Diğer Hususlar

  • Sıralama

İdarenin Aleyhine Sonuçlanan Davalarda İstinafa Gidilmemesi Hk.

Sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin belediyemizce alınan karar. İdare mahkemesince iptal edilmiştir. Alınan bu kararı istinaf edip etmeme hususunda belediyemizin takdir yetkisi var mıdır? İstinaf etmediğimiz takdirde herhangi...

Pazaryeri Tahsis Ücreti Hk.

İlçemizde kurulmakta olan semt pazarı için pazarcı esnafına tahsis edilen yer için tahsis ücreti alınmalı mı alınacak ise nasıl bir yol izlenmeli?

Personel Gideri Oranı ve Yeni Personel Alımı Hk.

Sayın Yetkili, 2021 yılı başında personel oranlaması yapılırken, 2020 yılı kesinleşmiş bütçe gelirine yeniden değerleme oranı (%9,11) eklenip, 2021 yılı tahmini personel giderine oranlandığında %30 sınırı aşılırsa çözümü var mıdır, sorumluluk kimindi...

Ambar Ayniyat Sevisinin Bağlı Olduğu Müdürlüğün Değiştirilmesi Hk.

Hocam İyi çalışmalar. Belediyemizde mevcut Anbar Ayniyat Servisi Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı bulunmaktadır. Biz bu servisimizi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlamak istiyoruz. Bu konu ile ilgili gerekli yasal açıklama ve alınacak kararın meclis...

Buluntu Para ve Eşyalar Hk.

Vatandaş tarafından bulunup belediyemiz zabıta müdürlüğüne getirilen para veya değerli eşyaların işlemi ne şekilde olmalı?

Belediyelerin Ortak Eğitim Düzenlemesi Hk.

Çeşitli konularda, personelin eğitim alması için firmalara ödemeler yapıyoruz. Ekonomik olması açısından birkaç belediye bir araya gelip eğitimlerimizi yapmak istiyoruz. Eğitim düzenleyen firmalar tek fatura kesiyor. Bununla ilgili çözüm var mıdır?

Belediye İlanlarının Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu Hk.

Sn Hocam, belediyemizce yapılan resmi ilanları basın ilan kurumu aracılığıyla yapılacak olup; Soru 1: İnternet web sayfasında yayınlanan kutlama, tebrik, vefat vs... gibi ilanlar basın ilan kurumu aracılığıyla yapılması gerekmekte midir? Soru 2: Derg...

Belediye Şirket İşçileri Kıdem Tazminatı Hk.

Belediye şirketinden emekli olan bir personelin, kıdem tazminat alacağını personel şirketi hesabından mı alır, yoksa Belediyeye fatura kesilip ordan mı alınır? 

Belediye Şirketinden Hizmet Alımında Uygulanacak Kâr Oranı Hk.

Belediye şirketlerinden Belediyeye personel hakedişleri için kesilen fatura şirket karı % kaç olmalıdır? Ayrıca şirket karı % oranı yönetim kurulu tarafından belirlenebilir mi?

Mücavir Alanın Kaldırılması ve Köyün Belediyeye Katılması Hk.

Belediyemize 2016 yılında mahkeme kararı ile mücavir alana dahil bir köy var. Ancak muhtar ve köylüler hizmet götürülmesi nedeniyle mücavir alandan çıkmak istemektedirler. Mücavir alandan çıkabilirler mi? Mahkeme kararı mı olması gerekir? Belediye ol...