Emlak Vergisi

  • Sıralama

Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasının Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Sayın Hocam; İlçemiz merkezinde Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binası ve diğer taşınmazları bulunmaktadır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin emlak vergisi muafiyeti var mıdır? Var ise hangi taşınmazları muaftır?

Köydeki Parsellerden Emlak Vergisi Alınması Hk.

İlçemiz sınırları dahilinde il özel idaresinin hizmet alanında bulunan bir parsel için mükellef tarafından beyan verilmiş bir işyerine ait 2000-2020 yılları arasında emlak vergisi borcu tahakkuk etmiştir. Belediye olarak ilgili borca gerekli tebligat...

Emlak Vergisi Alacaklarında Zamanaşımı Hk.

Tahakkuk etmiş ve ödenmemiş emlak vergilerinin tahsilatında zaman aşımı söz konusu olur mu? Örnek, 2008 tarihinden itibaren ödenmeyen emlak vergilerinin tahsilatı..

Köylerdeki Arazilerden Emlak Vergisi Alınması ve Zamanaşımı Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizce 2011 yılında Emlak yönünden belediyemize bağlı köyden arazi vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Buna istinaden; 1-Köyler arazi vergisinden muaf mıdır? 2- Gelir vergisi mükellefi olan şahıslar arazi vergisine tabi midir? 3-Bu...

Şehit Anne ve Babası İçin Emlak Vergisi Muafiyeti

Hocam bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununda şehitlerle ilgili muafiyet kısmında "şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde..." diye geçmektedir. Bizim sorumuz; Şehidimiz, şehi...

İcra Kanalıyla Yapılan Taşınmaz Satışlarında Emlak Vergisi Hk.

İcra dairesi tarafından emlak vergisi ödenmeksizin satış işlemleri yapılan taşınmazların kuruma olan emlak vergisi borçlarının tahsili hususunda nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir? İcradan alınan taşınmazın yeni malikine geçmiş borçların tahsili a...

Emlak Vergisi Değerlerinin Artırılması Hk.

Sayın Hocam, 1-Beldemizde gelir getirmesi amacıyla alınan emlak vergi değerleri çok düşük kalmıştır. Gelirlerin arttırılması amacıyla emlak vergi değerleri arttırımına nasıl gidebiliriz? 2-İlan reklam vergileri alınmasında ticari alanlardan (örnek fa...

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Çevre Temizlik Vergisi

Sayın Hocam, en son 6360 Sayılı Kanunla Aydın Belediyesi -Aydın Büyükşehir Belediyesi olmuştur. İlçemiz Belediyesi de kanun gereği bazı görev ve yetkileri Büyükşehir Belediyesine devir etmiştir. İlçemizde büyükşehir olmadan önce köy vasfında olan yer...

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Emlak Vergisi Muafiyeti

İyi günler hocam, Hatay İli Erzin İlçe Belediyesi Hatay Büyükşehir olduğunda yıl 2014 idi. Köy sınırları içerisinde 2016 yılında 3 yıldızlı otel yapıldı aktif olarak çalışmaktadır otel sahipleri büyük şehir belediyesi olduğundan dolayı köy sınırları...

İcradaki Taşınmaz Satışlarında Emlak Vergisi Alacağının Tahsili

1319 S. Emlak Vergisi Kanununun 30 maddesi; "Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisinin ödenmesinden devreden devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devralanın mükelle...