Diğer Hususlar

  • Sıralama

Toplu Taşıma ve Ticari Taşımacılık Hizmetlerinin Tahsisi

Bu görüş; S plaka tahsis işleminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında süresiz olarak satış yönteminin mi yoksa en fazla 10 yıl süre ile kiralama yönteminin mi uygulanacağı hususuna ilişkindir.

Köylerin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılarak İlçesine Mahalle Olarak Bağlanması

Bu Görüş; 5393 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi yer alan “birleşme ve katılma” hükümlerinin uygulaması ile ilgili değerlendirilmelerin yapılmasına ilişkindir.

Mezarlık Alanının Satın Alınacak ya da Kamulaştırılacak Başka Bir Alanla Takası

Bu Görüş; mezarlık alanının satın alınacak ya da kamulaştırılacak bir başka alanla takasının ve mevcut mezarlık alanının imar planına uygun kullanıma açılmasının mümkün olup olmadığı hususuna ilişkindir.

Ticari Araçların Denetimi Nedeniyle Belediyelerin Ücret Alıp Alamayacağı

Bu Görüş; ticari araçların denetimi nedeniyle belediyelerin ücret alıp alamayacağı hususuna ilişkindir.

Enerji Nakil Hatlarının Belediyeler Tarafından Yapılabilmesi

Bu Görüş; enerji nakil hattının belediyeler tarafından yapılabilmesi hususuna ilişkindir.

Belediyelerin Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ile Ortak Proje Yürütüp Yürütemeyeceği

Bu görüş, belediyelerin ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile ortak proje yürütüp yürütemeyeceği hususuna ilişkindir.

İhdas Edilmemiş Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna Görevlendirme Yapılıp Yapılamayacağı

Bu Görüş; daha önceden ihdas edilmemiş bulunan belediye başkan yardımcısı kadrosuna belediye başkanı tarafından görevlendirme yapılamayacağı hususuna ilişkindir.

6360 sayılı Kanun Yetkili İdarenin Değişmesi Halinde Adres Güncelleme Yetkisi

Bu Görüş; yetkili idarelerin değişmesi sonucu adres yenileme ve ruhsat işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkindir.

Toplu Taşıma Hatlarında İhale Süresi Dolmadan İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı

Bu Görüş, kiraya verilen toplu taşıma hatlarının ihale süresi dolmadan yeniden ihale edilip edilemeyeceği hususuna ilişkindir.

Kira Sözleşmesi Devam Eden Minibüslerin Özel Halk Otobüsüne Dönüşümü

Bu Görüş; sözleşmesi devam eden minibüslerin özel halk otobüslerine dönüşümü için yeniden ihaleye çıkılıp çıkılmaması ile sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği hususuna ilişkindir.