Denetim ve Kamu Zararı

  • Sıralama

Memurlara Sehven Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması Hk.

Sn Hocam, Wep sayfanızda (Yersiz Yapılan Özel Hizmet Tazminatı Ödemeleri Kamu Zararı Olarak Değerlendirilemez ) makalesi kafamızı karıştırdı. Sehven özel hizmet tazminatını ya da ek tazminatı fazla ödeme yaparsak bu tutarı personelden istemeyecek miy...

Kamu Zararının Tahsilinde Zamanaşımı Hk.

2004 yılında Kontrolör tarafından yapılan Belediye Denetimlerinde, eski Belediye Başkanı ve personeller hakkında kişi borcu çıkarılmış olup, bir miktar kişi borcu yatırılmış ancak büyük bir kısmı tahsil edilmemiştir. Günümüze kadar kurumumuzca herhan...

Kamu Zararı Tahsili ve Faiz Uygulanması Hk.

Sayın Hocam; Belediyemizde bazı personel ile ilgili Kamu Zararı Tespiti yapılmıştır. Muhasebe olarak 140 kişilerden alacaklar kaydı yapılmıştır. Şimdi kişiler bu miktarları ödemek istiyor ve tespit edilen tarihten itibaren aradan 1,5 yıl geçmiş bulun...

Kamu Zararının Taksitlendirilmesi Hk.

Hocam öncelikle saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim. Belediyemize yapılan denetim sonucunda; Denetime tabi dönemde memur personele toplu iş sözleşmesiyle en yüksek Devlet memuru aylığının %100 oranında iyileştirme zammı ödendiği halde, yine aynı sö...

Kamu Zararının Tahsilinde Zamanaşımı Hk.

İçişleri Bakanlığınca 1993-1996 tarihlerinde yapılan 40/53 sayılı teftiş layihasında tespit edilen Kamu Zararının tahsil edilmesi işlemleri için Belediyemiz ilgili kişiye 6183 sayılı kanun gereğince ödeme emri düzenleyip tebliğ edilmiştir KONYA 1. İd...

Kamu Zararlarının Kaldırılması Hk.

Hocam hayırlı sabahlar. 2020 yılı içerisinde yapılan teftişte kamu zararı tespit edilmiş olup ilgili şahıslardan tazmini istenmektedir. (Araç alımı ve kasko giderlerinden dolayı) Belediye meclisi kamu zararını affetmek istiyor. Acaba bu kamu zararını...

Kamu Zararı Hk.

Hocam iyi çalışmalar; Belediyemizce iş artışı yapılan ihalalelerde, sözleşme bedelinin yapılan değişiklik sonucunda artan miktara yönelik damga vergisi kesintisi veya tahsili yapılması gerekmesine rağmen ek sözleşme kesintisi gerçekleşmediği, yine ki...

Denetim Sonucu Tespit Edilen Kamu Zararlarına İlişkin İşlemler Hk.

Hocam merhabalar; iyi günler Belediyemize Ağustos 2020 ayında İçişleri Bakanlığı Kontrolörlüğünden Başkontrolör denetime gelmiştir. Denetim sonucunda altyapı için İller Bankasından çekilen krediler için İçişleri Bakanlığından onay alınmadığından öden...

Teftiş Raporuna İtiraz Hk.

Hocam iyi günler. Kurumumuzda yapılan teftiş sonunda hazırlanan teftiş raporlarına itirazı hangi bakanlığın hangi birimine yapabiliriz? (Rapor sonucu: Kamu zararı nedeniyle gerçekleştirme görevlisi muaf tutulup muhasebe yetkilisi sorumlu tutuldu.) Şi...

Teftiş Raporunda Yer Alan Kamu Zararları İle İlgili İşlemler

Merhaba Hocam. Teftiş raporunda tespit edilen Kamu Zararı personel tarafından giderildikten sonra üst yönetici raporunda harcama yetkililerince kamu zararı karşılandığı için kamu zararı giderilmiştir şeklinde rapor oluşturabilir mi? Harcama yetkilile...