Emlak Vergisi

  • Sıralama

Kiraya Verilen Tek Mesken İçin Emlak Vergisi İndirimi Hk.

İyi günler, tek meskeni olup, sahip olduğu meskende oturmayan mükellefimiz sahibi olduğu evi kiraya vermiştir. Eşi ile birlikte Devlet lojmanında oturmaktadır. Bizde Belediye olarak bu mükellefimizi vergilendirdik. Mükellefimiz Belediyemize müracaatl...

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alanlarda Emlak Vergisi İndirimi Hk.

7254 Sayılı Kanun ve Yönetmeliği Kapsamında; bir mahallenin tamamı için “kırsal mahalle” değerlendirmesi yapılması zorunlu olmayıp, mahallenin bir bölümüm için de “kırsal yerleşik alan” tespitinde bulunulabilir. Ancak bu durumda kırsal yerleşik alanı...

Boş Arazilerde Emlak Vergisi Hk.

Emlak vergisinde tapuda cinsi arazi olan, imar sahası içinde parsellenmemiş olan araziler ziraat faaliyet gösteren veya hiç faaliyet göstermeyen (boş arazi) araziler nasıl vergilendirilir?

Tapuda Arsa Olarak Yazılı Taşınmazdan Arsa Vergisi Alınması Hk.

Merhaba hocam, Belediye sınırları içerisinde bulunan fakat imar planına dahil olmayan cinsi tapuda arsa olarak görünen bir taşınmazın arsa vergisi alınmalı mıdır?

Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatla İlgili Emlak Vergisi Bildirimi Verilmesi Hk.

Sayın hocam; sınırlarımız içerisinde bulunan, niteliği arsa olan bir taşınmaz üzerinde 3 katlı bir taşınmaz için bir mükellefimiz imar barışı belgesi ile tam hisse olarak beyanda bulunmuş. 2-3 yıldır da ödemeleri yapmaktadır. Fakat buradaki hissedarl...

Yıkılan Binayla İlgili Bildirim Hk.

Sn Hocam, bir mükellefimiz mevcut fabrika binasını yıkmış olup emlak beyanını arsa olarak beyan etmek istiyor. Söz konusu yere Fen İşleri personelinin gidip binanın yıkıldığını tutanak altına alıp o belgeye istinaden emlak beyanını değiştirebilir miy...

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Emlak Vergisi İstisnası Hk.

İlçemizde, arsa sayılacak parsellenmemiş arazi vasıflı taşınmazlardan, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 1986 tarihli kararı ile emlak vergisi alınmaktaydı. İşbu taşınmazlar bugün 6360 sayılı Yasa ile köy tüzel kişiliğini kaybederek mahal...

Hazineye Ait Taşınmazlarda Emlak Vergisi Hk.

İlçemizde bulunan Maliye Hazinesine kayıtlı olup Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Bu gayrimenkul kiraya verilerek özel bir firma tarafından işletilmektedir. 1- Gayrimenkul üzerinde bulunan binalar...

Geliri Olmayanlara Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Emlak Vergisi muafiyeti kapsamında mükellef dilekçesinde hiç bir gelirinin olmadığını ve tahakkuk eden 8 yıl geriye dönük borçlarının silinmesini belediyemiz emlak servisinden talep etmektedir. Mükellefin 8 yıl içerisinde dilekçesi yoktur. Burada yap...

Mezbaha İşletmesinde Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Mezbaha olarak işletilen işletmeler emlak vergisinden muaf mıdır?