Diğer Hususlar

  • Sıralama

Hizmet Damgalı Pasaport Hk.

Hocam merhaba. Belediyemizde çalışan tam zamanlı sözleşmeli personel yurt dışında proje kapsamında görevlendirilecek. Hizmet pasaportu almak istiyoruz. Alabilir miyiz? Ayrıca Belediye Meclis Üyelerimize hizmet pasaportu başvurusu yapabilir miyiz?

Mükelleflerin İletişim Bilgilerinin Paylaşılması Hk.

KVKK uyarınca İdarede kayıtlı veriler hangi şartlarda kimlerle paylaşılabilir? Örneğin KVKK madde 8 uyarınca; site yöneticisi olduğunu resmi evraklarla ispatlayan kişiyle, yöneticisi olduğu sitede yer alan herhangi bir kat malikinin idarede kayıtlı i...

Kalkınma Ajansı Hk.

Belediyemiz Doğu Marmara Kalkınma Ajansı üyesi belediyeler arasındadır. Ajans üyeliği iptali için nasıl bir yol izlenmelidir?

Belediye Şirketinin VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğü Hk.

Belediyemizin Personel Hizmetleri Limited Şirketinde 12 personel bulunmaktadır. Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'nin altındadır. Belediyemiz şirketi VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden istisna mıdır?

Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Stajı Hk.

Bilindiği üzere “orta öğretim kurumları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları” ibaresi 6111 sayılı Kanun ile eklenmiştir. bu bağlamda kurumumuza stajyerlik için başvuran Sakarya Uygulamalı Bilimler...

Kişisel Verilerin Korunması Hk.

Belediye olarak kişisel verilerin korunması hakkında kanunda ne gibi işlemler yapılması gerekiyor? Hangi birim görevli?

İrtifak Hakkı Bedeli

Hocam kolay gelsin. Mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerinden jeotermal firmasına ait boru hattı geçmektedir. Söz konusu eylem için belediyemiz işgaliye veya başka bir şekilde ücret talep edebilir mi? Teşekkür ederim

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Üyelerinin İstifası Hk.

Çiftçi malları koruma başkanlığındaki 5 asil 5 yedek üyenin hepsi istifa etmesi durumunda koruma başkanı görevden düşer mi? Sonrasında izlememiz gereken yol nedir?

Belediye Şirketleri Hk.

Sayın Hocam; 1-) Belediyemizin binde 1 ortaklığı olan A.Ş. 'nin mali tablolarının Sayıştaya gönderilmesi gerekmete midir? Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemine belge ve bilgi girilmesi zorunluluğu var mıdır? 2-) İş güvenliği kapsamında işyeri hekimi ve...

Arşivlik Malzemelerin Muhafaza Süresi Hk.

Belediye arşivi ayıklama ve imha işlemleri hakkında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen ve Meclis kararlarının geriye dönük olarak imha edilmesi için ikincil mevzuat gereğince saklama süreleri mevcut mudur? Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödeme...