Diğer Hususlar

  • Sıralama

Hazineye ait Taşınmazların Özelleştirme Kapsamında Satışından Belediyelere Pay Verilmesi Hk.

Hocam Merhabalar Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Hazineye ait taşınmazların satışlarından elde edilen gelirden 4706 sayılı Yasa'nın 5/5 maddesi uyarınca Belediyelere pay verilmesi öngörülmüştür. EÜAş Genel müdürlüğünün % 100 serma...

Belediyeler Arası Taşınmaz Kiralanması Hk.

Hocam; TOKİ Başkanlığına ait bir araziyi protokol kapsamında satın aldık. Biz bu arsayı GES projesi kapsamında değerlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda; bahse konu araziyi başka bir belediye tarafından GES santrali kurulması için il belediyesine kiralam...

Arşivlik Malzemelerin İmhası ve Muhafaza Süresi Hk.

Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Belediyemiz arşivlerinin ayıklama ve imha süreci kapsamında; evrak saklama süreleri ile ilgili zamanı komisyonlar tarafından mı belirlenir yoksa yasal olarak standart bir saklama süreleri var mıdır? Düzen...

Belediyeler Arası Araç Satışı Hk.

Belediyemize ait, hizmet konusu ihtiyacı ortadan kalkmış, bir adet kamyon üstü yol süpürme aracını, başka bir Belediyeye 4916 kanunun 37.maddesi gereğince satış yapmak istiyoruz. Mevzuat açısından böyle bir satışın yapılmasında herhangi bir engel var...

Belediye Başkanının Arabuluculuk Faaliyeti

Belediye Başkanı arabulucu olarak görev yapabilir mi? Belediye Başkanlığı görevi buna engel teşkil eder mi?

Köyün Beldeye Katılması Hk.

İlçemiz Aydınlar Köyü Belediyemize Mahalle olarak bağlanmak üzere talepleri bulunmakta olup, söz konusu Köye kayıtlı 30 (Otuz) kişi bulunmaktadır. Mahalle olarak belediyemize bağlanıp bağlanmayacağı tarafımıza bildirilmesini arz ederim.

İkinci El Araç ve İş Makinesi Alımı Hk.

Belediyeler 2.el iş makinası veya binek otomobil alablir mi? Alıma ilişkin nasıl bir yol izlenmelidir? Meclis kararı aranır mı başka herhangi bir bakanlıktan izin alınmalı mıdır?

Muhtarlığa Araç Satışı Hk.

Belediyemizce kullanılmakta olan binek araç motor arızası vermiş olup tamir ve bakımı ücretinin çok olmasından dolayı ve plakası 11 TA 011 olması sebebi ile plakayı makam aracına almak istemekteyiz. Eskişehir ilinde bulunan bir muhtarlığı uygun bir f...

Kişilerce Belediyeye Geçici Araç Tahsisi Yapılması Hk.

Herhangi bir kişi Belediye Başkanlığımıza bir sonraki Mahalli İdareler genel seçimine kadar araç tahsis edebilir mi? (Şartlı tahsis) ederse belediyemizin yapması gereken işlemler nelerdir? İyi çalışmalar

Yurt Dışından İş Makinesi Hibesi Hk.

Belediyemize Avrupa'dan hibe iş makinası göndermek istiyorlar. Bununla ilgili prosedür nedir? Belediyelerin yurtdışından hibe iş makinası alabilme ihtimali var mıdır?