Diğer Kurul Kararları

  • Sıralama

Tahakkuk Ettirilmiş Olan Evsel Katı Atık Bedelinin Anapara ve Faizinin Terkin Edilmesi Talebi

Bu karar; İdare tarafından 2018-2019 yılları için tahakkuk ettirilmiş olan evsel katı atık bedelinin anapara ve faizinin terkin edilmesi talebine ilişkindir.

Ruhsatsız Kazı Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezasına İtiraz

Bu karar; ruhsatsız kazı nedeniyle tahakkuk ettirilen idari para cezasına itirazına ilişkindir.

Belediyenin Yaptığı Çalışmaların Çevre Kirliliğine Neden Olduğuna İlişkin Yapılan Şikayet

Bu karar: Belediyenin yaptığı çalışmaların çevre kirliliğine neden olduğuna dair yapılan şikayete ilişkindir.

Aktarmalı Ulaşım Sisteminde 5 Dakika Bekleme Süresinin Kaldırılma Talebi

Bu karar; toplu taşımacılık hizmetinde ESHOT tarafından 5 dakika içerisinde aktarma yapılmasına rağmen aktarma ücreti yerine tam ücret alındığı, aktarma mesafesine rağmen özellikle kış aylarında soğukta beklemek zorunda kalınması, karttan ücret çekim...

Atık ve Kokudan Oluşan Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Talebi

Bu karar; komşu taşınmazda yer alan katı atık transfer istasyonundan kaynaklanan ve şikayetçinin malik olduğu taşınmaza sirayet eden atık ve kokudan oluşan çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkindir.

Mahkeme Tarafından Verilen Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi Talebi

Bu Karar; İdare Mahkemesi'ne açılan davanın kabulüne karar verildiği halde yerine getirilmeyen kararın gereğinin yerine getirilmesi talebine ilişkindir.

Tesise Girişte Çantaların İçine Bakılıp Bakılamayacağı

Bu Karar, Balçova Teleferik Tesislerine girişte ziyaretçilerin çantalarının içine bakılmaması, onların tedirgin edilmemesi ve ziyaretçilere saygılı olunması gerektiğine ilişkindir.

Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Bu Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veri sorumlusuna başvuru, kurula şikayet sürelerinin hesaplanması hususlarında yapılan kamuoyu duyurularına ilişkindir.

Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru

Bu Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kişisel veri ihlali bildirim usul ve esaslarına ilişkindir.

Sağlık Verilerinin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Bu Karar, doktor kontrolünde ilaç kullanan ilgili kişinin, özel nitelikli bu sağlık verisinin ilaçların temin edildiği eczane tarafından her hangi bir işleme şartına dayanmadan üçüncü kişiyle paylaşılması hususuna ilişkindir.