Danıştay

  • Sıralama

Şirketten Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Kamu Alacağı İçin Temsilci Adına Ödeme Emri Düzenlenebileceği

Bu Karar, borçlu şirketten tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağının kanuni temsilci adına ödeme emri düzenlenerek takip edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

Borçlu Şirketten Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Kamu Alacağı İçin Kanuni Temsilci Adına Ödeme Emri Düzenlenebileceği

Bu Karar, borçlu şirketten tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağı nedeniyle, Vergi Usul Kanunun 10'uncu maddesindeki sorumluluğundan dolayı kanuni temsilci adına ödeme emri düzenlenebileceğine ilişkindir.