Diğer Hususlar

  • Sıralama

Bina Cephelerinin Sıvanması ve Boyanması Hk.

Hocam iyi günler. İlçemizde bulunan binaların bir kısmının dış cepheleri sıvanmamış bir diğer kısmının ise dış cephe ısı yalıtım işlemi pöliüretan püskürtme işlemi ile gerçekleştirilmiştir. Anılan her iki durum da görüntü kirliliğine sebebiyet vermek...

Kırsal Alandaki Yapılaşmalarda Yapı Ruhsatı İstisnası Hk.

Sayın Hocam; Kırsal mahallede yapılan ev inşaatı ile, İlçe merkezinde yapılan ev inşaatı arasında istenen belgeler ve yapılan işlemler arasında bir ayrıcalık var mıdır? Kırsal mahalleye yapılan ev için imar yönünden bir kolaylığı, bir avantaj var mıd...

Belediyenin Hisseli veya Müstakil İnşaat Yapmaya Elverişli Olmayan Artık Parsellerinin Satışı Hk.

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan hissesi oranında karşılık gelen küçüklü büyüklü atık arsa niteliğinde bulunan yerlerin satışı doğrudan meclis kararına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi veya 16. maddesi gereğince yaklaşık maliyet v...

Metruk Bina Yıkım İşlemleri Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. İlçemiz sınırları içerisinde Metruk bina olarak tespit edilen ve ilçe emniyet müdürlüğünden de gönderilen (15-20) taşınmazların yıkım iş...

Metruk Binaların Yıkılması Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. İlçemiz sınırları içerisinde Metruk bina olarak tespit edilen ve ilçe emniyet müdürlüğünden de gönderilen (15-20) taşınmazların yıkım iş...

Değerleme Raporu Bedelinin Ekspertizlere Ödenmesi Hk.

Hocam, Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çevre Şehircilik Bakanlığının ilgili birimi ile görüşmesi sonucunda, değer artış payının tespit için Çevre Şehircilik Bakanlığının görevlendirmiş olduğu ekspertizlere (gayrimenkul değerleme) hazır...

Baz İstasyonu Kirası Hk.

ilçemizde kurulu olan baz istasyonları ile 3 yıllık kira sözleşmesi yaparak direkler ve konteynerler için kira tahsilatı yapıyoruz. 2021 yılı kirası 18.235,79 TL olan GSM operatörü 3194 sayılı Yasanın ek 9. maddesinin 7. paragrafında "Elektronik habe...

Taşınmazlardaki Hisselerin Takası Hk.

İyi çalışmalar. Belediyemiz ile vatandaşın 18. madde uygulamasından dolayı 3 parselde hissesi bulunmaktadır. Yine aynı vatandaşa ait tapusu kendi adına olan bir parsel ile vatandaş ile 18. madde uygulamasından doğan hissedar olduğumuz arsanın tevhit...

Taşınmazlardaki Belediye Hisselerinin Satışı Hk.

Merhaba, bir parselde belediye ile şahıs müşterek bir parselde vatandaşın hissesi 444.52 m2 belediye hissesi 655.48 m2 dir vatandaşa encümen kararı ile satışı ihalesiz yapılabilir mi? 

Hisseli Parselin Satış Usulü Hk.

Sayın Hocam; Yola cephesi olmayan artık parseli harita uygulaması ile hisseli parsel olarak tevhit işlemi yapılmıştır. Vatandaşın hissesi (zaten kendi parseli) 1.200 m², Belediyemizin hissesi (artık parsel) 880 m² diğer hisse sahibi vatandaş belediye...