Diğer Hususlar

  • Sıralama

Borçlanma Limitleri Hk.

Sayın Hocam; 5393 S. K. 68 /e bendi; "Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerl...

Yüklenicinin Alacağını Temlik Etmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar, kolay gelsin. Belediyemize mal satan bir firma alacağı olduğu bakiyeyi bir faktöring şirketine temlik vermek istiyor. Belediye olarak böyle bir şey yapabilir miyiz? Eğer yapabilirsek ödeme esnasında borcu yoktur belgesini kimden...

Hazine Arazisi Satışından Ayrılan Gecekondu Fon Payının Belediyenin Vergi Borçlarına Mahsubu Hk.

Sayın hocam, 4706 sayılı kanunun 5. maddesi gereği hazine taşınmazın satışlarında %10 gecekondu fonuna, yüzde %30 belediyemize pay verilmekte olup, ancak mal müdürlüğü bunu Belediyemizin vergi dairesi borçlarından dolayı vergi dairesine göndermektedi...

Belediye Şirketi İşçilerine Gerçekleştirme Görevi Verilmesi Hk.

Hocam iyi günler; Harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin harcama sürecindeki görev ve sorumlulukları 5018 Sayılı Kanunun 32 ve 33. Maddelerinde düzenlenmiştir.33. madde de ‘’Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin...

Vergi İhbar Tazminatı Hk.

Sn Hocam, elektrik firmasının vergi kaçırmasını ihbar eden şahsa ihbar tazminatı ödenecektir. Söz konusu alacak 44.374,55 TL ana para, 65.993,36 TL faiz ve 44.374,55 TL vergi zıyaı cezasıdır. Ancak kurum 7256 sayılı Kanundan yararlanıp 44.374,55 TL a...

Harç İadesi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygılarımı sunarım. Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından sehven bir vatandaştan otopark ücreti olan ikibin TL ücret tahsil edilmiş bulunmaktadır. Vatandaş...

Fon Hesabı Açılması Hk.

Sayın hocam, Belediye Başkanlığımızca İller Bankası veya farklı bir banka nezdinde fon hesabı açılarak elimizdeki paranın bu yönde değerlendirilmesi mümkün müdür? Teşekkür ederim.

Taşınmaz Satış ve Kiralamalarında Encümen Kararı Alınması Hk.

Saygılar sayın hocam, belediye meclisimizce süresi 3 yılı aşan kiralama ve satışlarda meclis kararı alındıktan sonra taşınmaz satış ve kiralanması için ayrıca encümen kararı alınması gerekir mi? saygılarımla

İvazsız Bağışın İadesi Hk.

Belediyemize 2 ay önce ivazsız bağış yapan kişi 2 ay sonra dilekçe ile başvuruda bulunarak ivazsız bağışını geri istiyor. İvazsız bağışı geri ödemek mümkün müdür?

Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Hk.

Selam hocam, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereğince, amatör spor kulüplerine nakdi yardımı,ile ilgili bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeniz için tahakkuk eden miktarın binde on ikisinden bahsedilen 1-bu oran hesapl...