Emlak Vergisi

  • Sıralama

Tapu Satış Bedeli ve Emlak Vergisi Değeri Hk.

Hocam hayırlı günler, Tapuda değeri örneğin 100.000 TL yazan emlak üzerinden Belediyemiz emlak vergisi alırken, bahse konu emlak icra yoluyla başka bir şahsa örneğin 300.000 TL karşılığında satılmıştır. Belediyemiz emlak vergisini eski fiyatı üzerind...

İmar Planı Sınırları İçerisinde Yer Alan Arazilerin Emlak Vergisi Hk.

Yürütülmekte olan iş ve işlemlerde iki hususta tereddüte düşülmüştür: 1- Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırları içinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan ancak herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmayan (3194 sayılı İmar Kanunu...

Emlak Vergisinde Vergi Ziyaı Cezası Hk.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 9.4.2002 tarihinde yapılan değişiklikten önce beyanname verilmemesi halinde vergi ziyaı cezası kesileceği açık olarak belirtilmekte iken Emlak Vergisi Kanununda 9.4.2002 tarihinden itibaren 4751 sayılı Yasa ile yap...

Arsa ve Arazi Birim Değer Takdir İşlemleri Hk.

2021 yılı, bina, arsa ve araziler için 2022 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıldır. Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başk...

Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim Değerlerinin Artırılması Hk.

Hocam selam saygılarımla. Emlak vergisi arsa arazi asgari metrekare birim değerleriyle alakalı olarak; her dört yılda kurulan komisyon tarafından belirlenen arsa arazi asgari metrekare birim değerleri en son 2018 yılında yapılmıştır. Bu yıldan sonra...

Gazilere Ait Tek Mesken İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulanması Hk.

1319 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince; gazi olan vatandaşımızın ilçe sınırlarımız dışında bulunan arazi vasıflı taşınmazlardan gelir elde edip etmediğine bakılması gerekir mi? Gelir elde ediyor ise, indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlana...

Büyükşehirden Önce Belediye Mücavir Alanı İçerisinde Bulunan Köylerde Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile daha önce köy statüsünde iken mahalleye dönüştürülen yerler, iş bu kanunun geçici 1.madd...

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

İyi günler Sayın Hocam. Ben Susurluk Belediyesi Emlak ve İstimlak MÜdürüyüm. Size bir sorum olacak. 2014 yılında 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile büyükşehir olduk. Bu yasadan önce mücavir alan sınırlarında kalan köy tarlalarından arsa vergisi alıyor...

Ev Kadınları İçin Tek Mesken Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

1) 2018 yılında emekli olan memurun ev hanımı olan eşine ait 200 m2'nin altında olan meskeni için indirimli emlak vergisinde muafiyet talep etmektedir. Ayrıca 3 yıllık tahsil edilen verginin iadesini talep etmektedir. 2) %100 engelli vatandaş hanımı...

Balıkçı Barınaklarında Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Hocam merhaba. Kıyı kenar çizgisi deniz tarafında kalan balıkçı barınaklarının emlak vergisinden muafiyeti söz konusu mudur? Çizginin deniz tarafında kalan balıkçı barınaklarından ya da başka herhangi bir yapıdan emlak vergisi alınmalı mıdır? İyi çal...