Denetim ve Kamu Zararı

  • Sıralama

Kamu Zararının Tahsilinde Zamanaşımı Hk.

İçişleri Bakanlığınca 1993-1996 tarihlerinde yapılan 40/53 sayılı teftiş layihasında tespit edilen Kamu Zararının tahsil edilmesi işlemleri için Belediyemiz ilgili kişiye 6183 sayılı kanun gereğince ödeme emri düzenleyip tebliğ edilmiştir KONYA 1. İd...

Kamu Zararlarının Kaldırılması Hk.

Hocam hayırlı sabahlar. 2020 yılı içerisinde yapılan teftişte kamu zararı tespit edilmiş olup ilgili şahıslardan tazmini istenmektedir. (Araç alımı ve kasko giderlerinden dolayı) Belediye meclisi kamu zararını affetmek istiyor. Acaba bu kamu zararını...

Kamu Zararı Hk.

Hocam iyi çalışmalar; Belediyemizce iş artışı yapılan ihalalelerde, sözleşme bedelinin yapılan değişiklik sonucunda artan miktara yönelik damga vergisi kesintisi veya tahsili yapılması gerekmesine rağmen ek sözleşme kesintisi gerçekleşmediği, yine ki...

Denetim Sonucu Tespit Edilen Kamu Zararlarına İlişkin İşlemler Hk.

Hocam merhabalar; iyi günler Belediyemize Ağustos 2020 ayında İçişleri Bakanlığı Kontrolörlüğünden Başkontrolör denetime gelmiştir. Denetim sonucunda altyapı için İller Bankasından çekilen krediler için İçişleri Bakanlığından onay alınmadığından öden...

Teftiş Raporuna İtiraz Hk.

Hocam iyi günler. Kurumumuzda yapılan teftiş sonunda hazırlanan teftiş raporlarına itirazı hangi bakanlığın hangi birimine yapabiliriz? (Rapor sonucu: Kamu zararı nedeniyle gerçekleştirme görevlisi muaf tutulup muhasebe yetkilisi sorumlu tutuldu.) Şi...

Teftiş Raporunda Yer Alan Kamu Zararları İle İlgili İşlemler

Merhaba Hocam. Teftiş raporunda tespit edilen Kamu Zararı personel tarafından giderildikten sonra üst yönetici raporunda harcama yetkililerince kamu zararı karşılandığı için kamu zararı giderilmiştir şeklinde rapor oluşturabilir mi? Harcama yetkilile...

Kasko Sigortası Yaptırılmasında Sorumluluk

Hocam İyi günler. Bilindiği üzere Belediye araçlarına KASKO yaptırılmaması gerekmektedir. Şayet yapılır ise sorumluları kimlerdir?(Tahakkuk Memuru, Muhasebe Yetkilisi ve Harcama Yetkilisi arasında) Şimdiden teşekkür ederim.

Kamu Zararı Kararının Tebliği Hk.

Merhabalar, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; “Madde 10- kamu zararından doğan alacaklar, takibe yetkili birimce sorumlular ve ilgililerin bilinen adreslerine imzaları alınmak suretiyle veya 11/2/1959 tarihli ve...

Trafik Para Cezaları Hk.

Hocam iyi akşamlar. Belediye başkanı veya belediye personeli hatalı araç kullanmaktan dolayı (hız, kırmızı ışık ihlalali vb.) kesilen cezalar belediye cari hesabından ödenebilir mi?

Kamu Zararında Sorumluluk, Takip ve Tahsili Hk.

Sn Hocam, kamu zararı olması durumunda zarara uğratanlar hakkkında nasıl işlem yapılacağı hakkında tereddüt yaşamaktayız Soru 1: Örneğin bir doğrudan teminde yapılan inceleme sonucu alınan malın rayiç bedelden fazla alınması sonucu kamu zararı oluşm...