Diğer Hususlar

  • Sıralama

Belediye Başkanının Arabuluculuk Faaliyeti

Belediye Başkanı arabulucu olarak görev yapabilir mi? Belediye Başkanlığı görevi buna engel teşkil eder mi?

Köyün Beldeye Katılması Hk.

İlçemiz Aydınlar Köyü Belediyemize Mahalle olarak bağlanmak üzere talepleri bulunmakta olup, söz konusu Köye kayıtlı 30 (Otuz) kişi bulunmaktadır. Mahalle olarak belediyemize bağlanıp bağlanmayacağı tarafımıza bildirilmesini arz ederim.

İkinci El Araç ve İş Makinesi Alımı Hk.

Belediyeler 2.el iş makinası veya binek otomobil alablir mi? Alıma ilişkin nasıl bir yol izlenmelidir? Meclis kararı aranır mı başka herhangi bir bakanlıktan izin alınmalı mıdır?

Muhtarlığa Araç Satışı Hk.

Belediyemizce kullanılmakta olan binek araç motor arızası vermiş olup tamir ve bakımı ücretinin çok olmasından dolayı ve plakası 11 TA 011 olması sebebi ile plakayı makam aracına almak istemekteyiz. Eskişehir ilinde bulunan bir muhtarlığı uygun bir f...

Kişilerce Belediyeye Geçici Araç Tahsisi Yapılması Hk.

Herhangi bir kişi Belediye Başkanlığımıza bir sonraki Mahalli İdareler genel seçimine kadar araç tahsis edebilir mi? (Şartlı tahsis) ederse belediyemizin yapması gereken işlemler nelerdir? İyi çalışmalar

Yurt Dışından İş Makinesi Hibesi Hk.

Belediyemize Avrupa'dan hibe iş makinası göndermek istiyorlar. Bununla ilgili prosedür nedir? Belediyelerin yurtdışından hibe iş makinası alabilme ihtimali var mıdır?

Hisseli Arsa Satışı

Hocam iyi günler; 1- Belediyemiz tarafından yapılacak olan hisseli gayrimenkullerin satış yetkisi 5393 sayılı kanun gereği belediye meclisi yetkisinde mi? Veya belediyelerin arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, kiralaması ve satışına dair genel yö...

Belediyeye Mahalle Olarak Katılan Köyün Taşınmazları Hk.

Hocam, büyükşehir belediyesine bağlı değiliz. Köyün birini ilçeye bağladık mahallemiz oldu. Köy tüzel kişiliğine ait yerlerin tapusu belediyemize mi geçecek, bu yerlerle ilgili tapuyu belediyeye almak için ne yapmamız lazım?

Kooperatif Kurma ve Destek Sağlama Hk.

Hocam; Belediye olarak inşaat yapımı için kooperatif kurma yetkisi var mıdır? Belediye kooperatif ilişkisi nedir? Ortaklık, destek vs. gibi faaliyetlerde bulunabilir mi?

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerlerinde Vergi Muafiyeti ve Su Aboneliği Hk.

Hocam 2015 yılında ilçeye bağlı bir köyde referandum yapılarak ilçeye mahalle olarak bağlandı. İlçemiz büyükşehir kanuna tabi değildir. Bağlanmadan sonra seçim yapıldı ve muhtar mahalle muhtarı olarak seçimlere girdi. Belediye olarak su aboneliklerin...