Denetim ve Kamu Zararı

  • Sıralama

Usulsüz Atama İle İlgili Olarak Sorumlular Hakkında Yapılacak İşlemler

Mevzuata uygun olmayan bir atama işlemi ile ilgili kurumun görevden alma işlemi gerçekleştirmiştir. Görevden alınan kişi sonrasında atama işleminin iptali için dava açmış olup mahkeme davayı reddetmiştir. Dava kurum lehine sonuçlanmıştır. Atamadan do...

Memur Maaşından İcra ve Kamu Zararı Kesintisi

Belediyemizde tahsildar görevini yürüten memurun belediyeye 10.000 TL tutarında kişi borcu vardır. Memurun maaşında icra kesintisi vardır, ayrıca kişi borcu için de kesinti yapılması uygun mudur? icra kesintisi 1/4 oranında kesilirken belediye kişi b...

Kamu Zararlarının Takibi

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolünün belediyede yapmış olduğu denetleme ve incelemede tespit edilen kamu zararları icra yoluyla tahsil edilecektir. Zararın doğmuş olduğu tarihten bu yana uygulanacak faiz oranı ne olmalıdır? Teşekkürler.

Ödemelerde Sorumluluk ve Kamu Zararı

Merhaba Sayın Hocam, Belediyemiz 2019 ağustos ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı denetim elemanınca teftiş edilmiştir. Teftiş neticesinde kamu zararı tespit edilmiştir. Kamu zararına konu; 27.03. 2014 tarihli ödeme emri olan 173.343,20 TL firmanın ala...

SGK Para Cezasında Sorumluluk

Belediyemiz sözleşmeli personeline 2015 ve 2016 yıllarında üç dönem bayram ikramiyesi ödemesi yapılmış ve yapılan ödemelerden yalnızca gelir ve damga vergisi kesintisi neticesinde kalan tutar kendisine ödenmiştir. Yapılan ödemeler ise Fen İşleri Müdü...

Usulsüz Ödenen Maktu Fazla Mesai Ücretinin Memur Maaşından Kesilmesi Hk.

iyi günler hocam, kurumumuzda bir adet zabıta memuru çalışmaktadır. bu personele meclis kararı ile aylık fazla çalışma ücreti verilmektedir. Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun K Cetvelinin III/B-3. maddesi ç) de belirtildiği üzere diğer hallerde ise fiilen ç...

Kamu Zararının Tahsilinde Zamanaşımı

Belediyemiz personellerine fazla mesai vb. nedenlerle 2007 yılında çıkan zimmet halen belediyece tahsil etmemiştir. Bu alacakların zaman aşımı 5 yıl mıdır? Bu zimmetler iptal olmuş mudur?

İdari Para Cezasının Bütçeden Ödenmesi

Hocam, belediyemiz fen işleri müdürlüğüne ait kamyona taşıdığı yükü fazla geldiği için 5.000,00 TL para cezası yazılmıştır. Ceza makbuzunda kuruma diye belirtilmiş, belediyeler bu tür para cezalarını bütçeden ödeyebilir mi? Öderse ne gibi sakıncası o...

Belediye işçisi üstüne zimmetli fişler hk.

Hocam iyi çalışmalar . Belediyemiz kadrolu işçilerinde birisinin üzerine pazar yeri işgalliye fişi zimmetli idi. Bu işçi geçen hafta adli bir vakadan dolayı mahkemece tutuklandı. Fiş koçanlarında da 1.200,00 TL'lik işgaliye fişi kullanmış. Parayı...

Kamu zararında zaman aşımı

Merhabalar... 2004 yılında yapılan mevzuata uygun olmayan tapu devir işlemi nedeniyle 2017 yılında yapılan denetimde devir yapılan taşınmazın fetö terör örgütüne ait bir derneğe yapılması nedeni ile içişleri bakanlığı müfettişi tarafından hazırlanan...