Diğer Hususlar

  • Sıralama

Hisseli Taşınmaz Satışı Hk.

Sayın Hocam; Belediyemize ait hisseli arsanın tamamı (600,00) m² dir. Belediyemizin hissesi: 150,00m² diğer hissedarın hissesi 450,00 m² dir. Diğer hisse sahibi Belediyemizin hissesini satın almak istemektedir. Bununla ilgili satılması yönünde Meclis...

Mesire Yeri Ayrılması Hk.

Sayın Hocam; Belediyemiz adına 1980 yılında Şeker Fabrikası tarafından tamamı üzerinde Alpullu Belediyesi lehine 99 yıl müddetle intifa hakkı bulunan Çamlık sahası olarak geçen taşınmaz için (orman bakımı- ormanlık vasfının muhafazası ve milli park ş...

Ruhsatsız Yerde Su Aboneliği Hk.

Belediyemiz mücavir alan içerisinde uygulama imar planı dışında olan taşınmaza Belediyemiz Meclis kararı ile daha önce tüp depolama sahası yapılmasına izin verilmiştir. Taşınmaz sahibi dilekçe vererek yangın anında müdahale de kullanmak amacıyla su b...

Hisseli Taşınmazın İhale Suretiyle Satışı Hk.

İyi günler, belediyemizin de mülkiyet sahibi olduğu riskli yapılı binanın yıkım isleri gerçekleştirildi ve tapu kaydı hisseli arsa tapusunu çevrildi. Soru: 1. Bu arsanin satışını öncelikli olarak imar kanunu madde 17 ye göre tahmini bedelini belirley...

Taşınmazlardaki Hisse Satışı Hk.

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarda; 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde satışı talep edilen, diğer hissedarlara ait hisselerin satış bedeli için Belediye Meclisimizce satılmasına karar verilen ve Encümen Karar...

Riskli Yapının Tahliye ve Yıkımı Hk.

Bir kısmı Belediyeye ait bir kısmı vatandaşa ait işhanı için riskli yapı kararı bulunmaktadır, bu işhanı için yapılacak işlemler nelerdir, bu taşınmazlar tahliye için belediye kiracılarına yazı gönderilmiştir, tümü için yapmamız gereken nedir?

Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması Hk.

Sayın Hocam, Ruhsatsız olarak yapıların kaldırılmadığı tespit edildikten sonra İmar Kanununun 42. maddesi gereğince mühürlenen inşaatın veya yapının yıkılması yönünde encümen kararı alınıp ilgili birimlerine işlemlerin uygulamasının yapılması için gö...

Mücavir Alanın Kaldırılması ve Köyün Belediyeye Katılması Hk.

Belediyemize 2016 yılında mahkeme kararı ile mücavir alana dahil bir köy var. Ancak muhtar ve köylüler hizmet götürülmesi nedeniyle mücavir alandan çıkmak istemektedirler. Mücavir alandan çıkabilirler mi? Mahkeme kararı mı olması gerekir? Belediye ol...

Baz İstasyonu Yer Kullanım Bedeli Hk.

İyi günler iyi çalışmalar. Belediyemiz ile TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında 26/10/2020 tarihinde 3 yıllık (20/11/2020-19/11/2020) 50 m²'lik alanın baz istasyonu için kira sözleşmesi yenilenmiştir. Kira sözleşmesi 3 yıllık peşin 61.500,00 TL...

Mera Alanında Besihane Yapımı İçin Tahsis Amacı Değişikliği ve Belediyece Besihane Yapımı İçin Kooperatife Arsa Tahsisi Hk.

Hocam merhaba. Kasabamızda hayvancılık sanayi ve tarımsal nitelikli alan olarak planlı ve mera vasıflı taşınmazlar üzerine hayvancılık üzerine besihane ve bekçi evi şeklinde sanayi tesis alanı kurulmak istenip vatandaşlara satışı gerçekleştirilmek is...