Devlet İhale Kanunu

  • Sıralama

Hazineden Tahsis Edilen Taşınmazın Kiralanması

Sayın Hocam; Hazine tarafından Belediyemize 30 yıllık bir alan irtifak edilerek tahsis işlemi tamamlandı. Belediye meclis kararı ile bu alanda sınırlı ayni hak tesisi kurulması için karar alınmıştır. İrtifak edilen bir tekrardan kullanmak üzere başka...

İşçinin İhaleye Girmesi Hk.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince ihalesi yapılan bir ihaleye belediyemizde çalışan işçi katılabilir mi? Katılan işçi ihale ile ilgili ne muhammen bedel komisyonunda ne de ihale komisyonda bulunmamıştır. İhaleye katılım konusunda konusunda...

Belediye Meclis Üyesinin Taşınmaz Satış İhalesine Girmesi Hk.

Belediye meclis üyesi belediyenin yapacağı gayrimenkul satış ihalesine girebilir mi?

Kat Karşılığı İnşaat İhalesi

Saygılar sayın hocam, Belediyemize ait taşınmaz üzerinde kat karşılığı inşaat ihalesi yapılması için Meclisimizce karar alınarak Kat karşılığı inşaat yapılması için karar alınıp Encümene yetki verildi. Bu durumda parsel üzerinde inşaat yapılması için...

Meclis Üyesinin Akrabasının Taşınmaz Satış İhalesine Girmesi Hk.

Belediye meclis üyesinin birinci derece yakını belediyenin taşınmaz satış ihalesine girebilir mi? Meclis üyesi söz konusu taşınmazın satışıyla ilgili meclis kararı toplantısına katılmıştır. Taşınmaz satışına karar verilmesi ihale hazırlık aşamasında...

Dernek, Vakıf ve Siyasi Partilere Taşınmaz Kiralanması

Merhaba Hocam; Belediyemize ait mülkler 2886 sayılı DİK hükümlerine göre ilk defa kiraya verilecektir. Mevcut kiracılarımız içinde dernek, vakıf, siyasi parti temsilcileri bulunmaktadır. Yapılacak ihalede bu durumda olan kuruluşların durumları nasıl...

Ziraat Odasına Araç Satışı Hk.

Belediyemize ait olan ve ekonomik ömrünü doldurmuş olduğundan trafikten çekme işlemi yapılmış bir aracı ilçemizde bulunan ziraat odasına bedeli karşılığında ihalesiz olarak nasıl satabiliriz? Bu konu ile ilgili nasıl bir yol izlemeliyiz?

Ambalaj Atıkları Toplama İşi

Merhaba iyi çalışmalar. Kurumuzda ambalaj atıkları toplama hizmeti belediyemiz ile özel bir firma arasında yapılan sözleşme ile bedelsiz olarak yapılmakta idi. Sayıştay denetçileri tarafından rekabet ortamı oluşturulmadığı gerekçesiyle bu konu sorgu...

Banka ATM Yerlerinin Kiralanması ve KDV Uygulaması Hk.

Mülkiyeti belediyeye ya da yol fazlalığı olan yerleri Banka ATM'lerine işgal karşılığında mı yoksa ihale kanununa göre mi kiraya verilir? Protokol ile bankalara ATM kurmaları için verilen yerlerden KDV almamız uygun mudur ?

İhale İlanı Yapılacak Gazeteler

Belediyemize ait otobüs işleri ve butik oteli 2886 sayılı devlet ihale kanunu 45. maddesine istinaden 10 yıl süre ile ihale etmek istiyoruz. Yapacağımız ihale işlerinde ilan süreci nasıl olmalıdır? Resmi gazete ve il gazetelerinde ilan yapmamıza gere...