Diğer Hususlar

  • Sıralama

Sözleşme Zamanı Sunulması Gereken Belgelerin Eksik Olması Hususunun Değerlendirilmesi

Bu Karar, sözleşmeye davet edilen firmanın vergi borcu yoktur yazısını teslim edememesi durumunda geçici teminatının irad kaydedilmesinin ihale mevzuatına uygun olduğunu belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İtiraz Sonucu İptal Edilen İhalede Üst Mahkemenin Yürütmeyi Durdurma Kararı Vermesi

Bu Karar, İtiraz sonucunda mahkemece iptal edilen ihale kararının, idarenin başvurusu ile üst mahkemece durdurulması üzerine, ihalenin alınan karar yönünde devam etmesinin ve sözleşme yapılmasının mevzuata uygun olup olmayacağına ilişkindir.

Feshedilen İhalenin Tazminat Ödemesinde Fatura

Değerli Hocam, 696 sayılı KHK'nın 127. maddesi gereği, yürürlükteki hizmet alımı işine ilişkin bir sözleşmemiz feshedilmiş ve yapılan işin tutarı her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin %80'ini aşmadığından yüklenici lehine tazminat hakkı doğm...

Hizmetin İfasında Kullanılmak Üzere Belirlenmiş Olan Araçların İhale Süreci İçerisinde Ve Sözleşme İmzalanmadan Önce, İdare Envanterine Girmiş Olması Nedeniyle İhalenin İptal Edilip, Edilemeyeceği

“Evsel ve Katı Atıkların Toplanması ve Nakli, Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin El ve Makine ile Süpürülerek Temizlenmesi için 135 Kişilik Personel Hizmet Alımı İşi” İhalesi