Diğer Hususlar

  • Sıralama

Özel Sektörde Yapılan İşler İçin İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Hk.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45. maddesinin (b) bendinde, özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğ...

Meclis Üyesinin Eşinden Alım Yapılması Hk.

Sayın Hocam, Belediye Meclis Üyemizin eşinin marketinden Belediyemiz çay ocağına çay kahve meşrubat vb alışveriş yapılarak fatura bedelinin ödenmesinde herhangi bir sakınca var mıdır?

İkinci El Çöp Kamyonu Alımı

Hocam merhabalar. Belediye olarak çöp toplama kamyonu almak istiyoruz. Ancak maddi yetersizliklerden dolayı ikinci el çöp kamyonu alınması yönünde karar verildi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ikinci el çöp kamyonu alabilir miyiz? İkinci el çöp...

İhaleden Sonra Ödenek Aktarımı

Hocam merhabalar, 2020 yılını kapsayacak bir yıllığına veterinerlik ve vektör mücadelesi hizmet alımı ihalesine çıkmak istiyoruz. İhale 2020 yılını kapsadığından 2020 yılı için ilgili kalemde yeterli ödenek bulunmamaktadır. 2020 yılı için ayrılan hiz...

Belediye Şirket Personelinin Doğrudan Temin Belgelerini İmzalamaları

Söğüt Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan personele yapılan doğrudan temin evraklarına imzalatılabilir mi?

Bütçe İçi İşletmenin Şirket Üzerinden İşçi Alımı

Sayın Hocam, 696 sayılı KHK ile belediyemizde kurulan Personel Limited Şirketinde taşeron firmalardan geçen 32 temizlik ve 20 büro işçisi olarak 52 işçi çalışmaktadır. Bundan ayrı olarak Belediyemiz bünyesinde İçişleri Bakanlığından izin alınarak büt...

Şantiye Şefi Hk.

Belediyemiz tarafından çok amaçlı salonlar yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. İşi alan firma tarafından ihale sözleşmesi gereği görevlendirilen şantiye şefinin ilimiz dışında görev almasından dolayı yapı ruhsatı düzenlediğimiz MAKS sisteminde hata i...

Yıllara Sari Proje Hizmet Alımı

Proje hizmet alımı ihalesi düşünülmektedir. Bu ihaleyi yıllara sari yapabilir miyiz? Kanuni dayanağı nedir?

Belediye Başkanın Kardeşinden veya Akrabasından Alışveriş Yapmak

Hocam iyi günler. Belediyemizde yapılacak olan alımlarda başkanın kardeşinden veya akrabasının iş yerinden teklif almamızın bir sakıncası var mıdır? Avans ile yapılacak alımlarda belediye başkanının kan bağı olan akrabalarından iş yerinden alışveriş...

Parke Taşı Satışı

Sayın hocam iyi günler. Bir kaç tane sorum olacak. 1-Belediyemiz tarafından üretimi yapılan parke taşı satışı diğer belediyelere ne şekilde yapılır? 2-Belediyelerin açmış olduğu parke taşı ihalelerine katılmadan ihaleyi açan belediyeye parke satışı y...