Diğer Hususlar

  • Sıralama

Ticari Araçların Denetimi Nedeniyle Belediyelerin Ücret Alıp Alamayacağı

Bu Görüş; ticari araçların denetimi nedeniyle belediyelerin ücret alıp alamayacağı hususuna ilişkindir.

Belediyelerin Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ile Ortak Proje Yürütüp Yürütemeyeceği

Bu görüş, belediyelerin ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile ortak proje yürütüp yürütemeyeceği hususuna ilişkindir.

İhdas Edilmemiş Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna Görevlendirme Yapılıp Yapılamayacağı

Bu Görüş; daha önceden ihdas edilmemiş bulunan belediye başkan yardımcısı kadrosuna belediye başkanı tarafından görevlendirme yapılamayacağı hususuna ilişkindir.

6360 sayılı Kanun Yetkili İdarenin Değişmesi Halinde Adres Güncelleme Yetkisi

Bu Görüş; yetkili idarelerin değişmesi sonucu adres yenileme ve ruhsat işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkindir.

Toplu Taşıma Hatlarında İhale Süresi Dolmadan İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı

Bu Görüş, kiraya verilen toplu taşıma hatlarının ihale süresi dolmadan yeniden ihale edilip edilemeyeceği hususuna ilişkindir.

Kira Sözleşmesi Devam Eden Minibüslerin Özel Halk Otobüsüne Dönüşümü

Bu Görüş; sözleşmesi devam eden minibüslerin özel halk otobüslerine dönüşümü için yeniden ihaleye çıkılıp çıkılmaması ile sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği hususuna ilişkindir.

Toplu Taşıma Hatlarının Kira Süresi

Bu görüş; toplu taşıma hatlarının kiralama için en fazla on yıl, imtiyaz yöntemi için en fazla kırkdokuz yıl, ruhsat vermede ise muhammen bedelin belirlenerek imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde belirli bir süre olarak belirlenmesi ve bunların sö...

Büyükşehir Sınırları İçindeki Yolların Bakım Sorumluluğunun Paylaşımı

Bu Görüş; büyükşehir sınırları içindeki yayla, mera ve tarım arazilerine ait yollarının bakım, onarım işlerinin hangi idarede olduğuna ilişkindir.

İmar Denetimleri İçin Yeterli Personel Bulunmaması

Bu görüş; imar denetimi için yeterli personel bulunmamasının denetime engel olup olmayacağı hakkındadır.

Belediyelerce Konut Olarak Tahsis Edilen Arsaların Satışı

Bu görüş; 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 uncu maddesi kapsamında tahsis edilen arsaların üzerinde hangi işlemlerin yapılabileceğine dairdir.