Denetim ve Kamu Zararı

  • Sıralama

Kamu Zararı Hk.

Hocam iyi çalışmalar; Belediyemizce iş artışı yapılan ihalalelerde, sözleşme bedelinin yapılan değişiklik sonucunda artan miktara yönelik damga vergisi kesintisi veya tahsili yapılması gerekmesine rağmen ek sözleşme kesintisi gerçekleşmediği, yine ki...

Denetim Sonucu Tespit Edilen Kamu Zararlarına İlişkin İşlemler Hk.

Hocam merhabalar; iyi günler Belediyemize Ağustos 2020 ayında İçişleri Bakanlığı Kontrolörlüğünden Başkontrolör denetime gelmiştir. Denetim sonucunda altyapı için İller Bankasından çekilen krediler için İçişleri Bakanlığından onay alınmadığından öden...

Teftiş Raporuna İtiraz Hk.

Hocam iyi günler. Kurumumuzda yapılan teftiş sonunda hazırlanan teftiş raporlarına itirazı hangi bakanlığın hangi birimine yapabiliriz? (Rapor sonucu: Kamu zararı nedeniyle gerçekleştirme görevlisi muaf tutulup muhasebe yetkilisi sorumlu tutuldu.) Şi...

Teftiş Raporunda Yer Alan Kamu Zararları İle İlgili İşlemler

Merhaba Hocam. Teftiş raporunda tespit edilen Kamu Zararı personel tarafından giderildikten sonra üst yönetici raporunda harcama yetkililerince kamu zararı karşılandığı için kamu zararı giderilmiştir şeklinde rapor oluşturabilir mi? Harcama yetkilile...

Kasko Sigortası Yaptırılmasında Sorumluluk

Hocam İyi günler. Bilindiği üzere Belediye araçlarına KASKO yaptırılmaması gerekmektedir. Şayet yapılır ise sorumluları kimlerdir?(Tahakkuk Memuru, Muhasebe Yetkilisi ve Harcama Yetkilisi arasında) Şimdiden teşekkür ederim.

Kamu Zararı Kararının Tebliği Hk.

Merhabalar, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; “Madde 10- kamu zararından doğan alacaklar, takibe yetkili birimce sorumlular ve ilgililerin bilinen adreslerine imzaları alınmak suretiyle veya 11/2/1959 tarihli ve...

Trafik Para Cezaları Hk.

Hocam iyi akşamlar. Belediye başkanı veya belediye personeli hatalı araç kullanmaktan dolayı (hız, kırmızı ışık ihlalali vb.) kesilen cezalar belediye cari hesabından ödenebilir mi?

Kamu Zararında Sorumluluk, Takip ve Tahsili Hk.

Sn Hocam, kamu zararı olması durumunda zarara uğratanlar hakkkında nasıl işlem yapılacağı hakkında tereddüt yaşamaktayız Soru 1: Örneğin bir doğrudan teminde yapılan inceleme sonucu alınan malın rayiç bedelden fazla alınması sonucu kamu zararı oluşm...

Fazla Yapılan Ödemeye Uygulanacak Faiz Hk.

Kurumumuzda 01.01.2015-31.05.2015 tarihleri arasında çalışmış olan personele 18.08.2016 tarihinde ödenen kıdem tazminatı sehven fazla ödenmiştir. Açılan rücu davası sonucunda gelen bilirkişi raporunda ödemenin fazla yapıldığı ve geri iadesini faizi i...

Kamu Zararının Takip ve Tahsili Hk.

Merhaba Sayın Hocam, Belediyemiz adına Mal Müdürlüğü tarafından ödemelerde Maliye Borcu Yoktur Belgesi (6183 S.k 22/A maddesi gereği) alınmadığı için İdari Para Cezası kesilmiştir. Belediye adına kesilen İdari Para Cezasını Ödeme Emri Belgesinde imza...