Diğer Hususlar

  • Sıralama

Birim Dışına Gerçekleştirme Görevlisi Olarak Görevlendirme Hk.

İyi çalışmalar. 5018 sayılı Kanuna göre, görev yaptığı birimin dışında gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirilen personel, bu görevlendirmenin kanuna aykırı olarak yapıldığını ve oluşabilecek herhangi bir kamu ya da kişi borcundan meydana gelme...

Mahalli İdare Birliklerin Alacaklarının Yapılandırılması Hk.

Sayın hocam merhaba, Belediyemizin üyesi olduğu mahalli idare birliğine olan birlik payı borcu 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılabilir mi?

Takdir Komisyonu Ücreti Hk.

213 sayılı vergi usul kanununa göre 4 yılda bir kurulan kıymet takdir komisyonlarına ödenecek ücretler hangi kanun maddesine göre ve ne şekilde hesaplamak gerekmektedir? iyi çalışmalar.

Muhasebe Yetkilisinin Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Sorumluluğu Hk.

Sn Hocam, tahakkuk ve tahsilat servisince iptal edilen tahakkuk ve makbuzların doğru ya da yasal olup olmadığı hususunda muhasebe yetkilisinin sorumluluğu var mıdır? Eğer var ise her ay tahakkuk ve tahsilat servisinden iptal edilen tahakkuk kayıtları...

Gazilerin Toplu Taşıma Hizmetlerinden Ücretsiz Yararlanması Hk.

Hocam günaydın. Bilindiği üzere gazilerimiz ve şehit yakınları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaktadır. Belediyemize ait İl ve İlçeye yolcu taşıyan otobüs veya münibüs bulunmamaktadır. Sadece özel şahıslara ait ve belediyemiz ile sözleşme...

Belediye Şirketlerinin Özel Bankalarda Hesap Açması Hk.

Merhaba Hocam, Sermayesinin % 100'ü Viranşehir Belediyesi'ne ait olan VİRBEL İmar İnşaat San.ve Tic. A.Ş şirketimiz 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen personeller için kurulmuştur. Şirketimiz Personel A.Ş. değil aynı zamanda ticari faaliyetl...

GÖREVLENDİRME

Sayın Hocam. Belediyemizde 696 sayılı kanun kapsamında şirket üzerinden çalışmakta olan işletme mezunu büro personeli olarak görev yapan personelin, mali hizmetler bünyesinde ön mali kontrol yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi olarak resmi yazı ile g...

Uzlaşma Komisyonu Toplantı Ücreti Hk.

213 sayılı VUK uyarınca Belediyelerde oluşturulan Uzlaşma Komisyonunun memur üyelerine herhangi bir ücret ödenir mi? Ödeniyorsa hangi tutara göre hesaplanır ve geriye dönük ücretler talep edilebilir mi?

Kredi Kullanılmasında Piyasada Faiz Araştırması Hk.

Sayın Yetkili,  bildiğiniz üzere , bir kamu kuruluşu olan Belediyeler 5393 sayılı Kanunun 68. maddesi çerçevesinde borçlanabilmektedir. Uygulamada kredi kullanmadan önce bir çok bankadan teklif alınmakta, en düşük faiz oranı veren bankalardan tekrar...

Mesleki Sorumluluk Sigortası Hk.

Belediyemize ve kamu kurumlarına ait yeşil alanların otunun biçilmesi ve ağaç budamalarında çevreye zarar vermemek adına çalışılan yerlere uyarı levhaları koymaktayız. Buna rağmen ot motorları çalışırken motorun taş fırlatması sonucu arabaların camla...