Devlet İhale Kanunu

  • Sıralama

İş Makinesi Satışında KDV Oranı

Belediyemize ait olan ve kaza sonucu kullanılamaz hale gelen ve "Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı" düzenlenen iş makinesini 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satmak istiyoruz. İş makinesinin kullanılabilir durumdaki motor, şanjman ve diğer...

Belediyeye Ait Konutların Kiraya Verilmesi Hk.

İyi günler hocam. Belediyemize ait mesken, konutların kiraya verilmesi hususunda; 1- Belediye personeline kiraya verilirken, 2- Belediye personeli harici kiraya verme durumlarında nasıl bir yol izlemeliyiz?

Yeni İhalede İptal Edilen Muhammen Bedel Tespit Verilerinin Kullanılması

Hocam cevabınız için teşekkür ederim. 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre aşık teklif usulü ile yer kiralama ihalesi yapıldı. Fakat ihale üzerine bırakılan firma sözleşme imzalama süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmedi. İdare olarak eski ihale...

İlan Giderlerinin İsteklilerden Alınması

Sn Hocam; 2886 ya göre yapılan ihalelerde ihale için kurumca ödenen ilan bedeli hakkında tereddüt oluştu. Soru 1: Ödenen ilan bedelinin şartnameye alan kişin ödemesi gerektiğine dair yasal olarak yazma zorunda mıyız? Soru 2: Eğer yazarsak örneğin yap...

Reklam Panolarının Kiralanması

İlçemizin çeşitli yerlerinde Belediyemize ait reklam panoları bulunmaktadır. Buraların tahsisini ücretsiz şekilde reklamcılık faaliyetiyle gelir elde eden Belediyemize ait şirkete yapabilir miyiz? Veyahut ihalesiz şekilde şirkete kiralayabilir miyiz?...

Kira Süresi Dolan İşyerinin Tahliyesi Hk.

Hocam merhaba. Belediyemize ait işyeri 2012 yılında 1 yıllık süre ile ihalesiz sadece kira sözleşmesi yapılarak kiraya verilmiş. 2015 yılında da tekrar aynı yer kiracının eşine ihalesiz kira sözleşmesi ile 1 yıl süre ile kiraya verilmiş. Bu işyerini...

Gayrimenkul Kira Artış Oranı

Belediyemiz tarafından 10 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilen bir gayrimenkulün ihale şartnamesinde ve kira sözleşmesinde kira bedeli bir önceki yılın kira bedeli + aynı ayda açıklanacak olan tüfe oranı eklenerek ye...

İş Makinesi ve Taşıt Satışı

Belediyemize ait faydalı ömrünü doldurmuş olan çalışır durumdaki araçlarımızı (Kamyon, İş Makinesi, Otobüs, otomobil ) araç parkımızı yenilememiz nedeni ile satışa çıkartmak istiyoruz. Yasal olarak yapılması gereken işlemler nelerdir? İyi çalışmalar...

Yasaklılık Sorgulaması Hk.

Hocam kolay gelsin, 2886 sayılı D.İ.K'na tabi ihalelerde tüzel kişilik yasaklılık sorgulamasında sorgulama kapsamına şirketin sadece kendisi mi dahil olacak yoksa şirket müdürleri, teklif mektubunu imzalayan yetkili, şirket ortaklarının hepsinin mi s...

Belediye Personelinin Belediye İhalelerine Girmesi Hk.

Hocam, Belediyemiz 2886 S.K. Satış İhalesi yapacaktır. Belediyemiz memur personeli yapılacak olan bu ihaleye talipli olarak katılabilir mi ? Not: Encümen veya Kıymet Takdir Komisyonunda görevli değildir.