Devlet İhale Kanunu

  • Sıralama

Otel Kiralama İhalesinde Aranacak Şartlar ve Muhammen Bedel Tespiti Hk.

Hocam merhaba, 3 yıllığına Belediyemize ait otelimizi kiraya vermek istiyoruz. 1- Şartnamede istene belgeler arasına aranan şartlara "Türkiye Cumhuriyeti Grupları dahilinde ruhsatlı otel işletmeciliği olan kişiler, tüzel kişiler ve bu şirketlerin ort...

İhalenin Pazarlığa Bırakılması Hk.

İyi günler hocam, 2886 sayılı Kanun gereği park işletmeciliği için açık teklif usulü ihaleye çıkacagız. Şartnameye ihaleye belediye sınırları içinde ikamet edenler başvuru yapabilir diye madde koyabilir miyiz? Açık teklif usulü ile yapılan ihaleye is...

Taşınmaz Satışı

Sayın Hocam; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılan bir taşınmazın satış şartnamesinde "geçici teminat ve garanti teminatından sonra satış bedeli üzerinden geriye kalan tutarı 15 gün içe...

Taşınmaz Satış ve Kiralama İhalelerinde Vergi ve Sigorta Borcu Olmadığına İlişkin Belge İstenmesi Hk.

Hocam, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak, taşınmaz satış veya kiraya verme ihalesi için idare tarafından, sgk ve vergi borcu yoktur belgeleri hazırlanan şartnamede istenmeli midir? Teşekkürler.

Belediye Taşınmazlarının Kullanım Hakkının Belediye Şirketine Devredilmesi Hk.

Sayın Hocam; mevzuat konusunda bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Birkaç defa aynı soruyu sormama rağmen halen çelişkiye düşmekteyiz, konuya bir açıklık getiremedik. Hocam; Bizim çelişkiye düştüğümüz konu şudur, Belediyemizin şirketine...

Taşınmazların Kiraya Verilmesinde Encümen Kararı Alınması Hk.

Belediyemizin mülkiyetinde olan iş yerini 3 yıla kadar kiraya vermek için ilk olarak encümenden karar alınacak mı?

Boru Satışı İhale İlanı Hk.

Merhaba Hocam, 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile yaklaşık maliyeti 40.000-TL civarında boru satışı yapacağız. İhale ilanını nerelerde yapmamız gerekiyor?

İşyeri Kira Süresi Hk.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan işyerini en fazla kaç yıl süreyle ihaleye çıkıp kiraya verebiliriz? Örneğin, 5 yıl süreli kiraya verebilir miyiz yada her sene kira sözleşmesini yenilememiz mi gerekiyor?

Yasaklama Kararı Hk.

Hocam merhabalar, Belediyemize ait taşınmazlarda kiracı olarak bulunan gerçek veya tüzel kişiler sözleşme suresinden önce sözleşmeyi feshederek taahhütlerini yerine getirmemektedir. (Örneğin, 3 yıllık sözleşmenin 2. yılın sonunda feshetmesi gibi). Be...

Panko Birliğe Taşınmaz Tahsisi Hk.

Saygılar sayın hocam, belediyemize ait buluna arsa taşınmazın PANKO Birliğe (Pancar Kooperatifler Birliğine) İlçemizde yatırım yapmak üzere pancar depo ve diğer hizmetleri için tahsis veya satışının yapılması talepleri vardır. 2886 sayılı kanun çerçe...