Diğer Hususlar

  • Sıralama

Köy Döneminde Yapılmış Olan Binalar İçin İçme Su Aboneliği

Sayın hocam, İçme Suyu Amirliğince içme suyu abone işlemlerinde tereddüde düşüldüğünden dolayı; 5393 sayılı kanun çerçevesinde İlçemiz Çamiçi Köyü Mahalleye dönüştürülmüştür; ancak yeni oluşan mahalle sakinlerinin su abonelikleri konusunda yeterli ka...

Asansör Zorunluluğu Hk.

Hocam merhabalar; Planlı alanlar imar yönetmeliğinin 34. maddesinin 4 bendinde;"(Değişik: RG-28/7/2018-30492) Kullanılabilir katlar alanı tek katlı olan binalar hariç 800 m2' den veya kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör...

Park Alanında Kulübe Yapılması Hk.

Sayın Hocam, Beldemizde bir kadın girişimci ahşaptan yaptırmış olduğu 4x4 ebatlarında içerisinde köfte pişirdiği baraka tipi kulübeyi park alanına yakın bir yere koyarak ön tarafında küçük masalar koyarak satış yapmak istemektedir. Aynı alana daha so...

Muhammen Bedel, Ruhsatsız Binalara Su Aboneliği, Plan Tadilatlarının İlanı ve Kurum Görüşleri Hk.

Sayın Hocam, Belediyemiz birimlerince bazı konularda tereddüde düşüldüğünden dolayı aşağıdaki sorulara açıklık getirmenizi arz ederim. Soru- 1) 2886 sayılı DİK gereği yapılan ihalede Muhammen bedelinin yüksek bulunmasından dolayı ihaleye katılan olm...

Hisseli Parselde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yapılması

Öncelikle kolay gelsin.Belediyenin hisseli olduğu bir parselde diğer hissedar bina yapmak istiyor. Fakat belediyenin hissesinin değerini nakit olarak alamayacağını, yapacağı binadan daire verebileceğini beyan etmektedir. Bu gibi durumlarda belediye i...

Köy Yerleşik Alan Civarında Cins Değişikliği Hk.

Sayın Hocam; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının 12.06.2014 tarihli ve'' 5403 Sayılı Kanun'' Yazısında, 3194 SK. 27. Maddesinde; Köy Yerleşik alan sınırları içerisinde, 3.7.2005 tarih ve 5403 sayılı...

Çatılarla İlgili Düzenleme ve Büyükşehir İmar Yönetmeliği Hk.

Sayın Hocam; Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu; 1-Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde ilgili idaresince belirlenecek olan;  "Bodrum hariç 2 katı geçmeyen binalarda çatıdaki değişik çözümlerin kabulünde i...

Hacizli ve İpotekli Metruk Yapının Yıktırılması Hk.

Hocam kolay gelsin. Sorumluluk sahamızda bulunan bir firmaya ait olan akaryakıt istasyonu hakkında 2018 yılının 5 inci ayında taşınmaz sahibine söz konusu binanın metruk durumda olduğundan gerekli güvenlik önlemlerini alınması veya istasyon binasının...

Resen İfraz ve Tevhit

Belediyemize bir vatandaş tarafından verilen bir dilekçede aplikasyon krokisi sunularak binasının ön cephesinde eski zamanlarda belediyemiz tarafından yapılan yolun (kilit parkeli 30 gün içerisinde kaldırılması talep edilmiştir. Ayrıca kaldırmazsak y...

Mimari Estetik Komisyonu Kurulması

Merhabalar Hocam; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 66. Maddesine göre Mimari Estetik Komisyonu kurmak istiyoruz. İlgili Maddenin 2. fıkrasında 5 uzmandan teşkil edilir deniyor ama 3. fıkrada 6 tane unvan sayılmaktadır, seçimi nasıl yapmalıyız? 3. f...