Diğer Hususlar

  • Sıralama

Belediye Şirketi İstisna Başvurusu Hk.

Hocam öncelikle iyi çalışmalar diler saygılar sunarım. Belediyemiz sermayeli kurulan limited şirketine ait " ..............Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketimiz için Kamu İhale Kanunu 3 üncü maddesinin (g) maddesi gereği istisna başvurusunda bulun...

Alacağın Temliki Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Yapılan ihale sonucunda alacaklı firma veya şahıs noter aracılığı ile alacağı parayı başkasının banka hesabına devrini isteyebilir m? Yani alacağını başkasına devredebilir mi? 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımı Hk.

Sayın Hocam; 6331 sayılı Kanunun 2 maddesi "kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygula...

Belediye Şirketinin Belediyenin İhalesine Girmesi Hk.

Hocam Merhabalar. Belediye tarafından yapılacak olan ihalelere Belediye Şirketleri katılabilir mi? Belediye şirketi bünyesinde çalışan Mühendislere ait diplomaları Belediye Şirketinin iş deneyimi olarak sunmaları mümkün mü?

Belediye Şirket İşçileri Yemek Kartı Temini Hk.

696 Sayılı Kanun Hükmünde kararnameye istinaden kurulan Belediyemiz Personel Ltd. Şti. ile Disk Genel İş Sendikası arasında imzalanacak olan toplu iş sözleşmesinde işçilerin fiilen çalışmalarına bakılmaksızın her ay maaşla birlikte sosyal yardım olar...

Geçici Teminatın Gelir Kaydı Hk.

Merhabalar, istekli firma geçici teminatı kat-i teminata çevirmiş, kat-i teminat tutarını tamamlamış fakat sözleşmeye gelmemiştir. Firmanın geçici teminat tutarı kadar mı yoksa teminatın hepsini mi gelir kaydedeceğiz? Teşekkürler

Belediye Şirketinden Hizmet Alımında Uygulanacak Kâr Oranı Hk.

Belediye şirketlerinden Belediyeye personel hakedişleri için kesilen fatura şirket karı % kaç olmalıdır? Ayrıca şirket karı % oranı yönetim kurulu tarafından belirlenebilir mi?

Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşler İçin İş Deneyim Belgesi Düzenlemesi Hk.

Belediyemiz imar müdürlüğüne mal sahibi olarak bir firma yapı ruhsatı için başvuruda bulunmuştur. Firmanın müteahhitlik belgesi mevcut olup ruhsat ve yapı kullanma izin belgesinde kendisinin adı geçmektedir. Bu firma inşaatı yüklenici olarak noter on...

Kat Karşılığı İnşaat İşinde İş Denetleme ve İş Yönetme Belgesi Verilmesi Hk.

Merhabalar sayın Hocam; 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ inceledikten sonra şu tip sorular hasıl oldu, bizleri aydınlatırsanız müteşekkir olacağız. Belediyemiz tarafından kat karşılığı...

İhalelere Katılanlarla İlgili Güvenlik Soruşturması Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakandan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılacak Mal, Hizmet veya Yapım İşi ihalesini kazanan isteklilerin, 22 Kasım 2016 tarihli ve 29896 sayılı Resmi Gazeted...