Diğer Hususlar

  • Sıralama

Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Stajı Hk.

Bilindiği üzere “orta öğretim kurumları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları” ibaresi 6111 sayılı Kanun ile eklenmiştir. bu bağlamda kurumumuza stajyerlik için başvuran Sakarya Uygulamalı Bilimler...

Kişisel Verilerin Korunması Hk.

Belediye olarak kişisel verilerin korunması hakkında kanunda ne gibi işlemler yapılması gerekiyor? Hangi birim görevli?

İrtifak Hakkı Bedeli

Hocam kolay gelsin. Mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerinden jeotermal firmasına ait boru hattı geçmektedir. Söz konusu eylem için belediyemiz işgaliye veya başka bir şekilde ücret talep edebilir mi? Teşekkür ederim

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Üyelerinin İstifası Hk.

Çiftçi malları koruma başkanlığındaki 5 asil 5 yedek üyenin hepsi istifa etmesi durumunda koruma başkanı görevden düşer mi? Sonrasında izlememiz gereken yol nedir?

Belediye Şirketleri Hk.

Sayın Hocam; 1-) Belediyemizin binde 1 ortaklığı olan A.Ş. 'nin mali tablolarının Sayıştaya gönderilmesi gerekmete midir? Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemine belge ve bilgi girilmesi zorunluluğu var mıdır? 2-) İş güvenliği kapsamında işyeri hekimi ve...

Arşivlik Malzemelerin Muhafaza Süresi Hk.

Belediye arşivi ayıklama ve imha işlemleri hakkında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen ve Meclis kararlarının geriye dönük olarak imha edilmesi için ikincil mevzuat gereğince saklama süreleri mevcut mudur? Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödeme...

Emlak Vergisi Kaydının Kapatılması

Merhaba iyi çalışmalar. Bir mükellefimizin taşınmazı mahkeme kararı ile maliye hazinesine (orman) geçmiş, fakat maliye ve tapu tescil işlemi yapmamış tapu kaydı mükellefimizin adına gözükmekte fakat mükellef mahkeme kararını gerekçe göstererek emlak...

Mesken altındaki depoların emlak vergisi hk.

hocam iyi çalışmalar. İskanı alınmış binalarda örneğin 6 mesken , 1 depo var diyelim. Depo ticaret amaçlı kullanılmıyorsa, buradan vergi alınmalı mı? Alınacaksa işyeri -ticarethane olarak mı alınmalı ?

Belediyelerde stajyer öğrenci çalıştırma zorunluluğu

İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Belediyelerde stajyer öğrenci çalıştırma sayısında üst sınır var mıdır? Stajyer öğrencilere ödenecek ücret çalışan personel sayısına göre mi belirlenecektir? Yoksa asgari ücretin %30'u oranında mı ödenecektir...

Ulaşım Araçlarındaki İlan ve Reklamlar Hk.

Sayın Hocam, 6360 sayılı Kanunun Geçici 1.Maddesinin 8.fıkrası ile ulaşım hizmetleri Büyükşehir Belediyesine geçmiştir.İlçemiz sınırlarında işletmecilik yapan özel halk otobüslerine verilen ilan ve reklama yönelik unsurlardan, 2464 sayılı kanunun 12....