Diğer Hususlar

  • Sıralama

Yıllara Sari Proje Hizmet Alımı

Proje hizmet alımı ihalesi düşünülmektedir. Bu ihaleyi yıllara sari yapabilir miyiz? Kanuni dayanağı nedir?

Belediye Başkanın Kardeşinden veya Akrabasından Alışveriş Yapmak

Hocam iyi günler. Belediyemizde yapılacak olan alımlarda başkanın kardeşinden veya akrabasının iş yerinden teklif almamızın bir sakıncası var mıdır? Avans ile yapılacak alımlarda belediye başkanının kan bağı olan akrabalarından iş yerinden alışveriş...

Parke Taşı Satışı

Sayın hocam iyi günler. Bir kaç tane sorum olacak. 1-Belediyemiz tarafından üretimi yapılan parke taşı satışı diğer belediyelere ne şekilde yapılır? 2-Belediyelerin açmış olduğu parke taşı ihalelerine katılmadan ihaleyi açan belediyeye parke satışı y...

Özel Sektöre Yapılan İşlerle İlgili İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi

Hocam iyi günler. İlçemiz sınırları içerisinde Belediyemizce ruhsat verilip iskan işlemleri tamamlanan işlerde iş sahibi tarafından talep edilmesi halinde iş deneyim belgesi verilir mi? Verilirse şartları nelerdir? Saygılarımla.

Başka Bir Belediyeden Araç Satın Alınması ve KDV Uygulaması Hk.

Sayın hocam, komşu belediyemiz bir sene önce DMO aracılığı ile 1 adet yol süpürme aracı satın almış, ancak engebeli bir arazi yapısına sahip olduklarından aracı kullanamayarak devre dışı bırakmışlar. Bugün için bizim aynı özelliklere sahip bir araca...

Özel Sektöre Yapılan İşlerle İlgili İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi

Özel sektöre taahhütte bulanan yükleniciler için yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme olması gerekirken sözleşmenin noter onaylı olmaması karşılığında diğer şartları sağlıyorsa? İş deneyim belgesi verilebilir mi? Konu ile ilgili...

Belediye Şirketi Finansal Kiralama

Sayın hocam, şirketimizin finansal kiralama (leasing) yolu ile beton santrali edinerek, ticari faaliyette bulunabilmesi için işleyecek süreç hakkında terettüde düşülmüş ve hukuki bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bir önceki sorumuzda araç ve taşınmaz ki...

Belediye Şirketi Araç ve Taşınmaz Kiralama Hk.

Merhaba, Belediyeye ait şirketimizin işyeri, araç vb. kiralama yolu ile edinimlerinde izlenecek yol ne olmalıdır? 4734 sayılı yasa hükümleri ve parasal hadlere tabi midir? Yapılacak olan kiralama işi ile ilgili olarak belediye meclisinin onayı gerekl...

Danışmanlık

Belediyemiz D-5 sınıfında yer almaktadır. Belediye başkanı hizmet satın alarak kendisine danışman hizmeti satın alabilir mi? Teşekkürler.

İdare Yetkilisi

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz tarafından yapılacak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21/f maddesi gereğince, yapılacak Doküman almaya ve teklif vermeye dave...