Diğer Hususlar

  • Sıralama

Kredi Kullanılmasında Piyasada Faiz Araştırması Hk.

Sayın Yetkili,  bildiğiniz üzere , bir kamu kuruluşu olan Belediyeler 5393 sayılı Kanunun 68. maddesi çerçevesinde borçlanabilmektedir. Uygulamada kredi kullanmadan önce bir çok bankadan teklif alınmakta, en düşük faiz oranı veren bankalardan tekrar...

Mesleki Sorumluluk Sigortası Hk.

Belediyemize ve kamu kurumlarına ait yeşil alanların otunun biçilmesi ve ağaç budamalarında çevreye zarar vermemek adına çalışılan yerlere uyarı levhaları koymaktayız. Buna rağmen ot motorları çalışırken motorun taş fırlatması sonucu arabaların camla...

Buluntu Para ve Eşyalar Hk.

Zabıta müdürlüğüne teslim edilen kayıp para ve kayıp eşya ile ilgili vezneye teslim edilebilmesi için belirli bir zaman var mıdır? İzlenecek yollar nelerdir? Tutanak içerisinde hangi bilgiler bulunmalıdır? İyi günler.

Şirket İşçilerine Tahsildarlık Görevi Verilmesi Hk.

Hocam kolay gelsin. Belde belediyesinde Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak görev yapmaktayım. Yetersiz tahsildar sebebiyle belediye şirket işçisini tahsilat yapması için görevlendirmek istiyorum. Görevlendirme işlemini yapabilir miyim? Hangi kanun ve...

Belediyenin Borcunun Başka Bir Firmanın Alacağına Mahsubu Hk.

Sayın hocam, Belediye Başkanlığından alacağı olan bir firmamın Belediyemize borcu olan diğer bir firmanın borcunu mahsup edebilir miyiz, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?

Belediyeye Ait Taşınmazların Borçlarına Karşılık Mahsubu Hk.

Hocam hayırlı günler, Belediyemizin muhtelif kişilere olan borçları ödeme güçlüğü sebebiyle zamanında ödenememiştir. Belediyemizin çeşitli ebatlarda arsaları mevcut olup, satış bellerini SPK lisansı olan firmalara değer tespiti yaptırdıktan sonra bor...

Özel Bankalarda Vadeli Hesap

Hayırlı günler, iyi çalışmalar dilerim; Bazı kamu bankalarında, kurumumuzun mevduatlarını tutmuş olduğumuz vadeli mevduat hesaplarımız bulunmaktadır. Bugüne kadar kamu yararı adına kamu bankalarında tutmuş olduğumuz mevduatlarımıza ödenen aylık faiz...

Borçlanma Limitleri Hk.

Sayın Hocam; 5393 S. K. 68 /e bendi; "Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerl...

Yüklenicinin Alacağını Temlik Etmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar, kolay gelsin. Belediyemize mal satan bir firma alacağı olduğu bakiyeyi bir faktöring şirketine temlik vermek istiyor. Belediye olarak böyle bir şey yapabilir miyiz? Eğer yapabilirsek ödeme esnasında borcu yoktur belgesini kimden...

Hazine Arazisi Satışından Ayrılan Gecekondu Fon Payının Belediyenin Vergi Borçlarına Mahsubu Hk.

Sayın hocam, 4706 sayılı kanunun 5. maddesi gereği hazine taşınmazın satışlarında %10 gecekondu fonuna, yüzde %30 belediyemize pay verilmekte olup, ancak mal müdürlüğü bunu Belediyemizin vergi dairesi borçlarından dolayı vergi dairesine göndermektedi...