Emlak Vergisi

  • Sıralama

Takdir Komisyonu Üyelerine Toplantı Ücreti Ödenmesi Hk.

merhabalar hocam; Belediyelerde oluşturulan Emlak Vergisi Asgari Ölçüde Arsa m² Birim Değer Takdir Komisyon üyelerine herhangi bir ödeme yapılabilinir mi? 2013 Sayılı Vergi Usul Kanunun 72 ve 73. maddelerine göre oluşturulan Takdir Komisyonu ve üyele...

Belediyeye Ait Arazi İçin Emlak Vergisi Hk.

Merhaba hocam. Başka bir belediyenin sınırları içerisinde bulunan, intifa hakkı bir camiye ait ve belediyemiz adına cinsi çalılık olarak kayıtlı bir taşınmazın imar planı içerisinde yer alması durumunda emlak vergisi ödenmeli mi? Ödenecekse kim taraf...

Hisseli İkinci Konut Sebebiyle Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Sn Hocam, Emlak Vergisinden muafiyet durumunda; Soru 1: Mükellefin 1 binası var ve başka bir binada da hissesi var Örneğin 1/13 muafiyetten yararlanacak mıdır? Soru 2: Mükellefin 1 binası var ve başka başka bir tapusunda eskiden kalma arsa üzerinde k...

TEİAŞ Emlak Vergisi Hk.

Hocam; İlçemiz Belediye sınırları içerisinde TEİAŞ'a ait 200 dönüm üzerine kurulu Elektrik İndirme Merkezi bulunmaktadır. Bu kuruluştan Belediyemiz tarafından arsa-arazi emlak vergisi alınabilir mi? Prosedür ne olmalıdır? Saygılar

Parselasyon Yapılmış ve Tarımsal Faaliyette Kullanılan Arsada Emlak Vergisi Hk.

İmar Kanunu 18. madde uygulaması neticesinde arsa vasfına dönüştürülmüş ancak üzerinde tarım yapılan (Çay bahçesi) arazi vasfındaki tapuda arsa olarak gözüken taşınmazın emlak vergisi hesaplanırken arsa mı yoksa arazi mi olarak değerlendirilmesi gere...

Kültür Varlığı Taşınmazlarda Emlak Vergisi Hk.

İçerisinde aktif olarak ikamet edilen taşınmaz korunması gereken kültür varlığı olarak emlak vergisinden muaf olmalı mıdır? Teşekkürler

Takdir Komisyonu Teşekkülü Hk.

Merhaba, İlçemizdeki arsa metrekare birim fiyatı belirlemek için takdir komisyonu kurulacaktır. Komisyon üyeleri arasında Belediyemiz şirket personeli de yer alabilir mi? Desteklerinizi rica ederim. İyi Çalışmalar

Tapu Satış Bedeli ve Emlak Vergisi Değeri Hk.

Hocam hayırlı günler, Tapuda değeri örneğin 100.000 TL yazan emlak üzerinden Belediyemiz emlak vergisi alırken, bahse konu emlak icra yoluyla başka bir şahsa örneğin 300.000 TL karşılığında satılmıştır. Belediyemiz emlak vergisini eski fiyatı üzerind...

İmar Planı Sınırları İçerisinde Yer Alan Arazilerin Emlak Vergisi Hk.

Yürütülmekte olan iş ve işlemlerde iki hususta tereddüte düşülmüştür: 1- Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırları içinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan ancak herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmayan (3194 sayılı İmar Kanunu...

Emlak Vergisinde Vergi Ziyaı Cezası Hk.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 9.4.2002 tarihinde yapılan değişiklikten önce beyanname verilmemesi halinde vergi ziyaı cezası kesileceği açık olarak belirtilmekte iken Emlak Vergisi Kanununda 9.4.2002 tarihinden itibaren 4751 sayılı Yasa ile yap...