Diğer Hususlar

  • Sıralama

Asker Ailelerine Yardım Hk.

İyi çalışmalar hocam, 6 ay askerlik görevini yapmak için askere giden şahısın annesi belediyemizden asker ailesi yardım parası için başvurdu. Belediye olarak muhtaçlık araştırması yapılacak mı, askerlik süresi boyunca aylık ödeme ne kadar olacak, ask...

Vergi Borcu Olan Yüklenicilere Yapılacak Ödemeler Hk.

Kurumumuza fatura kesen mükellefden istenilen borcu yoktur belgesinde şahsın vergi borcu olduğu görülmüştür. Fatura sahibine ait borcu kurum mu ödemeli ilgili vergi dairelerine yoksa fatura sahibi ödedikten sonra kurum faturayı öyle mi ödemeli? Borcu...

Banka Hesaplarının Haczi Hk.

Sn Hocam, bankamızda 5 adet hesap açılmıştır. 1-İller bankası, 2-maaş hesabı, 3-vergi, resim ve harçlar hesabı, 4-şartlı bağışlar hesabı. Bu hesaplara meclis kararı gereği haczedilemez kararı alınmış olup 5. cari hesap açılarak haczedilebilir karar a...

Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitim ve Sınavına Katılma Şartları

Başkanlığımız emrinde 21.12.2010 tarihinden itibaren Şef kadrosunda görev yapan personelimiz İşletme Fakültesi mezunu olup, 25.11.2015 tarihinden beri İşletme Müdürlüğü(vekaleten) , 20.09.2019 tarihinden beri de Mali Hizmetler Müdürü (vekaleten) olar...

Alacağın Üçüncü Kişiye Ödenmesi Talebi Hk.

Merhaba Sayın Hocam, Belediyemizden alacağı bulunan şahıs, bir dilekçe ile alacağının kendi banka hesabına değil de, başka birinin banka hesabına aktarılmasını talep etmiştir. Bu kapsamda tutarın başkasının banka hesabına aktarılması mevzuatımıza uyg...

Otopark Hesabının Amacı Dışında Kullanılması

Merhaba. Otopark Yönetmeliği gereği otopark hesabında bekleyen paranın otopark işi haricinde başka bir amaçla emaneten kullanılması için (İleride söz konusu miktarın tekrar otopark hesabına belediye hesabından aktarılması şartıyla) Belediye Meclisi k...

Kredinin Amacı Dışında Kullanılması

Belediye Meclis kararı ile belli bir yapım işinde kullanılmak üzere şartlı olarak bankalardan çekilen kredinin, belirtilen işte kullanılmayıp belediyenin farklı harcamalarında kullanılması mevzuat açısında suç teşkil eder mi? İdari ve hukuki yaptırım...

Hazine Arazisi Satışlarından Ayrılan Payların Kullanılması Hk.

Sayın Hocam, Mal Müdürlüğü tarafından hazine taşınmazlarının satışından elde edilen gelirin %10'u öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak üzere belediyemiz fon hesabına aktarılmaktadır. Belediyemizin eski binaların yı...

Stratejik Planın Gönderileceği Kurumlar

Sayın Hocam, Belediyemiz tarafından hazırlanan 2020-2024 yılı stratejik plan meclisin onayına mütakip Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Baskanlığına üst yazı ile birlikte göndereceğiz. Belediyemizce hazırlanan stretejik planı bir başka bakanlığı da...

Özel Bankada Hesap Açılması Hk.

Selam hocam, Belediyemiz bankalarda bulunan vadeli, vadesiz mevduati, fon hesaplarına kamu haznedarlığına ait bankaların (T.C.Ziraat,Vakıf,Halk ve Merkez Bankası) dışında diğer özel bankalar ile çalışabilir mi? vereceğiniz cevaptan dolayı tşk.