Diğer Hususlar

  • Sıralama

Hazineye Ait Taşınmazların Tahsisi Hk.

Maliye hazinesi adına kayıtlı tarla ve arsa vasfındaki taşınmazların turizm amaçlı konut üretimi, arsa üretimi ve sosyal alanların oluşturulmasında kullanılmak üzere belediyemize bedelli veya bedelsiz tahsisi mümkün müdür, mümkünse yapılacak iş ve iş...

İşçi Alımı Hk.

Sayın hocam kolay gelsin iyi çalışmalar. Belediyemize işkur kanalı ile daimi işçi alımı yapmak için meclis kararı veya encümen kararı almak gerekli midir? Encümen veya meclis kararı almadan belediye başkanı kendi yetkisini kullanarak İşkur aracılığı...

Belediyeye Taşınmaz Bağışı Hk.

İlçemiz Kaynarca Belediyesi Cebek Mahallesinde üzerine cami lojmanı ve köy konağı olarak bina yapılan birbirine bitişik iki parsel sahipleri tarafından belediyemize bağış edilmek istenmektedir. Gerekli prosedürün nasıl uygulanacağını bildirmenizi ric...

Pazar Yeri Tahsisinin İptali Hk.

Hocam iyi günler, ücreti tahsis edilip açık pazar yerinden kapalı alana alınan pazar yerleri müktesep hak sahibi midir? Her hangi bir gerekçeye dayandırılmadan pazar yeri iptali yapılabilir mi?

Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Yer Tahsisi Hk.

Köy tüzel kişilikleri (Muhtarlıklar) tarafından kurulmuş olan ...Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine, sadece ürettikleri balın satışının yapılmasına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında yer tahsis edilmesi mümkün müdür?

İpotekli Taşınmaz Alımı Hk.

Merhaba; Belediyemizde 2017 yılında alınan bir meclis kararı ile encümene yetki devri yapılarak encümen tarafından bir taşınmaz bedeli ödenerek 50.000,00 (ellibin)TL 'lik ipotek yükü ile birlikte taşınmaz satın alındı. Satın alınan taşınmaz üzerinde...

Evlenmede Sağlık Raporu Alınması Hk.

Hayırlı günler hocam. Evlenme işlerinde istenilen sağlık raporunu aile hekimleri her zaman verebilir mi? Yoksa Hastanelerden alınması zorunlu mudur? Alınan sağlık raporunun süresi ne kadardır? Ayrıca evlenecek şahıslar değişik illerden veya değişik s...

Yeni Personel Alımında Personel Giderleri Sınırlaması

Jandarma Astsb. İlçemizde bulunan Askeri birliğe tayin olmuş olup eşi bir belediye de 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak görev yapmaktadır. (8 yıl süre ile sözleşmeli Astsubay olarak görev yaptıktan sonda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun...

Evlenme

Hocam, hayırlı akşamlar. Evlenme işlemi için müracaatta bulunan bayan kimliğini kaybetmiş. Lakin telefonunda kimliğinin fotoğrafı var. Bu şekilde nikah kıyabilir miyim? Yoksa yeni kimlik çıkarmalarını istemem gerekir mi? Şimdiden teşekkür ederim.

Kişisel Verilerin Korunmasında Belediyelerin Sorumlulukları Hk.

Hocam Merhabalar; 1) 6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu bilindiği üzere 24.03.2016 tarihinde çıkmış olduğundan Belediyemizce bu kanuna göre işletim sistemimize güvenlik duvarı konulmak suretiyle güvenlik sağlanmıştır. Ancak bu kanunun ama...