz tarafında Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlanması ve bunun onayı için meclis kararı alınması gerekir mi?

Baca, Duman ve Koku Şikayetleri Hk.

Belediyemiz sınırlarında faaliyet gösteren çeşitli Sıhhi ve 2. ve 3. sınıf Gayrısıhhi işletmelerden koku, duman, is ve baca kurulumuna ilişkin şikayetler almaktayız. Bu konularla vatandaş şikayetlerinde nasıl işlem uygulamalıyız, nasıl yol izlemeliyi...

Hafriyat Malzemesi Satışı Hk.

Belediyemize ait hafriyat döküm ve depolama alanında toplanmış olan hafriyat malzemesi özel bir şirket tarafından alınarak elektrik indirme merkezi zemin dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Alınan hafriyat malzemesi için fiyat belirlenerek ücret t...

Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti Hk.

Evsel katı atık toplama taşıma bertaraf ücreti adı altında 2019 yılında tahsilat yapılacak mıdır? Böyle bir mecburiyet var mıdır? Erteleme yapılacak mıdır? Evsel katı atık belediyelerin münferit yönetmeliği ile değil de kanuni bir düzenleme ile tahsi...

Kaçak Kömür Satışı

Hocam, tarafımıza gelen şikayette bir kömür şirketinin kaçak kömür sattığı hususunda olup yaptığımız denetimde şirketin fatura karşılığı kömürü sattığı anlaşılmıştır. Ancak kömür torbası pirinç çuvallarını konularak satılmıştır. Şirketin pirinç tor...

Gürültüye İlişkin Yaptırım

Hocam Merhaba; Yurtdışından İthal edilen buğday beldemizdeki limandan kamyonlarla taşınarak yine beldemizdeki tren istasyonundan vagonlara yüklenerek iç piyasaya sevk edilmektedir. Kamyonlar güzergah olarak belediyemize ait imar yolunu kullanmaktadır...

Kuyu Sularının Kontrol ve Denetimi

Hocam hayırlı günler, İlçemizde bazı kuruluşlar kendi imkânları ila yeraltından kuyu suyu çıkarmakta ve işletmelerinde kullanmaktadırlar. 1. İşletmeler yeraltı suyu çıkarıp kullanabilmek için hangi merciden izin almak durumundadır? 2. Belediye olarak...

Baca Filtresi Sistemi

Sayın hocam, İlçemizde doğal gaz bulunmayıp ısınma genellikle taş kömürü kaynaklı olarak sağlanmaktadır. Çevre kirliliğinin önlenmesi ya da en aza indirilmesi için merkezi sistemle katı yakıt kullanan resmi kurum ve konutlarda baca filitre sistemi uy...

Ambalaj Atıklarının Toplanması

Sn Hocam, beldemizdeki dükkanlardan atılan karton, kağıt vb... çöplerin toplamasını yapan firma yayınlanan yeni yönetmeliğine göre toplama gününde çöplerin toplandığına dair belediyemizde imza istemektedir. Söz konusu işlem hakkında bilgi verirseniz...