Diğer Hususlar

  • Sıralama

Doğalgaz Dağıtım Şirketine Ortaklık Hk.

Yalova İlinde bulunan doğalgaz dağıtım şirketi ilçemizde 2017 yılından bu yana da hizmet vermeye başlamıştır. Ancak ortaklık payı ile ilgili belediyemize ne ortaklık sözleşmesi ne de bir para yatırmıştır. Herhangi bir ortaklık daveti de bulunmamaktad...

Sulama Birliklerindeki Taşeron İşçileri Hk.

Sayın Hocam ; biz bünyesinde 2013 yılına kadar içinde belde bulundurun mahalli idare birliği olarak 2007 yılında çıkan 5620 sayılı kanunda norm kadro ve geçici işçi çalıştırılması hakkındaki yükümlülüklere tabi olduk fakat 6172 sayılı kanundan sonra...

Stajyer Öğrenci

T.C.Aksaray Üniversitesi Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğrencileri Birliğimizde Şubat-Haziran dönemi içerisinde haftada 1 gün Sektör Uygulaması yapmak istemektedirler. İki Öğrenci Birliğimize müracaat etmişlerdir. Birliğimiz St...

Birlik Başkan Vekilliği Oturumu

Birlik Başkanı sürekli olarak Meclis Üyelerinden farklı farklı kişileri Başkan Vekili olarak görevlendirmektedir.Hele hele 2016 yılı seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde bu eylem daha da artarak devam etmektedir. Birlik Başkanının ne kadar süreyle Bir...

Sulama Suyu İşleri

Sayın Hocam; Mülkiyeti DSİ ait olan Sulama Suyu Tesisleri işletmesi Belediyemiz tarafından devralınmış ve işletmesi yapılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde bir müdürlük oluşturmak istiyoruz. Bu konuda hangi işlemleri yapmamız gerekmektedir?

Sulama Birliklerinin Özelleştirilmesi Hk.

Sulama Birliklerinin özelleştirileceği yönünde haberler almaktayız. Bizim Birliğimizde 5620 sayılı kanunla kadro verilmiş olan 31 adet işçi ve 2 adet sözleşmeli personel bulunmaktadır. Birlikler özelleşirse bu personelin kadro hakları korunup başka k...

Birlik Başkanlarının Sosyal Güvencesi

Merhaba Hocam, Birlik Başkanlarına Tüzük gereği asgari ücretin 3 katını geçmeyecek şekilde huzur hakkı ödenmektedir. Başkanların Sosyal Güvencesi nedir? Birlik sosyal güvencesinden sorumlu mu? Bu konuda aydınlatmanızı diler, teşekkür ederim.

Emekli işçi çalıştırlması hk.

Merhaba Hocam iyi çalışmalar. Birliğimizden emekli olan işçi tekrar birliğimizde emekli maaşı kesilmeden çalışabilir mi? Emekli olduğunda kazanmış olduğu bütün hakları kendisine ödenmiş olup çalıştırırsak neye göre çalıştırabiliriz?

SMMM Staj

Sayın Hocam, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde; staj süresinden sayılan haller de "Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fii...

Birlik Başkanları İçin Silah Ruhsatı Hakkında

Merhabalar Sayın Hocam, 1-) Birlik Başkanımız, Taşımalı veya Bulundurmalı Silah Ruhsatı Alabirlir mi ? Teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.