Devlet İhale Kanunu

  • Sıralama

Taşınmaz Satışında KDV ve Damga Vergisi Hk.

İyi günler. Belediyemizin hissedarı olduğu ve diğer hissedarların öncelikli satın alma hakkını kullanmak istemediği arsamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince satışa çıkarılacaktır. Soru 1: Tespit edilen muhammen bedel üzerinden çıkılacak o...

Araç Satışı Hk.

Hocam merhaba. 2016 yılında aldığımız ( 28.11.2016 Trafiğe Çıkış Tarihi ) hurda olmayan aracımızı satmak istiyoruz. 5 yıl dolmadığı için 2886 Sayılı Kanunu ile değer belirleyip satmamızın bir sakınca var mıdır? Satış yapabilirsek Makine mühendisinin...

Minibüs Hattı Kiralamalarında KDV Uygulanması Hk.

Hocam merhaba. İlçemizdeki şehiriçi minibüs hatlarını 2886 sayılı Kanuna göre 3 yıl süre ile ihaleye çıkacağız. Kiralama ücretine KDV ekleyecek miyiz?

Pert Olan Aracın Satışı Hk.

İyi günler hocam, trafik kazası sonucu pert olan makam aracını satışa çıkarmadan önce hangi işlemleri yapmamız gerekiyor? Hangi kanun ve maddeye göre işlem yapacağız? Satışının yapılması için meclis encümene yetki vermeli midir, yoksa encümen kararı...

Taşınmaz Kiralanması Hk.

Sayın Hocam iyi çalışmalar diliyorum. Belediyeler gayrimenkullerini kira karşılığında Aksa'ya veya Tedaş'a ihalesiz verebilir mi?

Belediye Şirketine İhale Yoluyla Kiraya Verilen Tesislerle İlgili Gider Yapılması Hk.

Sermayesinin tamamı belediyemize ait olan ayrı bir tüzel kişiliği olan A.Ş.'ne kiralama yolu ile ihale edilen ve işletmeciliği Şirket tarafından yapılmakta olan Sosyal Tesislerinde ihtiyaç hasıl olan demirbaş, eklenti, tadilat vs. ödemeler Belediyemi...

Tam Kapanma Tarihlerine Rastlayan İhaleler Hk.

Sayın Hocam, tam Kapanma öncesinde Belediyemiz taşınmazları kiralaması için ihale kararı alındı ve ilan işlemleri yapıldı. İhalemiz 20.05.2021 perşembe günüdür. Tam kapanma süresinin uzatılması durumunda ihaleyi yapamayacağız. Bu durumda ne yapmamız...

Park Alanlarının İşgalinde Ecrimisil Uygulanması Hk.

Sayın Yetkili, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamında yapılan imar uygulamaları sonucunda oluşan “park” alanları tescil harici konumundadır. Uygulama sonucunda park alanında kalan eski tapu maliklerine DOP oranında kesinti yapıldıktan...

İhale Bedeli Ödeme Vadesinin Hafta Sonuna Rastlaması Hk.

Hocam; arsa satış sözleşmesinde ihale bedelinin son ödeme tarihi 16.05.2021 olan bir taşınmaz satışı için, ihaleyi alan kişi son gününde ödeme yapacağını beyan etmektedir. 15.05.2021 ve 16.05.2021 tarihleri hafta sonuna denk gelmektedir. Son ödeme ta...

Kesin Teminat Hk.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince otobüs garaj yerini 36 ay süre ile kiralama ihalesini yaptık. İhaleyi alan firma kesin teminat olarak nakit para yatırdı. Bu nakit parayı geri iade istiyor, fakat bize 36 aylık teminat mektubu banka limitl...