Devlet İhale Kanunu

  • Sıralama

Belediyeye Ait İşyerlerinin Kiracılara Satışı Hk.

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait işyerlerinin satışında halen kiracı olarak işyerini kullanan müstecirlere satışlarda öncelik hakkı varmıdır? Veya sadece kiracının kendisine satış işlemi yapılabir mi?

Bina Yıkım İşi

İyi günler. İlçe belediye sınırları içerisindeki mülkiyeti hazıneye ait olan hükümet konağı ve adliye binası Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 14.12.2010 tarihli 41567 sayılı bina yıkımlarına ait genelgeye göre meclis kararı olmadan anlaşma/protokol yap...

Kira Bedelinin Ödenmemesi Hk.

2886 sayılı kanun ile 10 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile sosyal tesis ihalesinde müteaahit kira bedellerini bilançosunun eksiye düşmesinden dolayı ödeyememektedir. Kuruma verdiği dilekçe ile acizlik durumu gözönüne alınarak yaptığı imalatlarını...

Belediyeler Arası Taşınmaz Kiralanması Hk.

Hocam; TOKİ Başkanlığına ait bir araziyi protokol kapsamında satın aldık. Biz bu arsayı GES projesi kapsamında değerlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda; bahse konu araziyi başka bir belediye tarafından GES santrali kurulması için il belediyesine kiralam...

Kira Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi Hk.

Belediyeye ait çay ocağı 25.02.2018 tarihinde 3 yıllığına olmak üzere vatandaşın birine kiraya verilmiş ve vatandaş belediyeye sözlü olarak 2 yıl dolduktan sonra yani 25.02.2020 tarihinde ihaleyi feshetmek istediğini, artık kiracı olmak istemediği, ç...

İhale Şartnamesinin İmzalanması Hk.

Hocam kolay gelsin, 2886 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde şartnamenin imzalanması kim tarafında gerçekleştirilir? (Encümen mi, Belediye Başkanı mı?)

Kiralama İhalesinde Sözleşme ve Karar Pulu Hk.

Sayın Hocam, 2886 sayılı DİK'nuna göre ihale edilen ve süresi 10 yıl olan şehir içi yolcu taşımacılığı hat kiralama ihalesinde sözleşme ve karar pulu oranı kaç olmalıdır? Sözleşme damga vergisi ve karar pulu on yıllık kira bedeli üzerinden mi hesapla...

Araç Satışı ve Pazarlık Usulü Hk.

Hocam iyi çalışmalar; idaremiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince trafikten çekme işlemi yapılmış araçlarımızı açık teklif ihale yolu ile iki defa satış ihalesine çıkılmış olup, ihale kapsamında satışa konu araçlardan bazıları satılmamıştı...

Kira Sözleşmesinin Feshi Hk.

Belediyemiz kiracılarından bazıları (dükkan kiracıları), kiralarını ödeyemedikleri ve maddi imkansızlıklar gerekçeleriyle kira sözleşmelerini fesh etmemizi talep etmektedirler. İdare olarak biz de kiracıların kira sözleşmelerini fesh etmek istiyoruz....

Taşınmazların Proje Üzerinden Satışı Hk.

Merhaba hocam iyi günler. Belediyemizin 22 adet gayrimenkulden mesken olarak daireleri bulunmaktadır. Bunların satışı için ihaleye çıkılacağından kat irtifak tapuları henüz çıkmadığından Belediyemizin ise nakite ihtiyacı bulunduğundan tapu çıkmadan b...