Emlak Vergisi

  • Sıralama

Ev Hanımına Tek Mesken Vergi İndirimi H.

Belediyemiz mükellefi ev hanımı olduğunu beyan eden kadın vatandaşımızın üzerine kayıtlı 200 m2'den düşük olan taşınmaza ilişkin belediyemiz nezdinde emlak vergisi tahakkuk ettirilmiş ancak vatandaşın başvurusu üzerine geçmişte tahakkuk ettirilen eml...

Vefat Eden Emekli Emlak Vergisi Mükellefi İçin Geçmişe Dönük Tek Mesken Muafiyeti Uygulanması Hk.

Emekli muafiyetinden yararlanan kişi 2011 yılında vefat etmiş ve sahibi olduğu tek meskende intikal yapılmamıştır. Murisin mirasçıları reddi miras yapmamışlardır. Eşi ise çalışmayan ev hanımıdır. Tapuda intikal yapılmamış olsa bile murisin mirasçılar...

Tek Meskende Emlak Vergisi Muafiyeti hk.

Emekli olan ve Emlak vergisi muafiyeti şartlarını taşıyan kişinin, muaf olmasına rağmen başvuru yaptıktan sonra, önceden ödediği vergileri talep edebilir mi? Ödemiş olduğu vergilerin iadesi için yargı yolunu kullanabilir mi? Teşekkür eder saygılar su...

Doğal Sit Alanındaki Parsellerden Kıst Emlak Vergisi Alınması Hk.

İlçemiz Patara, Yeşilköy ve Çevresi Doğal Sit Alanı dahilinde nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı içerisindeki parsellerde emlak vergisi alınıyordu. Bazı sivil toplum kuruluşları kontrollü kullanım kararı...

Emekliler İçin Tek Mesken Muafiyeti Hk.

15/02/2016 tarihinde emekli olan vatandaşın 1 adet 200 m2 den düşük dairesi ve 2 adet imar planında park olan arsası bulunmaktadır. Bu vatandaşa emlak beyanında emeklilik muafiyeti uygulanabilir mi? iyi çalışmalar dileğiyle kolay gelsin

Dernek Taşınmazlarında Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Öğrencilere yardım derneklerinin taşınmazlarında emlak vergisi muafiyeti uygulanması mümkün müdür?

Tavuk Kümeslerinin Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Sn Hocam, tavuk kümeslerinin emlak vergisi muafiyeti yapılacaktır. Ancak ilgili maddede kiralamamak şartı aranmıştır. Bu sebepten dolayı geçmise dönük firmanın kiralama yapıp yapmadığı nasıl tespit edilir? Sadece beyanı yeterli midir? Hangi belgeler...

Türk Diyanet Vakfına Ait Arsalardan Emlak Vergisi Alınması Hk.

Türkiye Diyanet Vakfı adına kayıtlı olan ve üzerinde yapı bulunmayan arsaların emlak vergisi muafiyeti var mıdır?

Mükerrer Olarak Tahsil Edilen Emlak Vergisinin İadesi Hk.

Belediyemiz mükellefi bir kooperatif tarafından tapu kaydı kendi adına bulunan bir arsa için emlak vergisi bildiriminde bulunulmuş adına da emlak vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Kooperatif eski yıllarda bu arsası üzerine bina yapmış ve meskenlerini ç...

Tarım Satış Kooperatifleri Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa istinaden; ilçemizde bulunan fiskobirlik, tarım kredi kooperatifi gibi kuruluşların hizmet verdikleri bina ve depoları kiraya verilmemek şartıyla emlak vergisinden muaf tutuyoruz ancak lojman ve meskenlerinden vergi...