Emlak Vergisi

  • Sıralama

Organize Sanayi Bölgesinde Kiralanan Binalarda Emlak Vergisi

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün kendi taşınmazlarından bina vasıflı taşınmaz 2021 yılında ÖZEL EĞİTİM KURUMUNA (okul) kiraya verilmiştir. Vergi tahakkuk ettirilmiş fakat Organize Müdürlüğü kiracının "eğitim ku...

Güneş Enerji Santrallerinde Emlak Vergisi Muafiyeti

İlçemize bağlı mahallelerde (Köyden mahalleye dönüşen yerlerde) mülkiyeti şirkete ait Güneş Enerji Santralleri Emlak Vergisi tahakkuku yapılabilir mi, eğer yapılırsa Emlak vergisi (arazi, arsa, bina) nasıl girilmelidir? Güneş enerji santrallerinde em...

TEDAŞ'a Ait Bina ve Arsalarda Emlak Vergisi

Merhaba hocam. Türkiye elektrik dağıtım anonim şirketine (TEDAŞ) ait tapular bina ve arsa vergisinden muaf mı? Muaf ise bu muafiyet ne tür bina ve arsaları kapsamaktadır? Teşekkürler

Emlak Vergisinde Vergi Ziyai Cezası Hk.

09.04.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4751 sayılı Yasayla Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ile tahakkuk ettirilen emlak vergisinde bildirim görevini zamanında yerine getirmeyen mükelleflere vergi ziyai cezası kesilmesi hususunda bir sakınca...

Derneklere Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

İlçemizde Derepazarı Öğrenim Çağındaki Öğrencilere Yardım Derneği adı altında faaliyet gösteren dernek bulunmaktadır. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun daimi muaflığı düzenleyen 4. maddesinin (f) bendi kapsamında emlak vergisinden muaf tutulmak istiy...

Kamulaştırılan Taşınmazlarda Emlak Vergisi Hk.

Sayın hocam iyi çalışmalar diliyorum. Yusufeli Hes ve Barajı yapımı dolayısıyla Yusufeli ilçemiz tamamen kamulaştırma yapılmakta olup, kamulaştırma yapılan taşınmaz vergi borçları yeni yıla tahakkuk ettirildi. Hayliyle tahakkuk yaptırılan taşınmaz bo...

Takdir Komisyonu Toplantı Ücreti Hk.

İyi çalışmalar Hocam, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49. maddesine göre, Arsalar için kurulan takdir komisyonu Belediye Başkanı veya tevkil edeceği bir memur; ilgili belediyeden yetkili bir memur; defterdarın ya da vergi dairesi başkanlığ...

Tek Mesken Muafiyeti Hk.

Emlak vergisi mükellefiyeti olan vatandaşımız, hüküm giydiği için ceza evinde bulunmaktadır. Tek meskeni olan ve hiçbir geliri olmayan mükelleflerin, emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak istemektedir. Bu muafiyeti uygulamamız uygun mudur?

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

6360 Sayılı Kanun ile daha önce köy statüsünde iken mahalleye dönüştürülen yerler, bu kanunun geçici 1.maddesinin 15.fıkrası gereğince yürürlüğe girdiği ilk mahalli seçim tarihi olan 30/03/2014 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile her türlü vergiden mu...

Kırsal ve Yerleşik Alan Olarak Belirlenen Yerlerde Vergi İndirim ve Muafiyeti Hk.

Yönetmeliğe göre "kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı...