Diğer Hususlar

  • Sıralama

Parseldeki Belediye Hissesinin Satışı Hk.

İyi günler, vatandaşın başvurusunda bir parselde belediye ile şahıs müşterek bir parselde vatandaşın hissesi 444.52 m2, belediye hissesi 655.48 m2 dir. Vatandaşa encümen kararı ile satışı ihalesiz yapılabilir mi?

Hisseli Taşınmaz Satışı Hk.

İmar düzenlemesinden kaynaklı belediyemiz hissenin, parselde hissesi bulunan kişilere satın almaları konusunda gerekli yazı yazılmış ve süre verilmiştir. Ancak verilen süre sonucunda söz konusu hissedarlar satın alma talebinde bulunmamıştır. Aynı yer...

Tarımsal Arazide Depo Yapımı Hk.

6360 sayılı Kanun ile birlikte mahalleye dönüşen köylerde; köy yerleşik alanı dışında bulunan 93.850.00 m2 ve niteliği elma, erik ve badem bahçesi olan taşınmazda kapalı depo alanı yapılmak amacıyla vatandaşın talebi bulunmaktadır. İmar müdürlüğü ola...

Bitişik Nizamdaki Yapının Çürük Olduğu İddiası Hk.

Bitişik nizamda yapılaşmış olarak yapılardan biri çürük ve statik olarak uygun olmadığı iddia edilerek bitişik bina sahibi tarafından şikayet edilmektedir. 4 katlı binanın zemin katı ruhsatlı başlanmış yapı kullanma belgesi alınmamış 1. ve 2. kat içi...

Taşınmazdaki Belediye Hissesinin Satışı Hk.

Hocam kolay gelsin. Bir İmar adasında yer alan ve Belediyemize ait parsel ile vatandaşa ait bir taşınmaz imar kanununun ilgili maddeleri gereğince şuyulandırılmıştır. Şuyulu olan diğer parselin sahibi belediyeye ait taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale...

Parselasyon Sonucu Yolda Kalan Ağaç Bedellerinin Ödenmesi Hk.

18. madde uygulaması kesinleşerek tescil edilmiş kadastro parseli içerisindeki ağaç, duvar imar yolunda kalmıştır. Belediye tarafından imar yolunun açılacağı gerekçesiyle ağaçların maliki tarafından kaldırılması için yazı yazılmıştır. Belediye imar y...

Temel Kazısı Sebebiyle Çevredeki Taşınmazlara Verilen Zararlar Hk.

Belediyemizce yapı ruhsatı verilen bitişik nizamlı bir parselde bodrum kazısı yapılması esnasında bitişik parseldeki yapıda hasar meydana geldiği hakkında bir şikayet bulunmaktadır. Bu durumda belediyemizce nasıl bir yol izlenmesi gerekmektedir? Hasa...

Taşınmazdaki Belediye Hissesinin İhale Yoluyla Satışı Hk.

Belediyemiz tarafından yapılan 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi çalışmalarında taşınmaz sahiplerinin arsalarında hisseli Belediye payları bulunmaktadır. Belediye olarak vatandaşlara belediye paylarını almaları için 30 günlük süre içeren tebliğ al...

Baz İstasyonlarından Yer Seçim Belgesi Ücreti Alınması Hk.

Sn Hocam, beldemizde telekomünikasyon firmaları Baz istasyonlarını 2018 yılından önce koymuşlardır. Yer seçim belgesi ücreti hakkında tereddütte düşülmüştür. Soru1: 2018 yıldan önce kurulan baz istasyonlarından ücret alınacak mıdır? Soru2: 2018 yıl...

Kat Mülkiyeti Tesisi Hk.

Merhaba, bir parsel üzerinde yapılmakta olan ve henüz yapı kullanma izni (iskan) almamış birden fazla bağımsız bölümlü bloklu bir yapı grubu kat irtifakı tesis etmeden iskan sonrasında doğrudan kat mülkiyeti kurabilir mi? İyi çalışmalar.