Diğer Hususlar

  • Sıralama

Vekalet Yoluyla Evlenme Hk.

Yasadışı yollarla Türkiye dışına çıkıp, bulunduğu ülkenin pasaportunu alan Türk vatandaşının, Ülkemizdeki Türk vatandaşıyla, vekâlet vererek ya da farklı imkânla (görüntülü görüşme vb) evlilik işlemleri gerçekleştirilebilir mi? (Kişi, Türkiye'ye giri...

Belediye Araçlarının Satışı Hk.

Hocam merhaba. Belediyemizde arızası sık olan araçlarımızı (hurda değil) satmak istiyoruz . Meclis kararı alacağız. Satış İçin Bakanlıktan izin almamız gerekir mi? Yoksa meclis kararı ile satış yapabilir miyiz?

Ziraat Odası Üyeliği Hk.

Belediyelerin ziraat odalarına zorunlu üye olmaları gerekmekte midir?

Kaymakamlıkla Yapılan Yazışmalar Hk.

Sayın Hocam, Belediyemiz Kaymakamlık birimi olan örneğin Mal Müdürlüğü, Milli Emlak Servisi, İlçe Emniyet Müdürlüğü vb kurumlar ile resmi yazışmalarında arz mı rica mı eder?

Elektrik Trafosu Tahsisi Hk.

İspir Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan küçük çaplı kesimhaneye ait elektrik trafosundan aynı bölgede bulunan ahır sahiplerine de elektrik sağlanması maksadıyla belediyeye ait trafonun Aras Elektrik Dağıtım Şirketine devri veya tahsisi mümkün mü...

Belediyeye Ait Taşınır ve Taşınmazların Belediye Şirketine Olan Borç Karşılığı Devri Hk.

Sayın Hocam, Belediye şirketine olan borcumuzdan dolayı söz konusu borçların ödenebilmesi için belediyemize ait taşıt, arsa, bina vb malları meclis kararı ile mahsuplaşma şartı ile şirkete aktarabilir miyiz?

Borçlanma Limiti Hk.

Hocam, 5393 sayılı kanunun 68’inci maddesinde Belediyeler en son kesinleşmiş bütçenin yeniden değerlendirme oranıyla artırılan miktarın %10 geçmeyen iç borçlanmalarda meclis kararı ile borçlanılır denilmektedir. Hocam %10 borçlanma limitine hesaplark...

Belediye Başkan Yardımcısının Başkan Vekilliği ve Vekalet Ücreti Hk.

İyi günler hocam, belediye başkan yardımcısı atanan meclis üyesini, belediye başkanı yerine vekil olarak bırakabilir mi? Belediye başkan yardımcısına, belediye başkan vekili olarak görev yaptığında ayrıca vekillik ücreti ödemesi yapılır mı?

Pazaryerinde Satış Yeri Tahsislerinde Aranacak Şartlar Hk.

11/03/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinde belirtildiği üzere, tahsis sahiplerinde aranılacak şartlar içerisinde; 1. Oda kayıt...

Logo Değişikliği Hk.

Saygılar sayın hocam. Belediyemiz 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin (n) bendi gereğince Meclis mevcut bulunan belediyemiz logosunu değiştirmek istiyor. Yapılacak işlem için logo halkın bilgisine sunulup belirlendikten sonra meclis kararın Valilik ol...