Diğer Hususlar

  • Sıralama

Özel Bankalarla Maaş Promosyonu Sözleşmesi Yapılması Hk.

Merhaba Hocam; Belediyemiz bünyesinde çalışan kamu görevlileri maaş ve ücretlerini Ziraat Bankası ile belediyemiz arasında imzalanan protokole istinaden Ziraat Bankasından almaktadır.Kurumumuzun ve görevli tüm personelin maaş hesapları Ziraat Bankası...

İç ve Dış Borç Stoku Hesabı

İyi çalışmalar, 5393 sayılı Kanunun 68. maddesine göre borçlanma hesabında iç ve dış borç stok hesabında bilançodaki hangi hesaplar dahil edilmesi gerekmektedir? 320,36 gruplar 330, 333 vb hesaplar borç stok tutarı hesabında dikkate alınması gerekir...

Borçlanmada Borç Stoku Hesabı ve Bakanlık İzni Hk.

Merhaba kolay gelsin, kredi kullanma yolu ile borçlanma yapabilmek için iç ve dış borç stok tutarının tespitinde vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, kamuya ve birliklere olan pay ve diğer borçlar, bütçe emanetine alınan piyasa borçları ile persone...

Özel Bankalarda Mevduat Hesabı Açılması Hk.

Belediyeler, özel bankalarda vadeli hesap açtırıp, nakdi varlıklarını bu bankalarda değerlendirebilir mi? Özel bankalar faiz oranını kamu bankalarına göre çok daha yüksek teklif etmekte, kamu bankaları kamu haznedarlığının faiz oranını uygulamaktadır...

Vadeli Hesap Açılması Hk.

Belediyemizce tahsis, kira, 2886 sayılı ihale kanununca gelen ihale bedel gelirini banka vadeli hesaplarında, risksiz fonlarda veya iller bankası aracılı ile değerlendirebilir miyiz? Bunun için yapmamız gereken mevzuat iş ve işlemler nelerdir bilgile...

Şartlı Yardımın Vadeli Hesapta Tutulması Hk.

Altyapı zararlarının giderilmesi için ilgili Bakanlık tarafından gönderilen ve hesabımızda bulunan şartlı yardım parasını Özel Bankanın Vadeli hesabında değerlendirebilir mi? Teşekkür eder, saygılar sunarım.

Birim Dışına Gerçekleştirme Görevlisi Olarak Görevlendirme Hk.

İyi çalışmalar. 5018 sayılı Kanuna göre, görev yaptığı birimin dışında gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirilen personel, bu görevlendirmenin kanuna aykırı olarak yapıldığını ve oluşabilecek herhangi bir kamu ya da kişi borcundan meydana gelme...

Mahalli İdare Birliklerin Alacaklarının Yapılandırılması Hk.

Sayın hocam merhaba, Belediyemizin üyesi olduğu mahalli idare birliğine olan birlik payı borcu 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılabilir mi?

Takdir Komisyonu Ücreti Hk.

213 sayılı vergi usul kanununa göre 4 yılda bir kurulan kıymet takdir komisyonlarına ödenecek ücretler hangi kanun maddesine göre ve ne şekilde hesaplamak gerekmektedir? iyi çalışmalar.

Muhasebe Yetkilisinin Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Sorumluluğu Hk.

Sn Hocam, tahakkuk ve tahsilat servisince iptal edilen tahakkuk ve makbuzların doğru ya da yasal olup olmadığı hususunda muhasebe yetkilisinin sorumluluğu var mıdır? Eğer var ise her ay tahakkuk ve tahsilat servisinden iptal edilen tahakkuk kayıtları...